วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ " ๑๘ กันยา บูชาครู ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย "

 

            วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ มา และปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ นี้ ครบ ๘๘ ปี คือวันที่โลกต้องจารึกเอาไว้ว่า ไม่มีการค้นพบใดจะสำคัญยิ่งกว่าการค้นพบ วิธีการเข้าถึงธรรมกายภายในตัว ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร ) ท่านได้ค้นพบ

            เพื่อแสดงออกซึ่ง ความกตัญญูกตเวที ต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ มหาปูชนียาจารย์ศิษยานุศิษย์ จึงได้พร้อมใจกัน จัดพิธีบูชาครูวิชชาธรรมกายขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กันยายน ที่ผ่านมา โดยพิธีเริ่มด้วย การสวดมนต์ทำวัตรเช้า กล่าวคำนอบน้อม พระรัตนตรัยซึ่งเป็น ที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ของมนุษย์ทั้งหลาย จากนั้น คณะศิษยานุศิษย์ จำนวนหลายหมื่นคน นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย คุณครูไม่ใหญ่ ได้พาคณะศิษยานุศิษย์ ทำพิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย ด้วยการปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา ปฏิบัติบูชาแด่ พระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมกับสวดสรรเสริญ อย่างพร้อมเพรียงกัน

            ลูกพระธัมฯ ร่วมกับสาธุชนพุทธบริษัทที่เคารพศรัทธา ในพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่ได้มาร่วมงานบุญพิธีบูชาครู ด้วยการเน้นปฏิบัติบูชา ในวันนั้น ได้หลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศ ต่างก็มาด้วยดวงใจที่เต็มเปี่ยมไป ด้วยความเคารพศรัทธาและปรารถนาที่ จะบูชาพระคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกคนต่างก็ตระหนัก ในพระคุณที่ยิ่งใหญ่ ที่ยากจะทดแทนได้ และศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศและทั่วทุกมุมโลก ต่างก็ได้ร่วมประกอบพิธีนี้ไปพร้อมๆกันทั้งโลก ภาพของพุทธบริษัทที่ประชุมพร้อมเพรียงกันในวันนั้น เป็นเครื่องแสดงให้โลกได้รับรู้ว่า วิชชาธรรมกายนั้น เป็นวิชชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สามารถหล่อหลวมทุกดวงจิตให้คิดดี พูดดี และทำดี ให้อยู่ร่วมกับกลุ่มชนทุกสังคมอย่างสงบสุข ด้วยสันติวิธีที่ดีเยี่ยม ภายใต้บารมีธรรม ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ นำโดยพระเดชพระคุณ หลวงพ่อธัมมชโย เป็นเครื่องยืนยันได้ประจักษ์แจ้งตลอด ๓๐ กว่าปีของการสร้างเครือข่ายคนดีว่า สันติภาพภายนอก เริ่มจากสันติสุขภายใน ด้วยการหยุดใจ นิ่ง เฉย ณ กลางกายภายในตัว การที่จะมีวิชชาที่สามารถ ให้ความกระจ่างแก่ชีวิตของเรา ให้ทุกคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องโลก และชีวิตอันตรธานไป หากไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่เสียแล้ว ศิษยานุศิษย์ต่างก็มีความรู้สึกตรงกันว่า ตัวเองนั้น ก็คงจะมีชีวิตอยู่ไม่แตกต่างจากคนตาบอด ที่มีชีวิตแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ การแสดงออกซึ่งการปฏิบัติบูชา ของมหาชนนับหลายหมื่นคน เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของ ความตั้งใจที่จะตอบแทน พระเดชพระคุณหลวงปู่ มหาปูชนียาจารย์ที่แสดงออก และทำได้แต่ทุกคำสอนที่เป็น มรดกธรรมอันล้ำค่า คือความตั้งใจที่ศิษยานุศิษย์ จะดำเนินตามปฏิปทาตลอดไป เพื่อเป็นการบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ การแสดงความกตัญญู ด้วยการปฏิบัติบูชาอันเยี่ยม จึงนับเป็นสิ่งที่เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ควรยึดถือปฏิบัติ เพราะสุดยอดแห่งคุณค่าของชีวิต คือ การเข้าถึงธรรมกาย ซึ่งปฏิบัติบูชาเท่านั้น ที่จะทำให้สมปรารถนา และเป็นความสมปรารถนา ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านอยากให้ทุกๆคนบนโลกใบนี้ ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว การที่เรามุ่งปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมกาย จึงนับเป็นการจุดความสว่างขึ้น กลางดวงใจมวลมนุษย์ให้พบกับ สันติสุขภายใน อันจะนำมาซึ่งสันติสุขภายนอกอย่างแท้จริง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล