สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร นั่งสมาธิ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันมาฆบูชา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ -พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรครบ ๒๒,๐๐๑,๒๕๐ จบ -พิธีจุดโคมมาฆะประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ วันมาฆบูชา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ พิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๓๕ พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก "World PEC" ครั้งที่ ๑๑ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ วันมาฆบูชา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ -พิธีตักบาตร ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีแสดงพระธรรมเทศนา จากพระผู้ทรงจำพระไตรปิฎกจากประเทศเมียนมาร์ จำนวน 8 รูป (จากทั้งหมด 10 รูปทั่วประเทศ) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ วัดเทพนรรัตน์ ต.มหาชัย อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ ๒๒,๐๐๑,๒๕๐ จบ วันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข เจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศลเป็นกำไรชีวิต วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง จ.นนทบุรี
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีโปรยรัตนชาติและปิดทอง ที่เสามงคล เพื่อสร้างโบสถ์พระไตรปิฎก หลังแรกของโลก ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
...อ่านต่อ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข เจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศลเป็นกำไรชีวิต วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข เจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศลเป็นกำไรชีวิต วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดเกิดการอุดม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข เจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศลเป็นกำไรชีวิต วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดบัวแก้วเกษร อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข เจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศล เป็นกำไรชีวิต วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพิชิตปิตยาราม ต.องครักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ชุมชนคลองสาม – มูลนิธิธรรมกาย จัดงานวันเด็ก ปี 2560 เน้นส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560 ณ อาคาร 100 ปีคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรสามเณร 300 รูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560
...อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข สวดพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศล เป็นกำไรชีวิต วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดบ้านพร้าวใน ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผมและพิธีบรรพชาอุปสมบท ธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พระภิกษุเดินบิณฑบาต บริเวณชุมชน วัดอู่ข้าว ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในโครงการรักษ์วัด รักศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560
...อ่านต่อ
โครงการรักษ์วัด รักศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข เนื่องในวันพระ ณ วัดอู่ข้าว ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๑๔,๑๔๑,๔๑๔ จบ วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง