วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ " พิธีมอบของที่ระลึกแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ "

 

โดย : อัญชลี เรืองจิต
 
 

            บ่ายวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ พวกเราได้ร่วมปลื้มปีติในพิธีการสำคัญกันอีกครั้ง ด้วยการให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากพรรคคองเกรส แห่งประเทศอินเดีย นำโดย Dr.I.N.Singh ภาควิชาพุทธศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเดลลี ประเทศอินเดีย และคณะ ในพิธีมอบของที่ระลึก แด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในโอกาสที่ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย เดินทางไปเยือนสันนิบาตผู้ปฏิบัติงานคานธีแห่งอินเดีย เมื่อวันที่ ๑๐-๑๔ สิงหาคม ที่ผ่านมา

            พิธีเริ่มขึ้นในเวลา ๑๓.๓๐ น. ริ้วขบวนอัญเชิญของที่ระลึก นำโดยขบวนพานดอกไม้ และขบวนธง ตามด้วยขบวนท่านผู้มีเกียรติ ได้อัญเชิญของที่ระลึก เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี สาธุชนกว่าหมื่นคน ให้การปรบมือต้อนรับดังกึกก้อง ทุกสายตามจับจ้องมายังริ้วขบวน อันทรงเกียรติด้วยความชื่นชม จากนั้นท่าน Dr.I.N.Singh ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ ในการเชิดชูเกียรติ มีใจความโดยย่อว่า

            " เนื่องจากพระพุทธศาสนา ถือกำเนิดในประเทศอินเดีย และได้แผ่ขยายเป็นประทีปธรรม นำทางชีวิตแก่ชาวโลกนับพันล้านคน มาตลอดระยะเวลา สองพันห้าร้อยกว่าปี การมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ ถือว่าได้มาเยือนดินแดน แห่งพุทธธรรมในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการได้มาอยู่ท่ามกลาง มหาสมาคมชาวพุทธ จำนวนมากมาย

            พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นับว่าเป็นผู้บุกเบิกศูนย์กลาง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ แก่ชาวไทย และชาวต่างประเทศ ครอบคลุมประชากร นับพันล้านคน ในทุกทวีปทั่วโลก ผลงานในปัจจุบันของท่าน เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า ได้รับการยอมรับในระดับนานานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นรางวัล World No Tobacco Day Awards 2004 และรางวัลคานธีเพื่อสันติภาพ อันทรงเกียรติ

            ท่าน Dr.I.N.Singh มีประสบการณ์การสอนนิสิตนักศึกษา และเป็นผู้บริหารในสภามหาวิทยาลัยเดลลีประเทศอินเดีย มานานกว่า ๒๐ ปี ซึ่งมีจำนวนนักศึกษากว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน พบว่าการสอนที่ยากที่สุด คือการสอนให้คนมีความรู้คู่คุณธรรม เพราะไม่มีหลักสูตรการศึกษาใดในโลก จะสามารถสอนให้คนเป็นคนดีได้ นอกจาก ธรรมะในพระพุทธศาสนา แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบการศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการจัดทำเป็นระบบที่บังเกิดสัมฤทธิผล

            ผลงานการสร้างวัดพระธรรมกาย ซึ่งเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งนี้ ได้สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมโลก ที่สำคัญมีส่วนสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น จึงเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญที่สุด แสดงถึงความสำเร็จ ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในการสร้างคนให้เป็นคนดี

            จึงได้ทำพิธีมอบของที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติ แสดงถึงความชื่นชมยินดี ในคุณความดี ที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้ตั้งใจอุทิศตนเพื่อสันติสุขของชาวโลกทั้งมวลตลอดมา "

            จากนั้นผู้แทนได้มอบของที่ระลึกของ ฯพณฯ โซเนีย คานธี ประธานคองเกรส ท่านโมติลาล โวรา เหรัญญิก พรรคคองเกรส ดีดี้ นิมาลา เดสพันธ์ สมาชิกรัฐสภาอาวุโส ท่านกุลัม นาบี อาซัค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาเมือง และกิจการรัฐสภา ดร.สัญชัย พัสวัน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ พร้อมกับกล่าวว่า เราหวังจะได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์แก่มหาชนชาวโลกสืบไป

            ในโอกาสนี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้กล่าวให้การต้อนรับ และหวังว่าความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศอินเดียจะเพิ่มพูนกระชับแน่นขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะการเผยแผ่ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแก่ชาวโลก เพราะสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ เมื่อชาวโลกได้เข้าถึง สันติสุขภายใน อันจะเกิดได้ด้วย การปฏิบัติธรรม

            ตามด้วยพิธีถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน ที่ยังความปลื้มปีติแก่ คณะผู้แทนและผู้ร่วมงานทุกคน พร้อมกับเสียงปรบมือต้อนรับ ดังกึกก้องขึ้นอีกครั้ง ภาพสาธุชนในชุดขาว ที่นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อย สงบเย็น เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม และอัธยาศัยไมตรี คือความงดงามของชาวพุทธ ที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทุกเมื่อ

            และสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ สายใยแห่งมิตรภาพ และความสามัคคีของชาวพุทธ ได้ถูกถักทอเป็นเส้นเดียวกัน โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ นับเป็นนิมิตหมายความรุ่งเรือง แห่งธรรมที่กำลังจะอุบัติขึ้นในอนาคตกาล

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล