วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เส้นทางการสร้างบารมี มักมีเส้นชัยรอให้เราก้าวข้ามผ่านอยู่ข้างหน้า

ตักบาตรพระล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

  

เส้นทางการสร้างบารมี

มักมีเส้นชัยรอให้เราก้าวข้ามผ่านอยู่ข้างหน้า
_______________________________

ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
_____________________________________________

          คนส่วนมากมักกลัวอุปสรรค แต่น้อยคนนักที่อุปสรรคยังต้องกลัว ซึ่งคนกลุ่มแรกมักปฏิเสธความท้าทายและไม่กล้าเริ่มต้น เพราะไม่เชื่อมั่นในตนเองว่าจะแก้ปัญหาได้ ตรงกันข้ามกับคนกลุ่มหลัง ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่ออุปสรรคในด้านบวกเสมอ มักจะมองเห็นโอกาส ความหวัง และทางออก ในทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา จึงเพียรพยายามอย่างไม่ลดละที่จะมุ่งไปสู่จุดที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบุคคลต้นแบบที่ไม่เคยหวั่นเกรงต่ออุปสรรคใด ๆ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสมบารมีมายาวนานถึง ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัป โดยไม่เคยท้อถอยเลย เราจึงควรจดจำเป็นแบบอย่างว่า หัวใจของผู้ไม่แพ้เท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่อุปสรรคทั้งหลายต้องยอมศิโรราบให้อย่างแท้จริง

          เปรียบได้กับยามนี้ ที่เส้นทางการสร้างบารมีมักมีเส้นชัยรอให้เราก้าวข้ามผ่านอยู่ข้างหน้า ดังเช่น โครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ที่กำลังก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เรียกเสียงอนุโมทนาสาธุการไปทั่วโลก ไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคใด ๆ จะยิ่งเพิ่มพูนกำลังใจ เพิ่มแรงจูงใจในการสร้างมหาทานบารมีให้เพิ่มขึ้นทับทวี และจะไม่มีวันอ่อนแอท้อแท้กลางคัน จน กว่าจะถึงฝั่งฝัน ๑ ล้านรูป ดังตั้งใจ

  

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เช้าตรู่ของวันมหามงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สาธุชนจากทั่วทุกสารทิศต่างทยอยมุ่งหน้าเดินทาง ไปยังที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าร่วมพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป

          พิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระศรี-ปทุมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายประเสริฐ ค่ายทอง นายกเทศมนตรีเมือง คลองหลวง กล่าวรายงานต่อประธาน โดยมี ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นผู้แทนนำสาธุชนกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

  

            การตักบาตรครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างบุญกุศลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้ว ยังเป็นการช่วยฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด รวมทั้งชาวไทยพุทธ คุณครู ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้ อาหารตักบาตร บางส่วนยังนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติอีกด้วย
 
          เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์อบรม เยาวชนลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป เพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

          พิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระธรรม-ปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๓ ไปเป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนกล่าวรายงานต่อประธาน นายสมบัติ คุ้มชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนนำกล่าวให้การต้อนรับพุทธศาสนิกชน ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ กัลฯ ชัยยศ เตชะทวีวัฒน์ กัลฯ ศศิธร โชคประสิทธิ์ กัลฯ ดิฐพงศ์ เรืองฤทธิเดช และกัลฯ อัยย์ เพชรทอง เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ตามลำดับ
          
          การตักบาตรครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรีได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๔ แล้ว
  

         เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ พุทธ-ศาสนิกชนในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม ตักบาตรพระกว่า ๒,๕๕๕ รูป ณ บริเวณถนนยันตรกิจโกศล หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอ เมือง จังหวัดแพร่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลกิตติสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากพันเอกชัชวาล กุลกุศล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นผู้แทนกล่าว รายงานต่อประธาน และนายนิวัฒน์ วิวัฒน์ศานติ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พลโทสมพงศ์ มุกดาสกุล กัลฯ พรรณทิพย์ พัฒนรัฐ กัลฯ มนรัตน์ วิวิธธนากร และกัลฯ วรรณพร วิวัฒศานติ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายสังฆทานและไทยธรรม

  

         การจัดตักบาตรพระในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ตามโครงการตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ด้วยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ ศูนย์เครือข่ายกัลยาณมิตรจังหวัดแพร่ ฯลฯ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 112 กุมภาพันธ์ ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร