วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 112 กุมภาพันธ์ ปี2555

ฉบับที่ 112 กุมภาพันธ์ ปี2555
เธอจงบำเพ็ญทานบารมี มาทานให้มั่น หม้อน้ำที่ใครคนหนึ่งคว่ำปากลง น้ำก็ออกจากหม้อมิได้เหลืออยู่เลย ฉันใด เธอเห็นคนมาขอสิ่งของทั้งที่เป็นชั้นต่ำ ชั้นกลาง ชั้นสูง จงให้ทานโดยไม่เหลือ เหมือนหม้อน้ำ ที่เขาคว่ำปาก ฉันนั้น ......อ่านต่อ
ภาพพระภิกษุจำนวน ๑,๑๒๗ รูป ที่ออกเดินธุดงค์เป็นแถวยาวไปในที่ต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นภาพที่เห็นได้ยากในยุคปัจจุบัน และไม่เพียง จะเดินจาริกไปเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วเท่านั้น ......อ่านต่อ
แต่หนทางที่ยาวไกลถึง ๓๘๑ กิโลเมตรนี้ ล้วนโรยด้วยกลีบกุหลาบ จากมือของสาธุชนที่คอยต้อนรับพร้อมเปล่งเสียงสาธุการอยู่ตลอดตามรายทางที่ท่าน ก้าวไป ซึ่งภาพและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ย่อมจะต้อง มีสาเหตุที่มาว่าเป็นเพราะเหตุใด ......อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติที่ลูกพระธรรมทายาททุกรูป ได้เดินธุดงค์ธรรมชัยจนบรรลุเส้นชัย ถึงจุดหมายในการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์แล้ว เราได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญนี้ได้ อย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลา ๒๔ วัน กับระยะทาง ๓๘๑ กิโลเมตร ......อ่านต่อ
ราตรีย่อมยาวนาน สำหรับผู้ตื่นอยู่ โยชน์หนึ่งย่อมยาวไกล สำหรับผู้เหนื่อยล้า สังสารวัฏย่อมยาวไกล สำหรับคนพาลที่ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม ......อ่านต่อ
การทอดผ้าป่าไม่มีข้อจำกัดด้วยเงื่อนเวลา สามารถทำได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี และในแต่ละปี ทางวัดจะจัดให้มีการทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้ หรือผู้มีจิต ศรัทธาปรารถนาจะทำเมื่อใดย่อมทำได้ตามกำลังศรัทธา ......อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ และก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ อายุเพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี เราก็ต้องสร้างบารมีกันต่อไป ปีนี้จะต้องสร้างบารมีให้ดีกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา เพราะเวลาข้างหน้า ของเราเหลือน้อยลงไปเรื่อย ๆ และจะเหลืออีกเท่าไรเราไม่ทราบ เพราะความตายไม่มีนิมิตหมาย ......อ่านต่อ
คนส่วนมากมักกลัวอุปสรรค แต่น้อยคนนักที่อุปสรรคยังต้องกลัว ซึ่งคนกลุ่มแรกมักปฏิเสธความท้าทายและไม่กล้าเริ่มต้น เพราะไม่เชื่อมั่นในตนเองว่าจะแก้ปัญหาได้ ตรงกันข้ามกับคนกลุ่มหลัง ......อ่านต่อ
ชีวิตของเราจำเป็นต้องก้าวเดินไปข้างหน้าตลอดเวลา และทุกอย่างก้าวนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข แต่ทุกย่างก้าวเดินของชีวิต จะนำพาความสุขมาไม่ได้เลยถ้าภายในจิตของผู้ก้าวเดินนั้นยังไม่พบความสุขที่มั่นคงภายใน ......อ่านต่อ
โลกภายนอกนั้นเคลื่อนไหวไปตามยุคสมัย แต่โลกภายในแท้จริงนั้นหยุดนิ่งคงที่ หากใครหลงใหลใฝ่ฝันคิดจะตามให้ทันโลก ด้วยการติดตามข้อมูลข่าวสาร ตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ ......อ่านต่อ
เธอสามารถสอนลูกศิษย์ จนประจักษ์แจ้งในเรื่องราวต่าง ๆ แต่ไม่สามารถช่วยให้เขาเป็นคนดีได้ เธอก็ไม่อาจพูดได้เต็มปากว่า เธอเป็น " ครู " ......อ่านต่อ
เมื่อเราศึกษาพิจารณาสรีรัฏฐธัมมสูตรมาถึงข้อสุดท้ายนี้ ก็จะพบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมองทุกข์ประจำชีวิตของสรรพสัตว์ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง อย่างที่ไม่เคยมีศาสดาองค์ใดในโลกปัจจุบันก้าวมาถึงที่จุดนี้เลย ......อ่านต่อ
" คุณยายมีหลักในการทำงานคือ " เอาบุญของเราเป็นตัวตั้ง" นอกนั้นเป็นผลพลอยได้ หมายความว่าผลหลัก ที่เกิดจากงานคือบุญ นี่เป็นสิ่งที่คุณยายท่าน จะเก็บเกี่ยวไปเป็นของท่า ......อ่านต่อ
ความรักเป็นอารมณ์อย่างหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนอย่างมาก เราจะเห็นว่า บทเพลงหรือบทกวีส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความใคร่ ยิ่งคนในวัยหนุ่มวัยสาวแล้วละก็ อารมณ์ในเรื่องนี้แรงเป็นพิเศษ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ