คำถาม …. ตัวลูกเองมีลูกสาว ๒ คน พาเข้าวัดตั้งแต่ยังเล็กๆ เขารู้ว่าการให้ทาน
...อ่านต่อ
ถาม หลวงพ่อครับ นักเรียนมักจะถามเสมอว่า วิชาความรู้ที่เขาเรียนในโรงเรียนนั้น
...อ่านต่อ
ถาม.. บัณฑิตมีลักษณะอย่างไร คบหาด้วยแล้วดีอย่างไรเจ้าค่ะ
...อ่านต่อ
ถาม.. คนไทยมีปัญหามาก ในเรื่องการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม
...อ่านต่อ
ความสะอาดบริสุทธิ์ ความสว่าง และความสงบของกายและใจนี้ จึงเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องฝึกกันให้ได้ เพื่อเราจะได้ปิดนรกให้สนิท และเปิดสวรรค์ได้เต็มที่
...อ่านต่อ
ถาม.. หลวงพ่อเจ้าค่ะ ลูกมีเพื่อนที่อารมณ์ร้อน มักหงุดหงิดเวลา
...อ่านต่อ
อย่าไปตั้งความหวังว่า เมื่อลูกของเราลงมือฝึกสมาธิแล้ว คงจะเรียนได้ที่ ๑ ในห้อง อย่างนี้คิดผิด เพราะไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ซึ่งคนอื่นเขาอาจจะฝึกสมาธิติดตัวข้ามภพข้ามชาติมามาก แม้ชาตินี้เขาไม่ได้ฝึกก็ตาม
...อ่านต่อ
การรู้จักให้อภัยเป็นวิธีการของคนฉลาด เพราะเขาย่อมทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ไม่เสียเวลามาทะเลาะกันแบบต่อความยาว สาวความยืด โดยไม่มีใครได้ประโยชน์
...อ่านต่อ
เปิดโอกาสให้เขาได้เกิดมาเก็บบุญ เก็บกุศล ติดตัวไปอีกสักหน่อย ถึงแม้ว่าแกอาจจะต้องลาโลกไปเร็วกว่าคนอื่นบ้าง ก็ช่างเถอะ
...อ่านต่อ
ถาม.. จะทำอย่างไรให้เด็กสมัยนี้ รู้จักประหยัดและอดออมเจ้าคะ ?
...อ่านต่อ
ถาม..การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ ที่ยอมสละชีวิตเป็นเดิมพัน
...อ่านต่อ
ถาม.. ผู้ที่ประสบความทุกข์ในชีวิต มักมีความคิดว่าทำไมบุญที่เคยทำไว้ถึงไม่ช่วย
...อ่านต่อ
ถาม.. คนที่ได้ทรัพย์มาโดยไม่ชอบ เช่น ไปโกงเขามา ถ้าแบ่งเอาส่วนหนึ่งมาทำบุญ
...อ่านต่อ
ถาม.. คนเราย่อมมีนิสัยแตกต่างกันไป บางคนนิสัยดี บางคนนิสัยไม่ดี นิสัยของคนเราทั้งดีและไม่ดี
...อ่านต่อ
ถาม.. หลวงพ่อเจ้าค่ะ ความกตัญญูกตเวที ทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไร?
...อ่านต่อ
ถาม.. หลวงพ่อเจ้าค่ะ ความกตัญญูกตเวที ทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไร?
...อ่านต่อ
ถาม.. วิธีการรักษาศีล ๕ ให้ถูกต้องเป็นอย่างไร และมีกุศโลบายอย่างไรในการที่จะทำให้รักษาศีล
...อ่านต่อ
เห็นลูกหลานของเราทำอะไรในเชิงลบขึ้นมา ต้องรีบแก้ไขทันที อย่าปล่อยเอาไว้ เห็นปุ๊บต้องรีบแก้ปั๊บ ไม่อย่างนั้นลูกหลานเราทำในเชิงลบบ่อย ๆ จะกลายเป็นนิสัยแล้วแก้ยาก
...อ่านต่อ
นักพนันทุกคน เมื่อลงมือเล่นการพนันแล้ว ไม่มีใครคิดหรอกว่าตนจะเล่นเสีย ทุกคนคิดแต่ว่าจะต้องเป็นผู้ที่เล่นได้ และจะเล่นได้ด้วยวิธีสกปรกอย่างไรก็ยอม ขอเพียงให้ได้เท่านั้น
...อ่านต่อ
ถาม.. หลวงพ่อเจ้าคะ เวลาทำบุญแล้วอธิษฐานจิต คำอธิษฐานจิตของเรา
...อ่านต่อ
ถาม..หลวงพ่อเจ้าคะ ทำไมคนโบราณจึงบอกว่า คนที่มีความกตัญญูกตเวที
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร