วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ผู้เป็นลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนา

ทบทวนบุญ ๑

เรื่อง : ธรรมยันตี

 


 

เด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ผู้เป็นลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนา

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ วันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

          ลูก ๆ เด็กดี V-Star ดาวแห่งความดีที่รักทั้งหลาย วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์โลก ที่เราได้มาประชุมกันเป็นเรือนล้าน ณ บุญสถานลานธรรมแห่งนี้ เป็นครั้งที่ ๕ เพื่อรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก มุ่งสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้ศีลธรรมหวนกลับคืนมาใหม่บนผืนแผ่นดิน ไทยและโลกใบนี้

          ขณะนี้กิตติศัพท์อันดีงามในการทำความดีของลูก ๆ เด็กดี V-Star ได้ฟุ้งขจรขจายไปทั่วทั้งบนสวรรค์และในโลกมนุษย์นี้ เป็นแรงบันดาลใจทำให้เด็กดี V-Star ทั่วโลกตื่นตัว และก่อให้เกิดผู้นำเยาวชนต้นบุญต้นแบบในด้านศีลธรรมขึ้นมากมาย จนเป็นที่ชื่นชมอนุโมทนาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย แม้ลูกทุกคนจะเป็นเพียงเด็กตัวน้อย ๆ แต่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้

          อย่างในช่วงเทศกาลกฐินที่ผ่านมา ลูก ๆ เด็กดี V-Star ก็ได้เป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์มากกว่า ๘๐๐ วัดทั่วประเทศ นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ลั่นโลกสำหรับในยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นนิมิตหมาย ว่า ต่อไปจะไม่มีวัดร้างและกฐินตกค้างบนผืนแผ่นดินไทย หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจมากและขอสนับสนุนทุนการศึกษา ๖๐,๐๐๐ กองทุน ต้นสมบัติจักรพรรดิแห่งความเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ผู้ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้ลูก ๆ เด็กดี V-Star ได้มีความรู้คู่กับศีลธรรมตลอดไป

          หลวงพ่อเชื่อมั่นว่า ลูก ๆ เด็กดี V-Star เป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำความดี อย่างไร้ขอบเขตจำกัด อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ เพราะลูกเป็นผู้มีบุญและมีความสามารถ ในการสื่อสารความดีด้วยภาษาแห่งสันติภาพ โดยเราได้เริ่มต้นที่ ๙ ภาษาสากลของโลก สำหรับพลิกฟื้นโลกใบนี้

          นี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง หากลูกเด็กดี V-Star ท่านใดมีความสนใจ ตั้งใจ และสมัครใจที่จะเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลก ก็ให้เตรียมตัวของเราให้พร้อม แล้วเราสามารถเลือกโซนและประเทศที่จะไปทำหน้าที่เผยแผ่ เป็นทูตแห่งสันติภาพไป ถึง ๒๐๘ ประเทศทั่วโลก

          เพราะฉะนั้น ภารกิจที่สำคัญกำลังรอคอยลูกเด็กดี V-Star ทุก ๆ คนอยู่ ซึ่งลูกทุกคนจะต้องหมั่นศึกษา ฝึกฝน อบรมให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน โดยต้องรักษามโนปณิธานแห่งความดีเอาไว้ให้มั่นคงตลอดไป หลวงพ่อขอฝากอนาคตของโลกใบนี้ไว้ที่ลูก ๆ เด็กดี V-Star ผู้รับช่วงเป็นลมหายใจของพระพุทธศาสนาต่อไป

          ท้ายที่สุดนี้ หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการและขออำนวยพรให้ลูกเด็กดี V-Star ทุกคน จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ให้เป็นคนเก่งและดีที่มีความรู้คู่ศีลธรรม ให้มี ดวงปัญญาสว่างไสว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์ และในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          พร้อมกันนี้ ก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับคณะท่านผู้บริหารการศึกษา ท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดี และพี่ ๆ V ทั้งหลาย ตลอดจนลูก ๆ ผู้นำบุญ และผู้มีส่วนสนับสนุนงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ทุก ๆ ท่าน ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มี สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย มีอายุขัยยืนยาว ให้เข้าถึงพระธรรมกาย มีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร