วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ การร่วมบุญจานดาวธรรม บุญสร้างปัญญาบารมี

           การร่วมบุญจานดาวธรรมปัญญาบารมี ที่จะมอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนทั้งหลายและบุตรหลานของเรามีโอกาสได้ศึกษา คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านจานดาวธรรม ผ่านโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา แบบมีเพลง มีภาพ และพูด เป็นความรู้ธรรมะที่ย่อยมาแล้ว ไม่เน้นวิชาการ แต่ก็มีบางช่วงที่เน้นวิชาการอยู่ด้วย ก็เลือกดูเอา เพื่อที่เยาวชนของชาติดำเนินชีวิตได้ ถูกต้อง จะได้เป็นคนเก่งและดีที่ประเทศชาติและโลกต้องการ
          
           ช่วงจังหวะของชีวิตมนุษย์ในชาติหนึ่ง โอกาสดีๆ ที่จะได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะที่เป็นชาวพุทธก็คือช่วง ในวัยเรียน เพราะว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วมีพันธนาการของชีวิตเกิดขึ้น บางคนต้องไปเรียนต่อ บางคนก็ต้องไปทำงานต่อ บางคนก็ต้องไปครองเรือน ไม่เป็นอิสระเหมือนชีวิตนักเรียน

           เมื่อพ้นวัยเรียนซึ่งตอนนั้นเราจะมาพึ่งเงินพ่อแม่ไม่ได้แล้ว ถึงเวลาแล้วที่ต้องเป็นที่พึ่งให้กับพ่อแม่ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ไปรบกวนท่าน ตอนนั้นเราจะต้องมีชีวิตที่เป็นอิสระทางการเงิน จะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจในการแสวงหาทรัพย์อย่างสุดกำลัง

           การแสวงหาทรัพย์มันก็ไม่ใช่ง่าย ถ้ามีบุญมากอุปสรรคก็น้อย มีบุญน้อยอุปสรรคก็มาก ก็แปลว่าต้องไปต่อสู้กับเขา ถ้าภาษากำลังภายในก็คือกว่าจะได้ทรัพย์ จะต้องไปตบไปตีกันมา เวลาและอารมณ์ก็จะต้องทุ่มเทไปกับเรื่องการทำมาหากิน ทำมาค้าขาย ไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า นอกจากบางท่านที่ขวนขวายกันจริงๆ และก็ไปคอยอีกทีตอนที่หมดแรงแล้ว ตอนนั้นเรามีความพร้อมในด้านทรัพย์สินเงินทอง มีปัญญาแต่ไม่มีความพร้อมในด้านความแข็งแรงของร่างกาย ศึกษาธรรมะก็ได้ไม่เต็มที่ เพราะฉะนั้นในช่วงวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่ยังมีเรี่ยวแรง ปลอดพันธนาการของชีวิตและเป็นช่วงรอยต่อที่จะก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า จึงเป็นช่วงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังศีลธรรม แสวงหาปัญญาโดยการศึกษาธรรมะกันในช่วงนี้

           การติดจานดาวธรรมให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศก็คือการให้ธรรมทาน คือให้ความรู้อันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นวิชชาชีวิตให้แก่เยาวชนของชาติ นอกเหนือจากที่ทางโรงเรียนให้วิชาชีพเพื่อการเลี้ยงชีพแก่นักเรียน แต่จานดาวธรรมนี้จะให้วิชชาชีวิตเพื่อเยาวชนจะได้ศึกษาว่า ทำอย่างไรจึงจะดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง ให้สามารถดำรงอยู่ในโลกนี้อย่างสันติสุข และเมื่อละโลกก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป รวมทั้งจะช่วยสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมให้มีแต่ความสะอาด สว่าง สงบ เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการศึกษากัน จะให้ไปเรียนรู้เองนั้นยาก และต้องผ่านการศึกษาจากท่านผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

           การปลูกฝังธรรมะให้กับเยาวชนซึ่งเป็นชาวพุทธ ก็จะทำให้เยาวชนมีข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจที่จะศึกษาความรู้อะไรต่างๆ อย่างน้อยเขาก็จะมีข้อมูลพื้นฐาน จะช่วยให้การตัดสินใจได้ถูกต้องสมบูรณ์ มีวินิจฉัยที่ประกอบไปด้วยปัญญา ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนวัยรุ่นที่ยังไม่รู้จักใช้วินิจฉัยเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลพื้นฐาน ที่จะมา รองรับ ทำให้ถูกโฆษณาชวนเชื่อชักจูงไปในทางที่ไม่ถูกต้องได้ง่าย ซึ่งความรู้นี้เราจะได้มาจากจานดาวธรรม ซึ่งมอบความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านลงไป ในโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ซึ่งตอนช่วงนี้มี ๗,๐๐๐ กว่าโรงเรียนแรกของโลกที่ติดจานดาวธรรม

           การร่วมบุญจานดาวธรรมเป็นบุญสร้างปัญญาบารมี ควรจะได้ทำกันทุกครอบครัว บุญนี้จะได้มาคุ้มครองครอบครัวเรา สมมติว่า บุตรหลาน ในครอบครัวเราสักคนหนึ่งเกิดไปหลงใหลได้ปลื้มกับโฆษณาชวนเชื่อ ความไม่ผาสุกเกิดขึ้นในครอบครัวแล้ว เพราะศรัทธาศีลและทิฏฐิไม่เสมอกัน แม้ผูกพันกันด้วยสายโลหิตก็ตาม แต่ความขัดแย้งลึกๆ ซึ่งหมายถึงความแตกแยกเล็กๆ ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นการติดจานดาวธรรมให้แก่สถานศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างยิ่ง และด้วยอานิสงส์สร้างบุญปัญญาบารมีนี้ จะส่งผลให้เราเฉลียวฉลาด ได้มีการศึกษาและได้รับการ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในภพเบื้องหน้า หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญกับลูกทุกๆ คนนะลูกนะ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๗ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล