วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๑๗๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๐
วันแห่งการเชิดชูเกียรติพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนา...อ่านต่อ
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายในปีนี้ (วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็นวันครบ ๑๐๐ ปีแห่งการบรรลุธรรม...อ่านต่อ
จะเห็นว่า ขนาดการนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยเราเองยังมีแนวทางปฏิบัติหลายสายมาก...อ่านต่อ
เป็นสิ่งที่ปรากฏมาไม่ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่กิเลสอันได้แก่ โลภ โกรธ หลง ได้แฝง เข้าสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ...อ่านต่อ
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ หรือ ไอดอป (IDOP) เป็นอีกโครงการหนึ่งของวัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
ดังที่เราทราบกันมาโดยตลอดว่า การค้นพบวิชชาธรรมกายของพระเดชพระคุณ หลวงปู่ฯ นั้น มิได้เริ่มต้นจากการบรรลุธรรม...อ่านต่อ
มาเลเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา มีประชากรกว่า ๓๑ ล้านคน...อ่านต่อ
บทความเรื่องลังกาทวีป ประทีปพุทธธรรม ตอนที่ ๑ ได้กล่าวถึงลังกาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง...อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ประชาชนตำบลคลองสาม และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
ยินดีต้อนรับผู้มีบุญทุกท่าน สู่งานทอดกฐิน ๘๔ ปีคุณยาย วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕...อ่านต่อ
โลภะ โทสะ โมหะ กิเลส ๓ ตัว ที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา เป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวง เป็นเครื่้องเศร้าหมองของจิตใจ...อ่านต่อ
ในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น พระสารีบุตรและพระอสีติมหาสาวกทุกรูปล้วนมีหัวใจดวงเดียวกัน นั่นคือการช่วยพระพุทธองค์รื้อขนสรรพสัตว์แหกคุกคือวัฏสงสารไปให้ได้มากที่สุด ก่อนที่อายุสังขารของท่านจะหมดลงอันเป็นเหตุให้ถึงวาระปรินิพพาน...อ่านต่อ
เรื่องนี้ต้องเริ่มต้นที่ใจของเรา จับหลักคิดให้ได้ก่อนว่า ในการทำการงานสิ่งใด ๆ นั้น เรามีเป้าหมายเพื่ออะไร...อ่านต่อ
เรื่องความตาย ชาวโลกมีความเห็นต่างกัน ๓ แบบ บางคนบอกว่า ถ้าสมองตาย(สมองหยุดทำงาน) ก็ถือว่าตาย...อ่านต่อ
สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีพื้นฐานของชีวิตเหมือนกัน เพราะต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนามีเป้าหมายสูงสุด คือการมุ่งไปสู่ความหลุดพ้นจากการเวียนว่าย ตายเกิด เพื่อเข้าสู่พระนิพพาน...อ่านต่อ
จิตของมนุษย์รับรองว่าถ้าผ่องใสเสียแล้ว ความเจริญ ความสุข ความสมหวังย่อมหลั่งไหลเข้ามา...อ่านต่อ
ชีวิตวัยเด็ก ผมอาศัยอยู่กับตายายและน้าๆมีเพียงแค่ช่วงระยะสั้นๆ เท่านั้นที่ได้อยู่กับพ่อแม่...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างและปรับภูมิทัศน์...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกาย ซิลิคอนวัลเลย์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำทางศาสนา...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ