จะแสดงถึง ชีวิต ผู้คน พุทธศาสนิกชน และสถานที่อันสวยงาม  รวมถึงการทุ่มเทจัดงานตักบาตร พระ 10,000 รูป ซึ่งจะทำการเพิ่มรูปเป็นระยะๆ จนถึงวันงานตักบาตรครับ
...อ่านต่อ
ณ วัดยินเง เมืองทวาย เมียนมาร์ โดย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
วันคล้ายวันละสังขาร คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วันพฤหัสที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีบูชาข้าวพระ ,พิธีมอบผ้าไตรบรมจักรพรรดิมหาสมบัติ พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเวียนประทักษิณ
...อ่านต่อ
วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บ้านต้นงิ้ว อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บ้านห้วยวอก อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
...อ่านต่อ
โดยเริ่มเดินจากวัดศรีโสดาตั้งแต่ เวลา ๐๗.๕๙ น.  ขึ้นไปถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพเวลา ๑๑.๔๐ น.  รวมระยะทาง ๑๑ ก.ม.
...อ่านต่อ
ชาวสมุทรปราการ จัดพิธีสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร, จุดโคมประทีป ,เวียนประทักษิณ น้อมบูชา องค์พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เนื่องในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๙
...อ่านต่อ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีโปรยทรายเป็นปฐมเริ่มสถาปนาพระเจดีย์สวรรค์วัดป่าหมาก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
พิธีจุดเทียน "แสงแห่งสันติภาพโลก" ครั้งที่ ๓ ณ เมือง อิโลอิโล ประเทศฟิลิปปินส์ วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
วันธรรมชัย (๔๗ พรรษา) วันแห่งชัยชนะโดยธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
วันสมาธิโลก และอาทิตย์ต้นเดือน พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีขอขมารับผ้าไตร ของนาคธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชา โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๑๒ วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผม โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP)
...อ่านต่อ
พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
...อ่านต่อ
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ "เจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน" ณ วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
...อ่านต่อ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กลั่นแผ่นดิน และโปรยทรายเพื่อสถาปนา พระเจดีย์สวรรค์ ณ วัดบ้านแม่แสนสุข ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิย. พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
พิธีตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสถาปนาสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์
...อ่านต่อ
ธรรมทายาทอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๓ ,ธรรมทายาทอุดมศึกษายุวพุทธศาสตร์ รุ่น ๑ และธรรมทายาทพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา
...อ่านต่อ
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญนำหมู่คณะจากประเทศไทย รวมทั้งมูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง