วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กฐินหลวงปู่ บูชาครูพระผู้ปราบมาร

เรื่องจากปก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

 

       นับเป็นความโชคดีอย่างสูงสุดของมวลมนุษยชาติทุกคน เพราะถึงแม้ว่าพระมงคลเทพมุนีท่านได้ละสังขารไปแล้ว แต่มรดกธรรมคือวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านค้นพบยังคงอยู่ และสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ส่งผลให้ชาวโลก ทุกคนมีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรม จนกระทั่งเข้าถึงความสุขภายใน ซึ่งนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และหากชาวโลกได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่มากมายเพียงใด สันติสุขภายในจิตใจ ที่แต่ละคนได้รับก็จะผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน จนทำให้เกิดสันติภาพของโลกได้ในที่สุด ซึ่งเป็นต้นทางอันสำคัญในการนำพา ชาวโลกทุกคนให้ได้เข้าถึงสันติสุขอันเป็นนิรันดร์ นั่นคือ "พระนิพพาน" อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์

            ด้วยความซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมงคลเทพมุนี ลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกนำโดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงได้บูชาพระคุณของครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ด้วยการหล่อรูปเหมือนทองคำของท่าน ด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก ๑ ตัน นับเป็นประวัติศาสตร์ของการตอบแทนพระคุณที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งแม้ว่าทองคำจะเป็นสิ่งที่มากด้วย มูลค่าและคุณค่าในสายตาของชาวโลก แต่ถ้านำมาเปรียบเทียบกับมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ผู้มีมโนปณิธานไปสู่ที่สุดแห่งธรรม อีกทั้งพระคุณอันมากล้นที่ท่านได้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และได้เมตตาชี้บอกหนทาง มรรคผลนิพพานให้แก่ชาวโลกแล้ว การนำทองคำหนัก ๑ ตัน มาหล่อรูปเหมือนของท่านในครั้งนี้ นับว่าเป็นการตอบแทน พระคุณอันน้อยนิดเท่านั้น หรือแม้ต่อให้นำเพชรก้อนใหญ่ที่สุดในจักรวาล มาแกะสลักและเจียรนัยให้เป็นรูปเหมือนของท่าน ก็ยังเป็นบูชาคุณหลวงปู่ได้เพียงแค่เศษเสี้ยวเช่นเดียวกัน

 

 

วันแห่งชัยชนะของนักสร้างบารมี

           ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นวันแห่งการประกาศแห่งชัยชนะของนักสร้างบารมี ที่จะได้มาอัญเชิญ พระเดชพระคุณหลวงปู่ให้หวนกลับมาบังเกิดอีกครั้งด้วยรูปกายทองคำ หลังจากที่วันนี้ เมื่อ ๑๒๔ ปีที่แล้ว ท่านได้เกิดมาด้วยรูปกายมนุษย์ เพื่อใช้รูปกายอันทรงคุณค่านี้ ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ คือการค้นคว้าวิชชาธรรมกายที่ละเอียดลึกซึ้ง เพื่อไปขจัดต้นแหล่งของกิเลสอาสวะ ตลอดจนเปิดเผยหนทางมรรคผลนิพพานให้แก่ชาวโลก เพื่อเร่งฝึกฝนตนเองให้หลุดพ้น จากการเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสอาสวะ ซึ่งเป็นภาระกิจที่หลวงปู่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วน ด้วยเหตุนี้ วันที่ ๑๐ ตุลาคม จึงเป็นวันแห่งชัยชนะของยอดนักสร้างบารมีอย่างแท้จริง ในฐานะที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกัน หล่อรูปเหมือนทองคำของหลวงปู่ ซึ่งเป็นประดุจฝาแฝดของผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ที่จะประดิษฐานอยู่ภายใน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เพื่อเป็นหลักชัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก อันจะนำไปสู่การบังเกิดขึ้นของ "สหัสวรรษแห่งพระรัตนตรัย" ที่โลกจะมีสันติสุขไปอีกนานนับพันปี

ครั้งแรกกฐินบูชาครูวิชชาธรรมกาย

           นอกจากนี้ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ที่จะถึงนี้ วัดพระธรรมกายจะได้จัดให้มีพิธีทอดผ้ากฐิน ซึ่งเป็นมหากาลทานแห่งปี ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล สำหรับในปีนี้ เป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่รูปหล่อทองคำของพระมงคลเทพมุนีได้พลันบังเกิดขึ้น ดังนั้น ศิษยานุศิษย์ทุกคนจึงได้ปรารภเหตุนี้ เพื่อการสั่งสมมหาทานบารม ีอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตั้งกองกฐินถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ ซึ่งบุญกฐินในปีนี้จะมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาล ดังที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เคยกล่วไว้ว่า "การให้ ไม่มีอด ไม่มีหมด ไม่มีจน ตลอดกาล" และจะได้บุญดุจเดียวกับสมัย ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ โดยมีรูปหล่อทองคำที่เป็นเสมือนฝาแฝดของท่าน เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ กับลูกหลานทุกๆ คน ซึ่งเป็นบุญกฐินในปีนี้จะมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาล ดุจเดียวกับสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ดังโอวาทที่หลวงปู่ที่เคยให้ไว้กับปู่ผง ซึ่งเป็นญาติผู้ใกล้ชิดของท่าน สรุปความว่า "ใครก็ตามที่ได้มาทำบุญกับหลวงปู่ ไม่ว่าจะเป็นตอนที่มีชีวิตอยู่ หรือว่าละสังขารไปแล้ว ล้วนได้บุญเท่ากัน" ซึ่งคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายเพิ่มเติมว่า เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในศูนย์กลางกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้น เป็นแหล่งรวมของผู้รู้อันบริสุทธิ์คือพระธรรมกาย ที่ผุดผ่านในกลางกายของท่านนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน และแม้ทุกวันนี้หลวงปู่จะดำรงอยู่ด้วยรูปกายอันเป็นทิพย์ ณ ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ แต่ท่านก็ยังคงนั่งเข้าที่ค้นคว้าวิชชาธรรมกายที่ละเอียดลึกซึ้งอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น พระเดชพระคุณหลวงปู่จึงเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ ทั้งในยามที่ท่านมีชีวิตอยู่ และในยามที่ท่านละสังขารไปแล้ว

 

 

            กฐินในปีนี้จะเป็นประวัติศาสตร์การสร้างบารมีครั้งสำคัญ หลังจากหลายครั้งที่ผ่านมา พวกเราหลายท่าน เคยได้ตั้งกองกฐินถวายแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสายธรรม และผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็น "ศิษย์เอก" ที่หลวงปู่เอ่ยชมว่า "เป็นหนึ่งไม่มีสอง" และได้ร่วมบุญกฐินบูชาธรรมพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในฐานะ "หลานศิษย์" ผู้มุ่งสืบสานมโนปณิธานในการเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ส่วนกฐินในปีนี้จะเป็นบุญลาภอันสูงสุด ที่พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมบุญกฐินเพื่อบูชาธรรมครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย อันจะเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตอันงดงามว่า เราเกิดมาในภพชาตินี้ ช่างเป็นบุคคลผู้โชคดี ที่ได้มีโอกาสตั้งกองกฐินบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ทั้ง ๓ ท่าน คือ พระมงคลเทพมุนี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ครบทุกท่าน โดยไม่ขาดเลยแม้แต่ท่านเดียว ด้วยหัวใจกตัญญูของลูกหลานทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทสร้างมหาทานบารมีเพื่อบูชาคุณ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างสุดกำลัง บุญนี้ย่อมเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ ที่มีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพ ที่จะแปรเปลี่ยนเป็น สมบัติใหญ่ทั้งหลาย คือทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ ส่งผลให้ลูกหลานทุกคน ได้มีโอกาสสร้างบารมีติดตามมหาปูชนียาจารย์ทั้ง ๓ ท่าน ไปได้อย่างสะดวกสบาย และตลอดรอดฝั่ง จนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม สมดังโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ที่ว่า "ทำที่ท่านแต่ได้ที่เรา" นั่นเอง

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 72 ตุลาคม ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล