วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ส่งอาหารแห้งช่วยเหลือพุทธบุตร ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องเด่น
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

         มูลนิธิธรรมกายเดินหน้าส่งมอบอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย น้อมถวายแด่พุทธบุตรผู้หยัดสู้ ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากที่คณะสงฆ์และ ชาวพุทธทั่วประเทศได้พร้อมใจกันจัดพิธีตักบาตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับรายละเอียดการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ต่างๆ มีดังต่อไปนี้

 

 

อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

         เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเดินทางไปมอบอาหารตักบาตร ณ วัดปทุมวารี อำเภอ สายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยได้รับความเมตตาจากพระภิกษุในพื้นอำเภอสายบุรีจำนวน ๑๔ รูป มาเป็น เนื้อนาบุญในพิธีรับมอบ พร้อมทั้งนำไปแบ่งแจกจ่าย ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตะลุบัน ตำบลเตราะบอน ตำบลทุ่งคร้า ตำบลแป้น และชาวบ้านอีก ๑๓ หมู่บ้าน

      สำหรับอาหารตักบาตรที่นำมาถวายคณะสงฆ์ ประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้น ข้าวสาร เวชภัณฑ์ นมกล่อง ซึ่งสิ่งของทั้งหมดนี้ได้ส่งมอบให้ กับคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ ใน ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอ สายบุรี อำเภอไม้แก่น และอำเภอกะพ้อ รวมไปถึงกรมทหารพรานกองพันที่ ๔๔ และได้เป็นตัวแทน นำไปมอบให้กับกองร้อยทหารพราน ๑๓ กองร้อย จากนั้นทุกวัดจะนำอาหารตักบาตรที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับชาวไทยพุทธในพื้นที่อีกด้วย

 

 

อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

        วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะจากวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ได้เป็นตัวแทน พุทธบุตรและชาวไทยพุทธทั้งในและต่างประเทศ เดินทางไปมอบอาหารตักบาตร ณ วัดสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งเมื่อรถบรรทุกเสบียงบุญได้เดินทางไปถึง ก็ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยทหารพรานที่ ๔๒๑๑ ใน การขนย้ายอาหารลงจากรถ และหลังจากคัดแยก อาหารเสร็จแล้ว ได้ประกอบพิธีรับมอบ โดยมี กัลฯ อนุชา มุ่งประสิทธิชัย เป็นตัวแทนในการถวายแด่คณะสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจากพุทธบุตรจากวัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน ๗ รูป มาเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งคณะสงฆ์จะได้นำอาหารตักบาตรไปกระจายแจกจ่ายต่อให้กับทหารพราน ตำรวจ และอาสาสมัคร ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ในอำเภอสะบ้าย้อยต่อไป นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาล รุ่งภิญโญ เดินทางมารับอาหารด้วย ซึ่งเด็กๆ ที่ได้รับของไป ต่างก็ดีใจ สนุกสนาน และมีความสุขเป็น อย่างมาก ส่วนทางด้านทหารพรานที่ได้รับสิ่งของใน ครั้งนี้ จะนำอาหารบางส่วนไปถวายต่อให้กับพระภิกษุ สงฆ์ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่ ที่ท่านไม่สามารถเดินทาง มารับของด้วยตัวเองได้ จากนั้นทุกวัดจะนำอาหาร ที่ได้รับไปแจกจ่ายต่อให้กับประชาชนชาวไทยพุทธ ที่อยู่บริเวณรอบวัด

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 72 ตุลาคม ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล