วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๘ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

ฉบับที่ ๒๘ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
ที่สุดแห่งวิหารทานในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญบุคคล ผู้ทำบุญสร้างวิหารทาน เพราะเป็น ถาวรวัตถุที่จะอำนวยความสะดวกแด่พระสงฆ์......อ่านต่อ
เหตุการณ์อันก่อให้เกิดความสะเทือนใจ และเป็นจุดพลิกผันในชีวิตที่สำคัญ ของคุณบรรเจิดได้เกิดขึ้น......อ่านต่อ
ลูกสาวของกระผม ซึ่งมีอายุเพียง ๕ ขวบ บอกผมว่า "ถ้าพ่อปิดบ่อนไก่พ่อจะรวย บ้านเราจะสวยนะพ่อ" ......อ่านต่อ
การปิดบ่อนไก่คือการปล่อยไก่ให้มีชีวิตรอดต่อไป ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก......อ่านต่อ
ด้วยแรงอธิษฐานที่ปรารถนาความเป็นผู้นำตน และสรรพสัตว์ให้พ้นจากทะเลทุกข์ จึงทำให้เกิดมหาปีติ .....อ่านต่อ
เมื่อใจของเราใสเป็นแก้ว ใสเป็นเพชรแล้ว โอกาสที่ใจของเราจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในก็ง่ายขึ้น.......อ่านต่อ
ทุกคนในโลกนี้ล้วนมีความพร่องอยู่ในใจ แม้ตัวเราเองก็มีความพร่องอยู่ในใจ เช่นกัน......อ่านต่อ
อยากจะให้ลูกของเราดีต่อเราอย่างไร ก็ให้เราทำต่อคุณพ่อ คุณแม่ของเราให้ดีอย่างนั้น......อ่านต่อ
เมื่อตั้งใจรักษาศีลกันอย่างเต็มที่ดีแล้ว จะทำให้ไปดี หรือว่ามีอนาคตดี......อ่านต่อ
แสงสว่างแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เกิดขึ้น ณ ดินแดน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย......อ่านต่อ
เหตุการณ์เดียวกัน.. ณ สถานที่เดียวกัน แต่ทว่าไม่เหมือนกัน บางคนรอด.. บางคนไม่รอด......อ่านต่อ
เบื้องหลังท่าเต้น ของซูเปอร์สตาร์ในเมืองไทยทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น เบิร์ด......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล