ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกเรานี้ ไม่มีอะไรเป็นของใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
...อ่านต่อ
แม้สูงเสียดฟ้าเพียงใด ยากลำบากแค่ไหน อากาศจะหนาวเหน็บอย่างไร
...อ่านต่อ
ยิ้ม ..เป็นอาการที่ใจอิ่มเอิบพองโตไปด้วยความสุข แล้วเผยออกมาทางใบหน้า
...อ่านต่อ
หนึ่งปีผ่านไป หลายสิ่งหลายอย่างล้วนผันแปร... จากชีวิตวัยหนุ่มสาวที่เต็มเปี่ยมไป
...อ่านต่อ
ที่เราต่างต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หลายคนท้อแท้ และสิ้นหวัง
...อ่านต่อ
เวลาเป็นสิ่งมีค่า ที่ทุกคนย่อมตระหนักดีอยู่แก่ใจ ดังนั้น คนเราจึงไม่ชอบการรอคอย
...อ่านต่อ
มีผู้รู้กล่าวไว้ว่า.. ต้นไม้จะเจริญเติบโต งอกงามดี เงาของผู้ปลูก จะต้องทาบทับต้นไม้นั้น บ้านเรือนจะน่าอยู่ เงาของเจ้าของบ้าน จะต้องทาบทับเรือนนั้น ใจจะหยุดนิ่งได้ ก็ต้องหมั่นตรึกอยู่เสมอ
...อ่านต่อ
ในภาครัฐบาล การบริหารประเทศ ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ โดยจำกัดงบประมาณอัตรากำลังคนในแต่ละโครงการประจำปีให้น้อยที่สุด แต่ทุกโครงการจะต้องได้ผลงานมาก
...อ่านต่อ
ทะเล..ที่ปราศจากคลื่นลม สงบเงียบ ย่อมสร้างความมั่นใจในการออกทะเลของชาวเรือ
...อ่านต่อ
คนทุกชนชั้น ทุกชาติ ทุกภาษา ล้วนมีครรลองของการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึง หรือผิดแผกแตกต่างกันด้วยวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
...อ่านต่อ
ชาวโลกทั้งหลายต่างปรารถนาความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกิจการงานด้านใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ “ความมั่นใจ” ซึ่งเป็นบันไดก้าวไปสู่ความสำเร็จ ดังความมุ่งหมาย
...อ่านต่อ
“อายุที่เราได้มานั้น คือ ชีวิตที่เราสูญเสียไป”
...อ่านต่อ
ฟ้ายังเปลี่ยนสี ลมยังเปลี่ยนทิศ ไม้ยังผลัดใบ ตราบใดที่ชีวิตเรายังไม่ละโลก ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุด
...อ่านต่อ
ในภาวะบ้านเมืองของโลกยุคที่ผ่านมา มีแต่ความสับสนวุ่นวาย แก่งแย่ง แบ่งค่าย ชิงดี เพื่อความเป็นชาติมหาอำนาจ มีบริวารพวกพ้องมากมาย ใช้กำลังเผยแผ่แนวความคิดลัทธิความเชื่อถือของตนแต่ละฝ่ายให้แพร่หลาย จึงเป็นเหตุให้โลกต้องตกอยู่ในภาวะสงครามเย็น
...อ่านต่อ
ในทะเลทุกข์แห่งวัฎสงสารนั้น มนุษย์ได้เวียนว่ายตายเกิด นับภพนับชาติไม่ถ้วนจนมิอาจจะประมาณได้ ซึ่งถ้าท่านสามารถไปรู้เห็นความจริงต่างๆได้แล้ว เราคงจะเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ และเราคงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เบื่อระอาจนสุดจะทนเวียนว่ายอยู่เช่นนั้น
...อ่านต่อ
ในเส้นทางชีวิต มีหนทางสายหนึ่ง เป็นหนทางที่จะทำให้เรามีความเอื้ออาทรต่อกัน
...อ่านต่อ
 ลีโอ ตอลสะตอย ผู้ที่โลกวรรณกรรม ยกย่องให้เป็นนักประพันธ์ชั้นเยี่ยมที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการเขียนเรื่อง “สงครามและสันติภาพ”แต่ในช่วงชีวิตหนึ่งของเขาได้อุทานว่า
...อ่านต่อ
การประคับประคองนาวาชีวิต ให้ดำเนินไปสู่ความสุข ความสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก แต่ทว่ามิใช่สิ่งที่ยากหรือเหลือวิสัยที่จะทำได้
...อ่านต่อ
"ที่ใดมีการต่อสู้แข่งขัน ที่นั่นย่อมมีผู้ชนะ และผู้แพ้ ผู้สมหวัง และผู้ผิดหวัง"
...อ่านต่อ
มนุษย์ต่างดิ้นรนและแสวงหาความสุขของชีวิต แต่ความสุขที่เขาได้รับนั้น หาได้เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ เป็นเพียงความเพลิดเพลินที่แฝงไปด้วยความทุกข์เท่านั้น..
...อ่านต่อ
กาลเวลา ทำให้มนุษย์ทุกคนในโลกได้สัมผัสรับรู้กับประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาจจะเป็นไปได้ทั้งความสมหวัง ผิดหวังหรือทั้งสองด้านคละเคล้ากันไป แม้ว่าทุกคนล้วนปรารถนาจะพบแต่ความสุขสมหวังก็ตาม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล