ในช่วงนี้หากสาธุชนท่านใดติดตามข่าวจะเห็นว่า นอกจากปัญหาน้ำท่วมแล้ว ยังมีเรื่องอาชญากรรมและอีกหลายเรื่อง
...อ่านต่อ
มีวันอยู่วันหนึ่งที่หลาย ๆ คนไม่ได้ให้ความสำคัญอะไร แต่อีกหลายคนก็เฝ้าจดจ่อรอให้วันนี้มาถึง เพื่อฉลองเป็นกรณีพิเศษ
...อ่านต่อ
หลายวันมานี้อาตมาเฝ้าติดตามเหตุการณ์หลายเรื่อง แม้จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันบ้าง เพราะบางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับการเมือง
...อ่านต่อ
มีผู้กล่าวไว้ว่า จะรู้ว่าใครเป็นยอดผู้นำ ต้องดูยามเกิดวิกฤติ 
...อ่านต่อ
วันก่อนได้เล่าให้พวกเราฟังถึงสาเหตุที่อยู่ได้จนถึง ๓๐ พรรษาไปแล้ว พอมานึกถึงในรายละเอียดก็พบเกร็ดว่า
...อ่านต่อ
ในการไปร่วมงานที่ต่างประเทศในครั้งนี้ อาตมาปลื้มใจที่เห็นหลาย ๆ วัด ได้มีการนำเอาคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวไปใช้อย่างจริงจัง
...อ่านต่อ
อาตมาเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเพื่อไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในหลาย ๆ วัด
...อ่านต่อ
ในช่วงที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน หมู่คณะของเราได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ โดยการสวดมนต์บทสำคัญคือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
...อ่านต่อ
เมื่อธรรมทายาทบวชใหม่ ๆ หลวงพ่อทั้งสองจะตอกย้ำอยู่เสมอเรื่องการศึกษาทั้งภาคปริยัติ และปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุผลคือ ปฏิเวธ
...อ่านต่อ
จากตอนที่แล้ว ได้พูดกันถึงเรื่องของคนดีไว้บางส่วน โดยสรุปว่า คนดีก็คือ คนที่รับผิดชอบ
...อ่านต่อ
หากเราจำกันได้ หลวงพ่อท่านเคยย้ำกับเราว่า การจะดูว่าที่ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร ให้เราศึกษาจากเสนาสนสูตร
...อ่านต่อ
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนที่มาจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน ย่อมจะหลีกเลี่ยงการมีความเห็นที่ขัดแย้งกันไม่ได้
...อ่านต่อ
“เสียสละ” คำนี้เป็นคำที่มีคุณค่ายิ่งนัก  เพราะการเสียสละของพระโพธิสัตว์ จึงทำให้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้กราบไหว้
...อ่านต่อ
ในโลกนี้มีนักพูดอยู่มากมาย หลายคนสามารถพูดโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังได้ดี
...อ่านต่อ
จากตอนที่แล้ว ได้เล่าให้พวกเราฟังว่า แม้มีปัญหาอะไร ทีมงานก็ไม่เคยรู้สึกหนักใจ สาเหตุก็เพราะว่าเรามี “ครูดี”
...อ่านต่อ
ในเรื่องของการบริหารซึ่งประกอบด้วยบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน การบริหารคนนับว่าเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนมากที่สุด
...อ่านต่อ
จากนโยบายของคุณยายอาจารย์ที่ว่า “คนมาวัดร้อยให้เลี้ยงได้ร้อย มาล้านให้เลี้ยงได้ล้าน” จึงทำให้เกิดโรงครัวของวัด
...อ่านต่อ
ในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้น การที่ใคร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือตัวบุคคลก็ตาม จะประสบความสำเร็จได้
...อ่านต่อ
องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือ การสร้างต้นแบบ
...อ่านต่อ
มีผู้สอบถามมาว่า อาตมาเคยดื้อกับหลวงพ่อไหม ก็ต้องขอตอบตามความสัตย์ว่า เคย และเป็นบทเรียนสำคัญ
...อ่านต่อ
จากการที่มีสาธุชนหลายท่านได้บอกว่า ได้อ่านบทความหลวงพ่อสอนอะไรแล้วยิ่ง รัก เคารพหลวงพ่อมากยิ่งขึ้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร