พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรสามเณร โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญวันคุ้มครองโลก และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ ๔๖,๔๖๔,๖๔๖ จบ วันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันคุ้มครองโลก วันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกาย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐) ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญภาคสาย และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกาย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร วันคุ้มครองโลก วันเสาร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทหมู่พระภิกษุธรรมทายาท วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดมงคลพุการาม ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีอุปสมบทหมู่รุ่นพิเศษ ๘๗ รูป ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครฯ
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญสงกรานต์ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ในโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองม้า
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญสงกรานต์ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๑๕-๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรพระภิกษุและสามเณรยุวพุทธศาสตร์ ในโครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่น ๕ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาสามเณร ธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาฯ
...อ่านต่อ
พิธีขอขมาผู้ปกครอง และรับผ้าไตร ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีวันทาเจดีย์ ในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญสงกรานต์ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชานาคธรรมทายาทโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง