เนื่องจากงานเผยแผ่ในต่างประเทศนั้น หลวงพ่อธัมมชโยได้มอบหมายให้หลวงพ่อทัตตชีโวเป็นผู้ดูแล
...อ่านต่อ
สิ่งที่หลวงพ่อทัตตชีโวเป็นห่วงมากในการไปเผยแผ่ของเจ้าหน้าที่คือ ความไม่ชัดเจนในการทำงาน
...อ่านต่อ
อาตมาได้เคยนำโอวาทของหลวงพ่อทัตตชีโวมาเล่าสู่กันฟังในตอนที่ ๘๗ ว่าในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อ ท่านได้ทำอะไรบ้าง
...อ่านต่อ
อาตมามักจะกล่าวอยู่เสมอว่า ความภาคภูมิใจประการหนึ่งในการได้มาบวชที่วัดพระธรรมกายคือ การได้หลวงพ่อทั้งสองและคุณยายอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์
...อ่านต่อ
ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ใช่เพียงแค่วัดแต่ต้องถือว่าภาพรวมของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย
...อ่านต่อ
ในช่วงนี้หากสาธุชนท่านใดติดตามข่าวจะเห็นว่า นอกจากปัญหาน้ำท่วมแล้ว ยังมีเรื่องอาชญากรรมและอีกหลายเรื่อง
...อ่านต่อ
มีวันอยู่วันหนึ่งที่หลาย ๆ คนไม่ได้ให้ความสำคัญอะไร แต่อีกหลายคนก็เฝ้าจดจ่อรอให้วันนี้มาถึง เพื่อฉลองเป็นกรณีพิเศษ
...อ่านต่อ
หลายวันมานี้อาตมาเฝ้าติดตามเหตุการณ์หลายเรื่อง แม้จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันบ้าง เพราะบางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับการเมือง
...อ่านต่อ
มีผู้กล่าวไว้ว่า จะรู้ว่าใครเป็นยอดผู้นำ ต้องดูยามเกิดวิกฤติ 
...อ่านต่อ
วันก่อนได้เล่าให้พวกเราฟังถึงสาเหตุที่อยู่ได้จนถึง ๓๐ พรรษาไปแล้ว พอมานึกถึงในรายละเอียดก็พบเกร็ดว่า
...อ่านต่อ
ในการไปร่วมงานที่ต่างประเทศในครั้งนี้ อาตมาปลื้มใจที่เห็นหลาย ๆ วัด ได้มีการนำเอาคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวไปใช้อย่างจริงจัง
...อ่านต่อ
อาตมาเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเพื่อไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในหลาย ๆ วัด
...อ่านต่อ
ในช่วงที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน หมู่คณะของเราได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ โดยการสวดมนต์บทสำคัญคือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
...อ่านต่อ
เมื่อธรรมทายาทบวชใหม่ ๆ หลวงพ่อทั้งสองจะตอกย้ำอยู่เสมอเรื่องการศึกษาทั้งภาคปริยัติ และปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุผลคือ ปฏิเวธ
...อ่านต่อ
จากตอนที่แล้ว ได้พูดกันถึงเรื่องของคนดีไว้บางส่วน โดยสรุปว่า คนดีก็คือ คนที่รับผิดชอบ
...อ่านต่อ
หากเราจำกันได้ หลวงพ่อท่านเคยย้ำกับเราว่า การจะดูว่าที่ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร ให้เราศึกษาจากเสนาสนสูตร
...อ่านต่อ
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนที่มาจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน ย่อมจะหลีกเลี่ยงการมีความเห็นที่ขัดแย้งกันไม่ได้
...อ่านต่อ
“เสียสละ” คำนี้เป็นคำที่มีคุณค่ายิ่งนัก  เพราะการเสียสละของพระโพธิสัตว์ จึงทำให้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้กราบไหว้
...อ่านต่อ
ในโลกนี้มีนักพูดอยู่มากมาย หลายคนสามารถพูดโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังได้ดี
...อ่านต่อ
จากตอนที่แล้ว ได้เล่าให้พวกเราฟังว่า แม้มีปัญหาอะไร ทีมงานก็ไม่เคยรู้สึกหนักใจ สาเหตุก็เพราะว่าเรามี “ครูดี”
...อ่านต่อ
ในเรื่องของการบริหารซึ่งประกอบด้วยบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน การบริหารคนนับว่าเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนมากที่สุด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร