วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เราคือพระธรรมทายาท ผู้สืบชาติ สืบศาสนา

 

เราคือพระธรรมทายาท
ผู้สืบชาติ สืบศาสนา

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

           เช้ามืดของวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ธรรมทายาทจากทุกศูนย์ทั่วประเทศร่วมกันประกอบพิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย วันนั้น ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เต็มไปด้วยธรรมทายาท    ที่นุ่งห่มชุดขาวสะอาดตา และศรัทธาสาธุชนที่ไปร่วมเวียนประทักษิณ

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

            ภาพธรรมทายาทที่กราบไหว้มหาธรรมกายเจดีย์ด้วยความพร้อมเพรียงเป็นภาพงดงามที่ประทับใจ   ผู้พบเห็นอย่างยิ่ง ความพร้อมเพรียงที่ปรากฏขึ้นนี้ เสมือนจะแสดงให้เห็นพลังอันบริสุทธิ์ที่จะขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

            เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมที่มหาธรรมกายเจดีย์ ธรรมทายาทเดินทางไปร่วมพิธีบรรพชา ณ สภาธรรมกายสากล โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์ ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ พร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเมตตามาคล้องอังสะให้  จนทำให้บรรยากาศในพิธีกรรมเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์

          พิธีกรรมในภาคบ่าย หลังจากที่เหล่าธรรมทายาทได้ครองกายด้วยผ้ากาสาวพัสตร์  อันเหลืองอร่ามแล้ว บรรยากาศที่สภาธรรมกายสากลก็กลายเป็นมหาสมาคมแห่งนักบวชผู้มุ่งมั่นจะประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระแท้ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก ซึ่งในโอกาสนี้ พระธรรมทายาทยังได้รับโอวาทอันทรงคุณค่าจาก   พระอุปัชฌาย์อีกด้วย

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

สร้างคนให้เป็นคนดี


 
ที่ใดในโลกหล้า
ยากจะหาเช่นแผ่นดินไทย

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

           หลังจากพิธีบรรพชาเป็นสามเณรของเหล่าธรรมทายาทจากทั่วประเทศสำเร็จลง เหล่ากอแห่งสมณะทั้งหลายก็เดินทางกลับสู่ศูนย์อบรมในจังหวัดของตน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การอุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อไป และจะใช้เวลาในพรรษานี้ฝึกฝนอบรมตนเองให้สมกับที่ได้โอกาสบวชเป็นพระภิกษุ ในขณะที่ความปลาบปลื้มปีติยังคงปรากฏอยู่ในดวงใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมิลืมเลือน

 

สร้างคนให้เป็นคนดี


           การบวชของลูกผู้ชายแม้เพียงหนึ่งคน สามารถก่อให้เกิดบุญกุศลจำนวนมหาศาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทายาทที่เป็นทั้ง  พระภายนอกและภายใน ซึ่งผลานิสงส์นี้ สามารถอุทิศให้แก่บิดามารดาตลอดจนหมู่ญาติอันเป็น  ที่รักทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ อีกทั้งยังติดตามตัวผู้บวชไปข้ามภพข้ามชาติได้ด้วย     ขออนุโมทนาสาธุการกับทั้งผู้บวชและผู้มีส่วน  ในการบวชทุกท่านทุกฝ่าย และหวังว่าพรรษานี้  จักเป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม นำสังคมประเทศชาติตลอดจนนานาชาติให้เข้าถึง  ความสงบ และให้โลกมนุษย์พบกับสันติสุข  อันไพบูลย์อย่างแท้จริงตลอดไป..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล