คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย)
...อ่านต่อ
เพราะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมี โลกแห่งการ....แสวงบุญ ไม่ใช่โลกแห่งการ....เสวยบุญ
...อ่านต่อ
ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันประสูติ - ตรัสรู้ - ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ทําบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน, ทอดผ้าป่า    "ทานบารมีเป็นเรื่องที่สําคัญ ทำไว้เถิดประเสริฐนัก
...อ่านต่อ
เกิดมาพบพระพุทธศาสนารู้คุณค่าแห่งพระรัตนตรัย มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ ต่อพระรัตนตรัย - ผู้มีพระคุณ
...อ่านต่อ
 ถ้าเราย้อนเวลากลับไปหาอดีต เมื่อประมาณกว่า ๒๐๐๐ ปีมาแล้ว เราจะพบมหาบุรุษท่านหนึ่งที่ได้สั่งสมบุญบารมีมาแล้วอย่างเต็มเปี่ยม เป็นเวลานับอสงไขยกัป
...อ่านต่อ
This lecture by Dr. Alfredo Sfeir-Younis (Dzembling Cho Tab Khen) dives deep into the philosophy behind achieving world peace through inner peace, as rooted in Buddhist teachings.
...อ่านต่อ
ส่งความปรารถนาดีมุทิตาหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี วันที่ 22 เมษายน 2567
...อ่านต่อ
จากข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ มีรายละเอียดดังนี้
...อ่านต่อ
"มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ 
...อ่านต่อ
ทบทวนโอวาท การ์ดธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร
...อ่านต่อ
วันลอยกระทง อธิษฐานจิต เพลงร่ำรวยเงินทอง
...อ่านต่อ
 "ความอาภัพ ๑๘ ประการ" หมายถึง...ผู้ที่มีฐานะหรืออัตภาพที่เป็น "นิยตโพธิสัตว์" คือ...ผู้ที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์...พระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า...จะได้เป็น "พระพุทธเจ้า" องค์หนึ่ง...ในอนาคตแน่นอน...
...อ่านต่อ
"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน
...อ่านต่อ
ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย
...อ่านต่อ
 ความ​หมายของและหลักการ​​ "หวย" และ"หุ้น" 1.หวย คือ​ กิจกรรม​อย่า​งหนึ่ง​โดยผู้เสี่ยงทายต้องเลือกหรือซื้อหมายเลขหวยที่ต้องการ แล้วรอการออกรางวัล ตามจำนวนที่ตกลง ในประเทศ​ต่างๆ​ ทั่วโลก​ล้วนมีหวยหรือล็อตเตอรี่​ขายกันอย่างแพร่หลาย​ทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน
...อ่านต่อ
อานิสงส์การหล่อพระประธาน
...อ่านต่อ
วันคุ้มครองโลก   จะมาถึงอีกเเล้ว เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วัน  ซึ่งเป็น วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566    ภาคเช้าปีนี้จะมีพิธีตักบาตรพระสามเณรกว่า 5,000 รูป ภาคสาย ภาคบ่าย จะเป็นการปฏิบัติธรรม
...อ่านต่อ
ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program "UNEP") เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล