พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๑๒,๓๔๕,๖๗๘ จบ ฉลองชัย ชิตังเม! และย่ำระฆังธรรม ๗๖ ครั้ง บูชาธรรมพระราชภาวนาจารย์ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๒,๓๔๕,๖๗๘ จบ วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๒,๓๔๕,๖๗๘ จบ วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาว แด่พระภิกษุ - สามเณรวัดพระธรรมกาย วันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ ๑๑,๑๑๑,๑๑๑ จบ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีปิดทองระฆังธรรม เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ และสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรครบ ๑๐,๑๐๑,๐๑๐ จบ วันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีปิดแผ่นทอง ระฆังธรรม ที่บริเวณหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ตั้งแต่วันนี้ (6 ธันวาคม พ.ศ. 2559) เวลา 17.00 น. จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รับแผ่นทองได้ที่ จุดดอกบัวบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วิหารคต
...อ่านต่อ
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา น้อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หมู่บ้านภัสสร ๓ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
-พิธีบูชาข้าวพระ -พิธีถวายกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ -พิธีสวดธัมจักกัปปวัตนสูตร บูชามหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์
...อ่านต่อ
พิธีเจริญชัยมงคลเจริญชัยมงคลคาถา และลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ และให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ ตามมติมหาเถรสมาคม พร้อมกับวัดไทย และชาวพุทธทั่วโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่นาคธรรมทายาท บูชาธรรมพระราชภาวนาจารย์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยมี พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย โดยพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) และกัลยาณมิตรจังหวัดเชียงใหม่ ทอดถวาย วัดแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
...อ่านต่อ
โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ 11,111,111 จบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก สนามสอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ณ วัดพระธรรมกาย วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี โดยพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) และองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(WFBY) ทอดถวาย วัดสุดาจันทร์ มหาวิหาร เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
...อ่านต่อ
ปฐมกฐิน วัดพระธรรมกายบอร์คโด พิธีทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกายบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดบ้านพริก ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดนครนายก
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่ง วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์อบรมสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินธรรมชัย ๒ แผ่นดิน ไทย-นครเชียงตุง โดยพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) และคณะศิษยานุศิษย์ ณ วัดน้ำลัง เมืองพยาก รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
...อ่านต่อ
บุญใหญ่ วันลอยกระทง วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายโตเกียว วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง