การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เหมือนหงายของที่คว่ำ เหมือนเปิดของที่ปิด


หาบุญได้ ต้องใช้บุญเป็น เมื่อเกิดอุปสรรคต่างๆ นานาเข้ามาในชีวิต
...อ่านต่อ
เมื่อทำบุญแล้วให้อธิษฐาน...เอาบุญมาช่วย ดังนั้นจึงจะสำเร็จได้โดยง่าย
...อ่านต่อ
มีบุญสำเร็จทุกอย่าง ถ้าเรามีบุญมาก ทุกสิ่งทุกอย่างก็สำเร็จได้โดยง่าย
...อ่านต่อ
บุญจะทำให้เราองอาจสง่างามในทุกที่ บุญจะทำให้เราไม่หวาดหวั่น ไม่กลัวต่อมรณะภัย
...อ่านต่อ
การที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะมีบุญเก่าติดตัวมามากๆ
...อ่านต่อ
มาตรฐานของคนดีที่โลกต้องการมีอะไรบ้าง? ท่านบอกว่า อย่างน้อยๆ
...อ่านต่อ
คำตอบก็คือ ลองไปจนดูสิ ลองไปจนดูสักปี สองปี หรือไม่ต้องมาก แค่
...อ่านต่อ
ชีวิตประจำวันของมวลมนุษย์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจ
...อ่านต่อ
ไม่ใช่อย่างที่ใครบางคนว่าเอาสวรรค์มาล่อ เอานรกมาขู่
...อ่านต่อ
นอกจากการทำทานจะแบ่งออกเป็น ๑. วัตถุทานบริสุทธิ์ - ไม่ได้ไปปล้นจี้ ลักโกงใครเขา ได้มาจากเงินที่ทำงานบริสุทธิ์
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคตรัสถึงลักษณะทานของสัตบุรุษ (คนดี) คือ
...อ่านต่อ
ในบรรดาการทำบุญในพระพุทธศาสนา ระหว่าง ทาน-ศีล-ภาวนา สิ่งที่ทำง่ายที่สุด ก็คือ การให้ทานนั่นเอง
...อ่านต่อ
สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการทำทาน อันนี้ไม่รู้ไม่ได้ นอกจากจะกล่าวได้ว่า "โชคดีเหลือเกินที่ได้รู้"
...อ่านต่อ
บุญ...นำสู่ที่สุดแห่งธรรม การไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้น ต้องอาศัยกำลังบุญมากๆ บุญธรรมดา ไปไม่ถึง
...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ ปราศจากความตระหนี่ ย่อมให้ตามกาล ๕ ประการ คือ
...อ่านต่อ
ในบรรดาทาน ศีล ภาวนา ทานเป็นการทำบุญที่ทำได้ง่ายที่สุด ฉะนั้น เราจึงได้เน้นถึงการให้ทานในเล่มนี้
...อ่านต่อ
เราเกิดมาสร้างบารมี ไม่ได้มานั่งชดใช้กรรม เพราะฉะนั้น ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาเป็นข้ออ้าง
...อ่านต่อ
พระบรมศาสดาของเราตรัสเรื่องทางเดิน หรือหนทางปฏิบัติตน หรือที่เรียกด้วยภาษาธรรมว่า "มรรค"
...อ่านต่อ
การทำจิตให้บริสุทธิ์มี ๒ วิธี คือ สมาธิภาวนา และ วิปัสสนาภาวนา
...อ่านต่อ
เมื่อหุ่นมนุษย์ยอมให้ฝ่ายมารโลกเอากิเลสเข้าสิงใจ จนต้องลงมือทำกรรม
...อ่านต่อ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเตือนภิกษุทั้งหลายในครั้งพุทธกาลว่า..
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร