กิเลสบังคับให้ทำกรรม มีผลเป็นวิบาก ถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ต้องเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏฏสงสาร


 กามภพ คือ ภพอันเป็นที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกาม ซึ่งประกอบด้วยภูมิทั้งหมด ๑๑ ภูมิ
...อ่านต่อ
ภพ แปลว่า โลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ คือ.....
...อ่านต่อ
สรรพชีวิตที่ยังไม่หมดกิเลส มีทางไปเกิด ๕ ทาง และมีภพภูมิที่อยู่อาศัย คือ....
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า สรรพชีวิตเกิดได้ ๔ รูปแบบ
...อ่านต่อ
 กรรมดีที่ทำอย่างมีความสุข เช่น คนที่เกิดมาพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ จึงเอาสมบัติที่มีอยู่มาสั่งสมกรรมดีอย่างมีความสุข
...อ่านต่อ
๑. หักดิบเลิกทำสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ๒. ลืมอดีตที่ผิดพลาดให้หมด .............
...อ่านต่อ
วิบากกรรมส่งผลจนหมดกำลัง เหมือนต้นไม้ที่ให้ผลจนหมดอายุมันก็ตาย
...อ่านต่อ
  ในอดีตชาติอันยาวนาน หากได้สั่งสมบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการเมื่อบุญได้ช่องก็จะส่งผลให้มีความสุขในปัจจุบันชาติ
...อ่านต่อ
การค้าขายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสห้ามไม่ให้ทำ ๕ ประการ คือ 
...อ่านต่อ
แปลว่า ปากทางแห่งความเสื่อม แต่เนื่องจากเป็นปากทางตัวความเสื่อมจึงอยู่ที่ปลายทาง อุปมาเหมือนปากเหวกับก้นเหว
...อ่านต่อ
อกุศลกรรมบถ แปลว่า การกระทำที่เป็นหนทางไปสู่อบายภูมิ มี ๑๐ ประการคือ
...อ่านต่อ
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ทำให้เกิดบุญมี ๑๐ วิธี คือ ๑. บุญสำเร็จจากการให้ทาน ๒. บุญสำเร็จจากการรักษาศีล
...อ่านต่อ
อดีตชาติอันยาวนานของแต่ละชีวิต ได้ประกอบทั้งกุศลกรรม (กรรมดี) และอกุศลกรรม (กรรมชั่ว) มานับไม่ถ้วนบุญ คือ
...อ่านต่อ
เมื่อวิบากกรรมมาส่งผล ส่งผลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กรรมใดกรรมหนึ่งในอดีตชาติมาส่งผล
...อ่านต่อ
อดีตชาติ สรรพชีวิตเวียนว่ายตายเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมารับรองไว้ว่า น้ำตาที่หลั่งออกมาเพราะประสบทุกข์ของแต่ละชีวิต
...อ่านต่อ
กรรมดีกรรมชั่ว ที่เคยทำมาในอดีตนับกรรมไม่ถ้วน ได้ส่งผลไปแล้วในอดีตชาติก็มี ตามมาส่งผลในชาติปัจจุบันก็มี
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำแนกความแตกต่างของ ราคะ โทสะ และโมหะไว้ดังนี้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล