วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ " มูลนิธิธรรมกาย ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ ใน ๓ จังหวัดภาคใต้ "

 
            สถานการณ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นมา ซึ่งคงไม่มีใครเข้าใจ ถึงมหันตภัยเหล่านี้ ได้ดีเท่ากับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะพระสงฆ์ ท่านได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางด้านจิตใจ ปลูกฝังให้ผู้คนดำเนินชีวิต ด้วยสันติสุขก็ยังเป็นเป้าต่อการลอบทำร้ายวันแล้ววันเล่า การดำรงอยู่ในเพศสมณะ จึงดำเนินไปด้วย ความยากลำบาก การคณะสงฆ์ก็ไม่นิ่งนอนใจ คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังเช่น มูลนิธิธรรมกาย นำโดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย รับเป็นศูนย์ประสานงาน ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยการปวารณาจัดพิธี ถวายปัจจัย ๔ แด่คณะสงฆ์ทั้ง ๒๓๘ วัด ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งได้บความร่วมมือร่วมใจจากพุทธบริษัท ๔ ทั่วโลกเป็นอย่างดี ซึ่งเดือนกันยายนนี้นับเป็นครั้งที่ ๔ แม้จะเป็นเพียงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แต่ถือเป็นขวัญ และกำลังใจที่สำคัญอย่างยิ่ง ต่อคณะสงฆ์ทุกวัดในพื้นที่แห่งนี้

            เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์
ก็ได้ส่งหมู่คณะจัดพิธีถวายปัจจัย ๔ แด่คณะสงฆ์ทั้ง ๒๓๘ วัด ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ อ.เมือง จ.ยะลา พิธีภาคเช้า เริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตร กับพระภิกษุที่มาจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระกวีวงศ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ มาเป็นประธานสงฆ์ และนายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเหล่าสาธุชน ที่ดูเหมือนรอคอยการแสวงบุญใหญ่จาก เนื้อนาบุญคือพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่ ด้วยความไม่เกรงกลัว ต่อมรณภัย สาธุชนต่างก็เดินทาง มาจากที่ต่างๆเช่นยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา พร้อมทั้งสาธุชนผู้ใจบุญจากกรุงเทพฯ ทำให้เต็มพื้นที่อีกทั้ง ขยายพื้นที่เพิ่ม ให้เด็กนักเรียนตัวน้อยๆ จากหลายโรงเรียน ในจังหวัดยะลาแสดงให้เห็นถึงความรักสามัคคี ของพี่น้องไทยพุทธได้เป็นอย่างดี

           ภาคสาย เป็นรายการเสวนาธรรม เปิดเผยถึงความในใจของ ตัวแทนพระสงฆ์ ในพื้นที่แห่งนี้และมีโอกาส ได้รับฟังความตั้งใจจริง ของพี่น้องชาวพุทธ ที่จะคอยสนับสนุน ค้ำจุนไม่ให้คณะสงฆ์ ได้รับความเดือดร้อนมากไปกว่านี้

           ภาคบ่ายเป็นพิธีอันสำคัญยิ่ง ที่ทุกคนต่างรอคอย ที่จะได้รับบุญครั้งยิ่งใหญ่ติดตัวไปในวันนี้นั่นคือ พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้ง ๒๓๘ วัด โดยการนำของพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวยกย่องพระสงฆ์ทุกรูป ทุกวัดที่ได้ทำหน้าที่ของบุตร แห่งพระชินสีห์ได้อย่างยอดเยี่ยม และ มีผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกายนำสาธุชน กล่าวคำถวาย จตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน และได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์จาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เสียงสาธุ ซึ่งเป็นเสียงแห่งมหาปิติที่อยู่ภายในดวงใจ ของชาวพุทธก็ดังกึกก้อง พร้อมที่จะเป็นสัญญาณ ให้รู้ว่านับจากนี้ไป เราจะรักษาพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคงสืบต่อไป

            

           ทุกภาพแห่งบุญกุศล ในครั้งนี้ใช่ว่า จะเกิดแก่พระสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญ และผู้ร่วมอนุโมทนา เท่านั้นแต่หมายถึงความเจริญยั่งยืนของ พระพุทธศาสนา ช่วงรอยต่อสำคัญนี้มีเราชาวพุทธ เท่านั้นที่จะร่วมพลังสามัคคี ให้ผ่านพ้นไปได้ ลองถามตัวเราเองเถิดว่า ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะร่วมใจกันเป็นทนายแก้ต่าง ให้กับพระพุทธศาสนา อย่างแท้จริง
            ขอเชิญพุทธบริษัท ๔ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสืบทอดอายุ ของพระพุทธศาสนา ด้วยการถวาย จตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แด่คณะสงฆ์ทั้ง ๒๓๘ วัด ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้


สัมภาษณ์ความประทับใจพระเดชพระคุณพระกวีวงศ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ วัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ

             เป็นที่น่าอนุโมทนาของบัณฑิตทั้งหลายทุกศาสนา ที่มีสัมมาทิฏฐิ ในนามคณะสงฆ์ภาค ๑๘
ต้องขอขอบคุณและอนุโมทนากับ วัดพระธรรมกาย และคณะกัลยาณมิตร ที่ได้ให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกๆเดือน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ซึ่งไม่ทราบว่าเมื่อไหร่

พระเดชพระคุณพระศรีปริยัติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
วัดราษฏร์บูรณะ ( วัดช้างไห้ ) จ.ปัตตานี

             อาตมาซาบซึ้งในความโอบอ้อมอารี ของคณะวัดพระธรรมกาย เกรงใจเหมือนกัน ที่ต้องเดินทางไกลมา ช่วยเหลือทุกเดือน ไม่รู้ตอบแทนคุณได้อย่างไร ในสถานการณ์อย่างนี้อาตมา อยากเห็นชาวพุทธรวมกันอย่างนี้บ้าง

พระครูอุทัยวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ เจ้าคณะอำเภอเมือง จ.ยะลา
             อาตมาดีใจที่ได้เห็นภาพ ความสามัคคีของชาวพุทธ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ภาพวันนี้จะประทับใจพระสงฆ์ และชาวพุทธทุกคนในพื้นที่แห่งนี้และได้เห็นความเป็นระบบ ระเบียบของพิธีกรรม และทีมงานจากวัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของชาวพุทธ หากมีกิจกรรมอย่างนี้ อีกอาตมายินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่

นายบุนยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

             จะเห็นได้ว่าวันนี้เราได้มาทำ หน้าที่ชาวพุทธที่ดี เป็นการสร้างบุญกุศล และได้ไห้กำลังใจพระภิกษุ กิจกรรมแบบนี้จะทำให้แผ่นดิน ของเราเกิดสันติสุข ขอขอบคุณทุกส่วนงานที่ทำให้งานวันนี้เกิดขึ้น


พล.ต.กสิกร คีรีศรี รองแม่ทัพภาค ๔

             อยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้บ่อยๆ เพราะจะทำให้ พี่น้องชาวพุทธมีกำลังใจ ใน ๓ จังหวัดภาคใต้มีกำลังใจขึ้นเป็นอย่างมาก

พล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

             รู้สึกดีใจที่มีโครงการดีๆ อย่างนี้เกิดขึ้น มีประโยชน์ต่อชาวพุทธ เป็นการสร้างความสามัคคี วันนี้ชาวพุทธมากันมาก มาช่วยกันบำรุง พระพุทธศาสนา ใน ๓ จังหวัดภาคใต้ให้มั่นคงถาวรต่อไป

พล.อ.วีรวุธ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ

             เกิดความปีติเต็มอก ชื่นใจที่ได้เห็นภาพในวันนี้ ผมได้ร่วมงานถวายจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์ ๒๓๘ วัดเกือบทุกครั้ง ผมได้เห็นความรักกันของชาวพุทธและได้พบว่าพระสงฆ์ท่านมีกำลังใจมากยิ่งขึ้น ผมจะมาร่วมงานอีก

คุณบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา

             ในสถานการณ์อย่างนี้ เราต้องช่วยกันสร้างเครือข่ายคนดีให้มาก ซึ่งจะต้องอาศัยผู้นำที่ดี และผมเห็นว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย เป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้สันติภาพเกิดขึ้น ได้ในพื้นที่แห่งนี้ งานวันนี้ผมได้เห็นพระสงฆ์ และชาวพุทธ ปลื้มใจ เป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว

คุณเตือนใจ บุรพรัตน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย

             ดิฉันคิดว่ายามเรามีความทุกข์ พระท่านช่วยสอนให้เราสบายใจ แต่ถ้าพระมีความทุกข์เราน่า จะช่วยกันปลดความทุกข์ของท่าน พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกายท่านทำตรงนี้ ดิฉันจึงมีความตั้งใจนำสตรีจากทั่วประเทศ ให้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้และต่อๆไปด้วย
คุณผดุงศักดิ์ ลิ่มกาญจนา รองประธานหอการค้าจังหวัดยะลาและผู้ดำเนินงาน

             ผมในนามชาวพุทธในพื้นที่นี้ดีใจที่ ทุกท่านจากทั่วโลกส่งกำลังใจมา ให้พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่แห่งนี้ แม้เราไม่เจอหน้ากันแต่เราก็ช่วยเหลือกัน ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูง

คุณจรุงวิทย์ เจริญจาตุรงค์ ผู้แทนสมาคม ชมรมต่างๆและผู้ดำเนินงาน

             ภาพวันนี้เป็นภาพที่น่าปีติใจได้ปรากฎ ในสายตาของผมแล้ว ทำให้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง
ต้องกราบขอบ พระคุณพระเดชพระคุณ หลวงพ่อธัมมชโย ที่ท่านมีเมตตาต่อชาวพุทธใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้

คุณจุฑารัตน์ เนตรโสภา นายกสมาคมรักสันติสุข ผู้ประสานงานโครงการ

             งานบุญในวันนี้จะไม่บังเกิดขึ้นเลย ถ้าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ถามว่าเหนื่อยไหม เหนื่อยค่ะแต่ก็จะสู้ อยู่เป็นกำลังใจให้แก่กัน และจะทำหน้าที่นี้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ
เพื่อสันติสุขจะได้กลับคืนมาโดยเร็ว

สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ สมรถ บัวเพชร นักข่าวหัวเพชรลูกพระธัมฯ
( ๐๑ ) ๔๘๑ - ๗๗๗๘ หรือ อีเมลล์ [email protected]

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล