วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ นานาทัศนะ ต่อการบวช

 

นานาทัศนะ ต่อการบวช

นานาทัศนะ ต่อการบวช

 

นานาทัศนะ ต่อการบวช

พระธรรมกิตติวงศ์ ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

          “เนื้อแท้วัตถุประสงค์ของการบวชตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็เพื่อให้ผู้บวชได้เข้ามาเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เพื่อให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติธรรม แล้วสามารถละกิเลสเป็นพระอริยบุคคลให้ชาวบ้านได้กราบไหว้เป็นบุญ  เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของการบวชแต่โบราณมุ่งให้ผู้บวชได้เรียนได้ศึกษา  ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นหลัก เพื่อจะได้นำหลักธรรมในพระศาสนาไปใช้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงาม  ซึ่งเธอทั้งหลายส่วนหนึ่งที่บวชในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทั้งบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ให้พ่อแม่  ชื่นอก ชื่นใจ บวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนหมั่นเพียรปฏิบัติ หรือจะบวชเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ ถือว่าเป็นการบวชที่ดี ที่ถูกต้อง ผู้ที่จะได้รับอานิสงส์ของการบวชโดยแท้จริงคือตัวเธอทั้งหลายที่เป็นผู้บวชเอง พ่อแม่ พี่น้อง วงศาคณาญาติ ผู้นำบุญ เหล่ากัลยาณมิตร ก็ได้บุญ ได้อานิสงส์ จากการบวชในครั้งนี้ด้วย   แต่เป็นอานิสงส์ที่มุ่งไปเพื่อเป็นบุญเป็นกุศล และเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา”

 

นานาทัศนะ ต่อการบวช

พระครูวิสุทธินนทคุณ
เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

          “รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมโครงการ และสิ่งที่มีความปรารถนาอยู่ก็คือว่า เราจะทำอย่างไร จึงจะหาบุคลากร หาคนที่มีวิสัยทัศน์ในการช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาอย่างวัดพระธรรมกาย”

 

นานาทัศนะ ต่อการบวช

พระครูวิจารณ์ธรรมกิติ์
รองเจ้าคณะอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

          “ผู้ที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนานี้ ทุกคนมีความตั้งใจที่จะช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง  ในเมื่อบวชมาแล้วจะต้องศึกษาเล่าเรียนคำสั่งสอนของ  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ ให้เข้าใจ ในเมื่อรู้และเข้าใจแล้ว จงปฏิบัติให้ถูกต้อง ในเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องแล้ว  ก็ช่วยกันสั่งสอนสาธุชนทั้งหลายต่อไป เพื่อช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา”

 

 

นานาทัศนะ ต่อการบวช

นานาทัศนะ ต่อการบวช

 

นานาทัศนะ ต่อการบวช
อิทธิพล คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา

          “ขอร่วมอนุโมทนากุศลกับนาคทุกท่านที่จะเป็น  พระภิกษุสงฆ์ในโอกาสต่อไปครับ การบวชถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เป็นทั้งการเรียน การชำระจิตใจ การบวชทดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ แล้วก็สืบทอดบวรพระพุทธศาสนา  เป็นเรื่องสำคัญที่ชาวจังหวัดชลบุรี ชาวพัทยา ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดี ๆ อย่างนี้ทุกปี ซึ่งพระเดช-พระคุณหลวงพ่อและเหล่าสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดโครงการดี ๆ อย่างนี้ทุกปี ก็อยากจะให้ทุก ๆ ท่านได้อิ่มบุญไปด้วยกัน และร่วมกันสนับสนุนโครงการดี ๆ ของทางวัด และศาสนาพุทธของเรา  สืบต่อไปด้วยนะครับ”

 

นานาทัศนะ ต่อการบวช
ชโลธร ผาโคตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

           “ผมเชื่อว่าชาวสระบุรีมีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการบวชพระแสนรูป ก็คิดว่าในปีต่อ ๆ ไป เราก็ยินดี  ที่จะเข้าร่วมเหมือนเดิมครับ”

 

นานาทัศนะ ต่อการบวช

จันทพล ศรีสังข์
ผู้ปกครองธรรมทายาท

            “ถึงเขาไม่ได้อะไรมาก ก็อยากให้เขาได้รู้ว่า อะไร  คือโทษ อะไรคือบาป อะไรคือชั่ว อะไรคือดี แค่นี้แหละ”

 

นานาทัศนะ ต่อการบวช
สรอร ต้นทอง
ผู้ปกครองธรรมทายาท

           “ดีใจ ปลื้มใจ น้ำตาร่วงเลย เห็นผ้าเหลืองของลูก เขาเพิ่งจะบวช ดีใจมาก ๆ จะร้องไห้เลย”

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล