วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 72 ตุลาคม ปี 2551

ฉบับที่ 72 ตุลาคม ปี 2551
พระเดชพระคุณหลวงปู่ วัดปากน้ำนับเป็นบุคคลอัศจรรย์ที่หาได้ยากในโลก ท่านได้หยุดนิ่ง เข้าไปรู้ไปเห็น และรู้ว่าต้นธาตุส่งลงมาปราบมาร ธาตุธรรมทั้งหมดจะได้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็น ทาสของเขา ท่านมุ่งปราบมารที่กำลังประมูลฤทธิ์กันอยู่ ......อ่านต่อ
อาจกล่าวได้ว่าไม่มีโอกาสใด ในชีวิตที่จะประเสริฐเท่ากับโอกาสที่ชื่อของเราจะได้ประดิษฐาน อยู่ในแกนกลางรูป หล่อทองคำ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร เพราะโอกาสนี้หมายถึงบุญศักดิ์สิทธิ์ จากศูนย์กลางกายของ พระเดชพระคุณหลวงปู่ จักไหลผ่านตัวเราไปตราบนานเท่านาน ผังสำเร็จแห่งความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และผังแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานจักติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ ......อ่านต่อ
จากภาวะฝนตกหนักในช่วงเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยประสบภัย น้ำท่วมอย่างหนัก โดยเฉพาะที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำสูงเกือบ ๒ เมตร ส่งผลให้บ้านเรือน ของราษฎรและเรือกสวนไร่นาจมอยู่ใต้น้ำ ได้รับ ความเสียหายอย่างหนัก รวมไปถึงวัดหลายแห่งที่ น้ำท่วมขังสูง สูงผลกระทบทำให้พระภิกษุสามเณร ได้รับความลำบาก เพราะไม่สามารถออกบิณฑบาต ได้ตามปกติ ......อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายเดินหน้าส่งมอบอาหารแห้งจากโครงการตัก บาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย น้อมถวายแด่พุทธบุตรผู้หยัดสู้ ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากที่คณะสงฆ์และ ชาวพุทธทั่วประเทศได้พร้อมใจกันจัดพิธีตักบาตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ......อ่านต่อ
"บัณฑิตมิใช่ผู้มีเพียงปริญญา แต่คือผู้อุดมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา" หลวง พ่อขอชื่นชมและปีติยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต DOU รุ่นที่ ๑ ทุกท่าน ที่มีวิริยอุตสาหะจนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ซึ่งมุ่งฝึกฝนอบรมให้ทุกคนก้าวไปสู่ความเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา เป็นรุ่นแรกของโลก ......อ่านต่อ
"บัณฑิตมิใช่ผู้มีเพียงปริญญา แต่คือผู้อุดมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา" หลวงพ่อขอชื่นชมและปีติยินดีกับพุทธศาสตรบัณฑิต DOU รุ่นที่ ๑ ทุกท่าน ที่มีวิริยอุตสาหะจนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร ......อ่านต่อ
ณค่าของกัลยาณมิตรสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนๆ หนึ่งให้กลายเป็นคนดีได้อย่างอัศจรรย์ และคุณอลันก็ได ้ประจักษ์ถึงคุณค่าของกัลยาณมิตร เช่นกัน ......อ่านต่อ
ใจมีธรรมชาติชอบเที่ยวและชอบคิด เมื่อใดที่ใจเที่ยว ใจสามารถเที่ยวไปได้ไกล เมื่อใดที่ใจคิด ใจสามารถคิดเรื่องราวต่างๆ ได้มากมาย และสลับสับเปลี่ยนเรื่องที่คิดได้อย่างรวดเร็ว ......อ่านต่อ
ความกตัญญูเป็นต้นเหตุสำคัญทีเดียวที่จะทำให้คนเกิดปัญญา ซึ่งในที่นี้อยากจะยกตัวอย่างขั้นต้นก่อน พระสารีบุตร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแขนขวาของพระองค์ทีเดียว เลิศด้วยปัญญา ตลอดชีวิตของพระสารีบุตร ท่านมีแต่ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง ......อ่านต่อ
"พวกแกไม่ต้องกลัวอด วิชชาธรรมกาย จะเลี้ยงพวก แกได้ตลอดไป วิชชาของเราเป็นวิชชาที่จริง ขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเป็นพระแท้ แล้วก็จะไม่มีวันอด" ......อ่านต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของเด็กๆ ถือได้ว่าเป็นรางวัลของความสำเร็จ ที่ดาวแห่งความดี V-Star แต่ละดวงกำลังพัฒนาขึ้น จนเริ่มมีแสงสว่าง ในตัวเอง ทำให้คุณครูทุกคนต่างมีกำลังใจในการทำ โครงการ V-Star อย่างไม่ย่อท้อ ......อ่านต่อ
พระเดชพระคุณหลวงปู่เคยกล่าวไว้ว่า "การให้ ไม่มีอด ไม่มีหมด ไม่มีจน ตลอดกาล" และจะได้บุญดุจเดียวกับสมัย ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ......อ่านต่อ
สามีป้าก็มาล้มป่วยเสียชีวิต ตอนนั้น.. ทุกคนในครอบครัวของเราเสียใจกันมาก หนำซ้ำยังไม่รู้ อนาคตว่าพวกเราจะเอาอะไรกิน สภาพ ป้าตอนนั้นกลายเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ต้องเลี้ยงลูก ถึง ๔ คน เพราะเสาหลักของครอบครัวตายจากพวกเราไปแล้ว ......อ่านต่อ
ใช้ความรุนแรงเมื่อไรมันเสียทั้งคู่ แต่ถ้าเกิดจะให้อภัยกัน หาทางแก้ปัญหาด้วยความนุ่มนวลประนีประนอม หาจุดสรุปที่ทุกฝ่าย พอจะยอมรับได้ อย่างนี้ละก็จะไปได้ ......อ่านต่อ
ตอนนั้นผมรู้สึกว่า หลวงพ่อกำลังสอนผมวาดภาพ วาดไม่ต้องเสียเงินซื้อสี ไม่ต้องมีพู่กัน ไม่ได้วาดลงในกระดาษหรือผืนผ้าใบ หลวงพ่อกำลังสอนให้ผมวาดภาพลงไปในใจ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล