วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ความสำเร็จ ในทุกยุคทุกสมัย

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

 

ความสำเร็จ
ในทุกยุคทุกสมัย 

 

           หากเราย้อนมองความมั่งคั่งผ่านยุคสมัย เราจะเห็นได้ว่า เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเราอยู่ในยุคทุนนิยมเชิงพาณิชย์ ที่พ่อค้านำเข้าสินค้าจากแดนไกลมาขายในตลาดท้องถิ่น ใครนำสินค้ามาได้มากและหลากหลายย่อมร่ำรวย ยุคถัดมาเป็นยุคทุนนิยมอุตสาหกรรมที่การลงทุนด้วยเครื่องจักรมีความสำคัญ ยุคนี้ใครมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะประสบความสำเร็จ ร่ำรวย มั่งคั่ง ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร  มีมูลค่าสูง และสร้างความแตกต่างทางรายได้แก่คนใน ยุคนี้เป็นอย่างมาก 
           แต่ไม่ว่ายุคไหนก็ตาม ผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ไม่ว่าพ่อค้าต่างแดน เจ้าของเรือเดินสมุทร  เถ้าแก่เจ้าของโรงงาน หรือประธานบริษัทผู้ครอบครองเทคโนโลยีใหม่ล้ำยุค ฯลฯ ล้วนมีเบื้องหลังเป็นสิ่งเดียวกันคือ “บุญ” ดังนั้นการสั่งสมบุญจึงนำความสำเร็จมาให้ผู้คนทุกยุคทุกสมัย และไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร ผู้สั่งสมบุญย่อมประสบความสุขความสำเร็จตลอดไป

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
ตักบาตรพระ
 ๑,๑๕๑ รูป
จังหวัดกาญจนบุรี

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานฝ่ายฆราวาส


           เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๕๑ รูปขึ้น โดยได้รับความเมตตาจาก   พระราชรัตนวิมล เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากพลตรีไพโรจน์  ทองมาเอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

           การจัดตักบาตรครั้งนี้ นอกจากจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์  ๓๒๓ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้แล้ว ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ ๑๕๑ ปี พระวิสุทธิรังษี (เปลี่ยน อินฺทสโร) และบูชาธรรมพระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญโญ) อีกด้วย
 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

ตักบาตรพระ
๓,๓๓๓ รูป
จังหวัดเชียงราย

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

นายชาติชาย สงวนพงษ์
ปลัดจังหวัดเชียงราย
ประธานฝ่ายฆราวาส


          เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน ในท้องถิ่นจัดพิธีตักบาตรพระ ๓ แผ่นดิน จำนวน ๓,๓๓๓ รูป บริเวณหน้าด่านศุลกากรถึงหน้าร้าน  ทองเสรีภัณฑ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งกำลังใจ  ช่วยเหลือพุทธบริษัท ๔ ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

          พิธีตักบาตรครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระปัญญากรกวี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  นายชาติชาย สงวนพงษ์  ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะสงฆ์จากในประเทศไทย ลาว พม่า สิงคโปร์ จีน เมตตาไปร่วมพิธี
 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

ตักบาตรพระ
๑,๘๐๐ รูป
กรุงเทพมหานคร

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
นายซวง ชัยสุโรจน์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
ประธานฝ่ายฆราวาส


           เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๘๐๐ รูป ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ เนื่องในโอกาสฉลองศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ครบปีที่ ๑๘ โดยมี พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์ และนายซวง ชัยสุโรจน์ ให้เกียรติไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
           พิธีตักบาตรครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธ-ศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล