กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข เจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศล เป็นกำไรชีวิต วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพิชิตปิตยาราม ต.องครักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ชุมชนคลองสาม – มูลนิธิธรรมกาย จัดงานวันเด็ก ปี 2560 เน้นส่งเสริมและปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560 ณ อาคาร 100 ปีคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรสามเณร 300 รูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560
...อ่านต่อ
กิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการ "รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข สวดพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศล เป็นกำไรชีวิต วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดบ้านพร้าวใน ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผมและพิธีบรรพชาอุปสมบท ธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พระภิกษุเดินบิณฑบาต บริเวณชุมชน วัดอู่ข้าว ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในโครงการรักษ์วัด รักศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560
...อ่านต่อ
โครงการรักษ์วัด รักศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข เนื่องในวันพระ ณ วัดอู่ข้าว ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๑๔,๑๔๑,๔๑๔ จบ วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๔,๑๔๑,๔๑๔ จบ วันอาทิตย์ที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๒๒๗ รูป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ไถ่ชีวิตโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ถวายเป็นพุทธบูชา อาจาริยบูชา ณ มะลิแลนด์ แดนปลูกมะลิลา บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร
...อ่านต่อ
พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๑๒,๓๔๕,๖๗๘ จบ ฉลองชัย ชิตังเม! และย่ำระฆังธรรม ๗๖ ครั้ง บูชาธรรมพระราชภาวนาจารย์ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๒,๓๔๕,๖๗๘ จบ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๒,๓๔๕,๖๗๘ จบ วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาว แด่พระภิกษุ - สามเณรวัดพระธรรมกาย วันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีปิดทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ และสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรครบ ๑๐,๑๐๑,๐๑๐ จบ วันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทอง ระฆังธรรม ที่บริเวณหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ตั้งแต่วันนี้ (6 ธันวาคม พ.ศ. 2559) เวลา 17.00 น. จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รับแผ่นทองได้ที่ จุดดอกบัวบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วิหารคต
...อ่านต่อ
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา น้อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หมู่บ้านภัสสร ๓ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
-พิธีบูชาข้าวพระ -พิธีถวายกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ -พิธีสวดธัมจักกัปปวัตนสูตร บูชามหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
...อ่านต่อ
พิธีเจริญชัยมงคลเจริญชัยมงคลคาถา และลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ และให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ ตามมติมหาเถรสมาคม พร้อมกับวัดไทย และชาวพุทธทั่วโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง