วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๗ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ฉบับที่ ๒๗ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาก พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง พ.ศ.๒๕๔๘ หักกลบลบกัน ได้ผลต่างเพียง ๑ ซึ่งเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุด แต่จำนวนน้อยที่สุดนี้มีหน่วยเป็นปี ในหนึ่งปีจึงมีเรื่องราวมากมาย ผ่านเข้ามาในชีวิต ทั้งสุขทั้งทุกข์...อ่านต่อ
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบุรุษ ผู้ปกครองประเทศ หรือเป็นอัจฉริยบุคคลด้านใดก็ตาม แม้ว่าท่านเหล่านี้ จะเป็นยอดคนแห่งยุค แต่ก็หาได้ยากนักที่จะมีบุคคลใดอยู่ในความทรงจำของชาวโลกเป็นเวลาต่อเนื่องนับพันปี แต่ไม่น่าเชื่อว่า เรา...อ่านต่อ
เสาแก้วนี้เป็นสิ่งสำคัญ เป็นที่รองรับมหารัตนวิหารคด ซึ่งจะเป็นที่รวมชุมนุมของพุทธบริษัท ๔ ทั่วโลก โดยเฉพาะพุทธบุตรทั่วโลกที่กระจัดกระจายไปอยู่ตามนิกายต่างๆ แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้รู้จักกันเลย...อ่านต่อ
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สร้างบารมีทั้ง ๓๐ ทัศ จนครบถ้วนบริบูรณ์ ใช้เวลาถึง ๒๐ อสงไขย กับอีกแสนมหากัป พระพุทธองค์ทรงตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งแรก...อ่านต่อ
การร่วมบุญจานดาวธรรมปัญญาบารมี ที่จะมอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนทั้งหลายและบุตรหลานของเรามีโอกาสได้ศึกษา คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านจานดาวธรรม...อ่านต่อ
เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ จึงอยากจะให้พวกเรามองภาพรวมๆ จากวันนี้ไปจนถึงวันสิ้นปีว่า เราจะวางแผนชีวิตของเราอย่างไรดี เพื่อในการสร้างบารมีต่อไปในอนาคต เราจะได้อุดรูรั่วเสีย ตั้งแต่วันปีใหม่กัน...อ่านต่อ
พระสารีบุตรซึ่งได้ชื่อว่า เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ท่านเลิศด้วยปัญญาก็เพราะว่า ตลอดชีวิต ท่านมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง...อ่านต่อ
จำหลักง่ายๆ ก็แล้วกัน ในการรักษาศีลให้ถูกวิธีคือ ต้องตั้งใจ ถ้าไม่ตั้งใจไม่ถือว่าเป็นการ รักษาศีล ถ้าตั้งใจว่าจะไม่ละเมิด แม้มีโอกาสที่จะละเมิดก็ไม่ละเมิดตามที่ตั้งใจเอาไว้ นั่นคือการรักษาศีลที่แท้จริง...อ่านต่อ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอภิมหาอำนาจของโลก มีมลรัฐทั้งหมด ๕๐ มลรัฐ แต่ละรัฐมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก และมีอำนาจในการปกครองตนเอง เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ วอชิงตันดีซี...อ่านต่อ
สำหรับนักเรียนอนุบาลที่ยังทำไม่ครบ ไม่เป็นไร? ปีนี้เอาใหม่ ปีไก่ ไก่ คือสัญลักษณ์แห่งความขยัน อดทน และเอาชีวิตเป็นเดิมพัน (เวลากกไข่)...อ่านต่อ
แวบ..หนึ่ง ที่เกิดขึ้นในใจ ขณะอยู่ในห้อง Dance ห้องซ้อมดนตรีในบ้านของเธอทั้ง ๒ รู้สึกมีอาการ.. เหมือนหลุดเข้าไปในอาณาจักรคนธรรพ์ และกำลังถูกตรึงไว้ด้วยบทเพลงอันไพเราะร่วมสมัยจากการโซโล่กีต้าร์...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล