วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๒๗ สิงหาคม วันธรรมชัย บูชาธรรมพระพ่อ ร่วมใจหล่อหลวงปูทองคำ

ทบทวนบุญ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

๒๗ สิงหาคม วันธรรมชัย

 

           “การบวชเป็นพระไม่ใช่ของง่าย หาใช่ครองผ้ากาสาวพัสตร์แล้วจะเป็นพระได้ จะต้องปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ ซึ่งมีศีล ๒๒๗ ข้อ ให้ถูกต้องตาม พระธรรมวินัย… การบวชนั้นถ้าจะให้ได้บุญกุศล ควรจะเป็นที่พึ่งของพระศาสนาได้ด้วย ไม่ใช่บวชมาเพื่อพึ่งพระศาสนาอย่างเดียว” พระเทพญาณมหามุนี    (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

๒๗ สิงหาคม วันธรรมชัย

 

๒๗ สิงหาคม วันธรรมชัย


           พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ขณะมีอายุได้ ๒๕ ปี โดยมีพระเทพวรเวที (ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า     “ธัมมชโย” แปลว่า “ผู้ชนะโดยธรรม”

           ในครั้งนั้น ญาติมิตรที่ไปร่วมงานบวชกว่า ๓๐ คน เดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถด้วยความปีติในบุญ ที่มีโอกาสร่วมพิธีบวชพระแท้ผู้มีมโนปณิธาน  ที่สูงส่ง ปวารณาตนบวชอุทิศชีวิตแด่พระพุทธศาสนา นับจากวันนั้นถึงปัจจุบัน พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ครองเพศสมณะมายาวนานถึง ๔๔ พรรษา ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมั่นคงในมโนปณิธานของท่าน  ได้เป็นอย่างดี

 

๒๗ สิงหาคม วันธรรมชัย


            ต่อมาในภายหลัง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันอุปสมบทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ หรือที่เรียกกันว่า “วันธรรมชัย” เวียนมาถึงครั้งใด บรรดาศิษยานุศิษย์ก็จะถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ร่วมสร้างบุญใหญ่กันเป็นประจำทุกปี เพื่อบูชาธรรม   พระเดชพระคุณหลวงพ่อ

            หลังจากอุปสมบทได้ไม่นาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะเพียง  ไม่กี่คนได้ช่วยกันก่อตั้งวัดพระธรรมกายขึ้น และนับจากนั้นเป็นต้นมา พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ทุ่มเททำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยตลอดมาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี โดยจัดทำโครงการขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ทั้งโครงการสร้างวัด สร้างพระ สร้างคน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาและสร้างประโยชน์แก่ชาวโลก

 

๒๗ สิงหาคม วันธรรมชัย

๒๗ สิงหาคม วันธรรมชัย

 

           สร้างวัด จากผืนดินที่ว่างเปล่ากลายมาเป็นวัดพระธรรมกายในยุคแรกที่มีเนื้อที่ ๑๙๖ ไร่ จนกระทั่งในปัจจุบันเป็นวัดพระธรรมกายที่สามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมได้นับล้านคน นอกจากนี้ยังมีวัดและศูนย์สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมาก

            สร้างพระ จากเดิมมีพระรูปเดียวคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ปัจจุบันวัดพระธรรมกายมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา จำนวน ๒,๒๐๘ รูป (พระภิกษุ ๑,๙๑๕ รูป, สามเณร ๒๙๓ รูป) ยังไม่รวมที่จำพรรษาอยู่ในวัดและศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศ

            สร้างคน ทุ่มเทสอนคนให้เป็นคนดี ให้รักการทำทาน รักษาศีล และหมั่นเจริญสมาธิภาวนา โดยเริ่มจากสาธุชนที่เข้าวัดจำนวนสิบ   เพิ่มมาเป็นจำนวนร้อย, พัน, หมื่น, แสน, ล้าน  จนกระทั่งสามารถเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

 

๒๗ สิงหาคม วันธรรมชัย

 
           สี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา พระเดชพระคุณหลวงพ่อเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสั่งสมบุญ  สร้างบารมี และตรากตรำงานหนักตลอดมา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูศีลธรรมโลก

 

๒๗ สิงหาคม วันธรรมชัย

 

๒๗ สิงหาคม วันธรรมชัย


            ในการทำภารกิจที่หนักหน่วงต่อเนื่องยาวนานเช่นนี้ แม้ใช้คำว่า “เหนื่อย” กี่ล้านคำ ก็คงไม่สามารถสื่อความรู้สึก “เหนื่อย” ได้ครบถ้วน แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไม่เคยปริปากบ่น  สักคำ ทั้ง ๆ ที่ตอนนี้ท่านมีอายุเกือบจะ ๗๐ ปี แล้ว ซึ่งหากเป็นชาวโลกก็ปลดเกษียณพักผ่อนอยู่ที่บ้านนานหลายปีแล้ว ใช้ชีวิตแวดล้อมด้วยลูกหลานที่เป็นห่วงเป็นใย ไม่ยอมให้ตรากตรำทำงานหนักอีกต่อไป แต่ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ  ยังต้องทำภารกิจมากมายทุกวัน และเทศน์สอนมหาชนทุกวันด้วย หลายครั้งแม้เจ็บไข้ได้ป่วย ท่านก็อดทน

            พรรษานี้ จึงนับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อขอเวลาไปปลีกวิเวกเพื่อปฏิบัติธรรม ซึ่งบรรดาศิษยานุศิษย์ต่างมีความยินดีที่ท่านจะได้เว้นช่วงจากภารกิจหนักบ้าง และทุกคนก็พร้อมที่จะทำภารกิจที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบหมายให้สำเร็จ เพื่อให้ท่านเหนื่อยน้อยที่สุด และไม่ต้องมีกังวลเรื่องงานหยาบอีกต่อไป

 

๒๗ สิงหาคม วันธรรมชัย


           ในวโรกาส “วันธรรมชัย” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเกิดใหม่ในเพศสมณะ บรรดาศิษยานุศิษย์และเหล่ากัลยาณมิตรต่างพากันตั้งใจที่จะแสดงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณ-หลวงพ่อ ด้วยการไปร่วมใจกันทำให้โครงการหล่อหลวงปู่ทองคำองค์ที่ ๗ สำเร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นการบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวันธรรมชัย และทุกคนจะตั้งใจทำสมาธิปฏิบัติธรรม เพื่อให้กาย วาจา ใจ ใสสะอาดบริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นในวันหล่อหลวงปู่ทองคำ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้

            สุดท้ายนี้ บรรดาศิษยานุศิษย์และเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานให้พระเดช-พระคุณหลวงพ่อมีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนาน
 

๒๗ สิงหาคม วันธรรมชัย


          “การบวชเป็นพระไม่ใช่ของง่าย หาใช่ ครองผ้ากาสาวพัสตร์แล้วจะเป็นพระได้ จะต้องปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ ซึ่งมีศีล ๒๒๗ ข้อ ให้  ถูกต้องตามพระธรรมวินัย… การบวชนั้นถ้าจะให้ได้บุญกุศล ควรจะเป็นที่พึ่งของพระศาสนาได้ด้วย ไม่ใช่บวชมาเพื่อพึ่งพระศาสนาอย่างเดียว”
           ๔๐ กว่าปีใต้ร่มกาสาวพัสตร์ พระเทพ-ญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ดำรงตนเป็น พระแท้ ผู้เป็นทั้งที่พึ่งของพระศาสนาและมหาชน ชาวโลก ในวาระวันธรรมชัยปีนี้ ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยการร่วมใจหล่อหลวงปู่ทองคำ และตั้งใจ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา..

๒๗ สิงหาคม วันธรรมชัย

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล