วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ " พยานทางวัตถุ ที่มีค่าที่สุด..."

 

บทความพิเศษ : กองบรรณาธิการ

 

            หากเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี เราจะพบว่าหลักฐานที่เป็นพยานทางวัตถุ สามารถสืบค้นไปถึงต้นตอ ของเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าทึ่ง แม้ว่าเวลาจะผ่านพ้นเนิ่นนาน ไปเป็นศตวรรษ

           อย่างเช่น การขุดค้นพบทองคำจำนวน ๕,๗๐๐ ชิ้นจากหลุมศพอายุ ๒,๗๐๐ ปี จากสุสานชาวซิเทีย ณ หุบเขาในสาธารณรัฐตูวาของรัสเซีย ที่ถูกทำขึ้นด้วยฝีมืออันประณีตจนน่าทึ่ง ของช่างทองในยุคสมัยนั้น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงอารยธรรมอันอ่อนโยน จนทำให้เข้าใจถึงคุณภาพชีวิต ของชาวซิเทียในอีกแง่มุมหนึ่ง ลบล้างภาพลักษณ์เดิมไปอย่างสิ้นเชิงที่ว่า ชนเผ่านี้เป็นพวกไร้อารยธรรม เป็นเพียงนักรบบนหลังม้า ที่กักขฬะป่าเถื่อน เพราะศึกษาจากเครื่องทองคำ ที่บรรจงทำขึ้นด้วยลวดลาย อันวิจิตรได้ถึงเพียงนี้ สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมของชั้นสูง

           จะเห็นว่า การบอกเล่าเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่น เผยลึกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่ยากเกินต่อการคาดเดา จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยพยานทางด้านวัตถุอยู่ไม่น้อย

ในโลกอนาคตอีก ๑๐๐๐ ปีข้างหน้า

            สมมุติว่าเรากำลังไปอยู่ในโลกแห่งอนาคต ในอีกหนึ่งพันปีข้างหน้า ณ ดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทย จะมีความภาคภูมิใจใดเล่า เทียบเท่ากับคำกล่าวขานที่ว่า ครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยได้ชื่อว่า เป็นดินแดนศิวิไลซ์ คนไทย..เป็นคนที่มีจิตใจสดใสงดงาม เป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนา เจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลก เพราะประชาชนในสมัยนั้น มีความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ถึงขนาดร่วมใจกันหล่อพระทองคำถึง ๕ องค์ ประดิษฐานกระจาย อยู่ตามวัดและมงคลสถานต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อเป็นการยกย่องบูชาสักการะ ต่อมหาปูชนียจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ธรรมะขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้หายสาปสูญไปจากโลกกว่า ๕๐๐ ปีหลังพุทธกาล นามว่า " พระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร ) "

            นอกจะเป็นการสร้างพยานทางวัตถุแล้ว ยังเป็นการสร้างมรดกทางธรรมให้กับประเทศ และจะกลายเป็นมรดกโลกในอีกไม่ช้า ที่สำคัญที่สุดการหล่อรูป เหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำนั้น ยังเป็นการใช้วัตถุธาตุที่สูงค่ายิ่ง ควรค่าต่อการสักการะบูชามหาปูชนียาจารย์ และจะก่อให้เกิดการธำรงไว้ ซึ่งการสืบทอดวิชชาธรรมกายต่อไป..ตราบนานเท่านาน

            และทันที่ที่มีการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำสำเร็จ จะมีผู้คนมากมายกล่าวถาม ถึงความเป็นมาของท่านว่า " ท่านเป็นใคร " ท่านสำคัญอย่างไร และทำไมต้องมีการหล่อท่านด้วย วัตถุธาตุอันสูงค่าถึงเพียงนี้ "

            คำถามนี้จะเชื่อมโยงไปถึงคำตอบที่ไขปริศนาสำคัญว่า การที่หล่อรูปเหมือนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยวัตถุธาตุอันสูงค่านี้เป็นไปเพื่อการสักการบูชา นั้นหมายถึงว่าบุคคลนั้น ย่อมเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญ มากที่สุดคนหนึ่งของโลก และจะเป็นผลก่อให้เกิดการสืบค้นศึกษาประวัติความเป็นมาของท่าน และสืบเสาะค้นหาไปถึงที่มาของการค้นพบวิชชาธรรมกาย ตลอดจนคุณวิเศษของวิชชาธรรมกาย และเห็นถึงคุณประโยชน์ แห่งการหลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร จากนั้นพวกเขาเหล่านั้น จะเกิดแรงบันดาลใจ ทำให้เริ่มต้นปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายอย่างจริงจัง

            ซึ่งการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทองคำนี้จะนำไปประดิษฐานในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ทั้ง ๕ แห่ง ดังนี้ คือ

            ๑. สถานที่ท่านเกิด อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี

            ๒. สถานที่ท่านอุปสมบท วัดสองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี

            ๓. สถานที่ท่านบรรลุธรรม วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง จ.นนทบุรี

            ๔. สถานที่ท่านเผยแผ่ธรรมเป็นครั้งแรก วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม และ

            ๕. สถานที่วิชชาธรรมกายที่ท่านค้นพบได้เผยแผ่ไปทั่วโลก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

            เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจนำตัวเอง ไปสู่สถานที่ที่มีปรากฏอยู่จริง ในประวัติศาสตร์ และการนำรูปหล่อทองคำ ของท่านไปประดิษฐานตามวัดและมงคลสถานต่างๆทั้ง ๕ แห่งนี้ ยังเป็นการกระจายศูนย์กลาง ความเจริญของศาสนา และวิชชาธรรมกายให้ไพศาล มากยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนในบริเวณใกล้วัดนั้น ได้เข้ามาสักการะบูชา และสร้างเป็นสถานที่รวมใจ เพื่อประพฤติปฎิบัติจนเกิดความผาสุกในที่สุด

จะมีการหล่อเมื่อไร

            วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ นี้ เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดท่าน ๑๒๑ ปี จะมีสาธุชนจากทุกสารทิศ เดินทางมา ณ วัดพระธรรมกาย โดยพร้อมใจกันหล่อท่านด้วย ทองคำบริสุทธิ์จากมหาศรัทธาอันแรงกล้า ด้วยความหวังจะให้บุญกุศล อันไม่มีประมาณนี้ ติดตัวไปทุกภพทุกชาติ

            นับจากนั้นเขาทั้งหลายจะกลายเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่โลกจะต้องจารึกไว้ทันทีว่า " เขาคือผู้สร้างและเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่นำมาซึ่งความสงบร่มเย็นแห่งพระพุทธศาสนามาสู่บรรพชนคนรุ่นหลัง...

อามิสบูชา สร้างให้ชาวโลกเกิดการปฏิบัติบูชา

            การหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำในครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงการบูชาท่านด้วยอามิสเพียงธรรมดาๆ เท่านั้น แต่เป็นการบูชาท่านด้วยอามิสบูชาเพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติบูชาของชาวโลกอีกจำนวนมหาศาล ซึ่งผู้ทำบุญในครั้งนี้จะได้อานิสงส์แห่งบุญอันมากกว่า...

            การบูชาหลวงปู่วัดปากน้ำนั้น ขึ้นชื่อว่าเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชา จะมีอานิสงส์ใหญ่ คือปิดประตูอบายภูมิ และหากเราได้เป็นผู้มาหล่อเองกับมือ เราก็จะปลื้มปีตินึกถึงบุญได้ง่าย จะไม่มีวันลืมว่าหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำนี้ เราเป็นผู้ที่หล่อเองกับมือ และความปลื้มปีติในบุญซ้ำๆ นี้จะกลายเป็นกุศลนิมิตก่อนจะละโลก ทำให้เราไปบังเกิดยังโลกสวรรค์ และผลบุญนี้ ก็จะทำให้ทุกภพทุกชาติ เราไปเกิดในดินแดนที่ พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง สามารถบรรลุธรรมได้โดยง่าย เกิดในตระกูลสูง มีอายุยืน มีโภคทรัพย์อันมั่งคั่ง มีผิวพรรณวรรณะงามสว่างประดุจทองคำ...

            โอกาสเพียงครั้งเดียวและไม่มีอีกที่ท่านจะได้เข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้น โดยการร่วมหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำ องค์ที่ ๓ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ สถานที่บรรลุธรรมของท่าน วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง จ.นนทบุรี
มหาสุวรรณนิธิ ที่ใช้ในพิธีหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) องค์ที่ ๓

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล