วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กตัญญุตา บูชาธรรมในวาระครบ ๑๐๙ ปี วันคล้ายวันเกิด คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

บุญพิเศษ
เรื่อง : พรพิสุทธิ์ ดุจรัตน

กตัญญุตา บูชาธรรม
ในวาระครบ ๑๐๙ ปี วันคล้ายวันเกิด
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , บุญพิเศษ , กตัญญุตา บูชาธรรมในวาระครบ ๑๐๙ ปี วันคล้ายวันเกิด คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

       คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง แม้ภายนอกเป็นเพียงสตรีร่างเล็กธรรมดาคนหนึ่ง ทว่าใจของท่านยิ่งใหญ่ เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว เกินสตรีทั่วไปท่านคือผู้รวบรวมนำพาหมู่คณะบุกเบิกพลิกผืนดินจากทุ่งนาฟ้าโล่ง ก่อกำเนิดเป็นวัดพระธรรมกาย และพากเพียรพยายามทำหน้าที่หล่อหลอม วางแบบแผนแนวทางในการสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดีทำให้วัดพระธรรมกายเป็นบุญสถานแหล่งรวมใจของผู้คนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

     ฉะนั้น บุญกุศลและคุณงามความดีงามอันใดที่เกิดขึ้นในวัดพระธรรมกาย จึงล้วนมีคุณยายอาจารย์ฯ อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้คณะศิษยานุศิษย์จึงเคารพและยกย่องท่านในฐานะมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณ

       ดังนั้น ในวาระวันคล้ายวันเกิดของคุณยายอาจารย์ ฯ ครบ ๑๐๙ ปี   ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศจึงพากันเดินทางไปสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกาย เพื่อแสดงความกตัญญูต่อคุณยายอาจารย์ฯ อย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวันโดยเริ่มตั้งแต่


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , บุญพิเศษ , กตัญญุตา บูชาธรรมในวาระครบ ๑๐๙ ปี วันคล้ายวันเกิด คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

       ภาคเช้า เวลา ๐๖.๐๐ น. มีพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ใน “โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๙ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง” ซึ่งจัดขึ้นบริเวณทิศเหนือของสภาธรรมกายสากล โดยมีพระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , บุญพิเศษ , กตัญญุตา บูชาธรรมในวาระครบ ๑๐๙ ปี วันคล้ายวันเกิด คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

       บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสงบขณะที่ท่านประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรม  และเมื่อได้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสสะอาดพร้อมรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นดีแล้ว คณะสงฆ์ก็แปรแถวบิณฑบาตเป็นลำดับต่อไป


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , บุญพิเศษ , กตัญญุตา บูชาธรรมในวาระครบ ๑๐๙ ปี วันคล้ายวันเกิด คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

     โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๙ ปี คุณยายอาจารย์ฯ นี้ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๔๗ วัน มีธรรมทายาทเข้ารับการอบรมทั้งหมด ๗๖ รูป บรรพชาอุปสมบทในวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยมีพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , บุญพิเศษ , กตัญญุตา บูชาธรรมในวาระครบ ๑๐๙ ปี วันคล้ายวันเกิด คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

        ภาคสาย เวลา ๑๐.๓๐ น. มีพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหาร ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ และรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์

    ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะศิษยานุศิษย์ของคุณยายอาจารย์ฯ เดินทางไปสั่งสมบุญด้วยการกำจัดวัชพืชในแปลงต้นเบญจทรัพย์ (เบญจมาศ) ณ ทุ่งสวรรค์ ตะวันฉาย เพื่อให้ต้นกล้าเจริญเติบโตเต็มที่ และจะได้ผลิดอกที่งดงามพร้อมที่จะนำไปใช้บูชาพระรัตนตรัยและต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตราต่อไป

       ระหว่างกำจัดวัชพืชนั้น ทุกท่านน้อมนำใจทำตามหลักวิชชาที่คุณยายอาจารย์ฯ  เคยให้ไว้ด้วยการจรดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เพื่อเก็บเกี่ยวบุญอย่างเต็มที่ พร้อมกับสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรตามเสียงสวดที่เปิดดังกังวานอยู่ทั่วบริเวณ ทำให้บรรยากาศของการถอนวัชพืชนี้กลายเป็นบุญบันเทิง


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนกุมภาพันธ์2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072 , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , บุญพิเศษ , กตัญญุตา บูชาธรรมในวาระครบ ๑๐๙ ปี วันคล้ายวันเกิด คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

        ภาคค่ำ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นเวลาสำคัญที่คณะสงฆ์และสาธุชนลูกหลานคุณยายอาจารย์ฯ ทั้งที่ไปสั่งสมบุญตลอดทั้งวันและผู้ที่ตามไปภายหลังพร้อมเพรียงกันร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรบริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อน้อมบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ โดยมีเป้าหมายสวดให้ครบ ๓๓๐,๐๑๙,๑๐๙ จบ

      จากการรวมใจเป็นหนึ่งของทุกท่าน ทำให้การสวดสามารถบรรลุเป้าตามกำหนดในเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. หลังจากนั้นเป็นพิธีย่ำระฆังทอง ระฆังธรรม ๑๐๙ ครั้ง ตามด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยความปีติเบิกบาน

      คุณยายอาจารย์ ฯ  เปรียบเสมือนดวงจันทร์กลางดวงใจ ที่ให้แสงสว่างอันเย็นใจแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ ท่านสอนให้ทุกคนรู้จักเป้าหมายชีวิต และรู้จักวางแบบแผนในการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวได้โดยง่าย ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยในวัฏสงสารไปจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย

        ในวันนี้ แม้คุณยายอาจารย์ฯ ละสังขารไปแล้ว แต่คุณธรรม ความดีงาม และคำสั่งสอนที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา ก็ยังคงอยู่ในใจของคณะศิษยานุศิษย์ไม่เสื่อมคลาย และจะเป็นแบบอย่างในการสร้างบุญสร้างบารมีตลอดไป เพื่อจะได้ตามติดคุณยายอาจารย์ฯ ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล