ถ้าหากเรายังไม่สามารถน้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายได้ก็ปล่อยให้ใจ
...อ่านต่อ
การกระทําอะไรก็ตาม ทั้งที่ลับที่แจ้ง ใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่
...อ่านต่อ
บุญ..เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต
...อ่านต่อ
คนข้างนอก ใจเขาสับสน พอใจเขามาหยุดได้ ก็มีความสุข
...อ่านต่อ
เรียนวิชชาธรรมกาย ต้องเห็นแจ้งจึงจะรู้แจ้ง
...อ่านต่อ
คุณยายฯ ไม่ติดอะไรจริง ๆ ท่านไปเห็นความเป็นจริง และหายสงสัยได้ด้วยตัวเอง
...อ่านต่อ
ดูเหมือนช้าแต่มันจะเร็ว แม้ว่าไม่มีทางลัดอื่นก็ตาม
...อ่านต่อ
วันนี้สติกับสบายของเรา ไปด้วยกันกี่ครั้ง กี่นาที กี่ครั้งต่อหนึ่งรอบ
...อ่านต่อ
สติกับสบายต้องคู่กัน บางทีเรามีสติแต่ไม่สบาย
...อ่านต่อ
ทั้งทาน ศีล ภาวนา พอถึงวันสุดท้ายของชีวิต เราจะได้ปลื้ม ชื่นใจ
...อ่านต่อ
พอหลุดจากพันธนาการนั้น ก็ไปพันธนาการนี้
...อ่านต่อ
ความเมตตา ปรารถนาดี ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย
...อ่านต่อ
วันนี้ ไม่ได้ พรุ่งนี้...เอาใหม่ เหนื่อยเหน็ดไม่เป็นไร
...อ่านต่อ
เพื่อตัวเราเองจะได้มีความสุขก่อนใคร พอใจมีความสุขเป็นพื้นฐาน
...อ่านต่อ
เป็นบริกรรมนิมิตก็ได้ ขายทุเรียนก็นิกทุเรียน ขายเงาะ ขายมังคุด
...อ่านต่อ
ให้สะอาด ให้ร่มรื่น คุณยายท่านถือความสะอาด
...อ่านต่อ
เป็นสิ่งที่เราจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ มารมี...บารมีลด มารหมด....บารมีเพิ่ม
...อ่านต่อ
เหมือนของกายสิทธิ์ ที่ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งขยาย ยิ่งนึกยิ่งเพิ่มขึ้น
...อ่านต่อ
จะบังคับให้เราคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว จะมีวิบากกรรมที่เลวทราม
...อ่านต่อ
อยู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลา ฝึกจนเป็นนิสัย คิด พูด ทำ จะได้เป็นบุญกุศล
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล