วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สาธุ ชิตัง เม ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

ทบทวนบุญ 3

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

  

 

สาธุ ชิตัง เม ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระเทพญาณมหามุณี วิ.( หลวงพ่อธัมมชโย )

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

          วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติที่ลูกพระธรรมทายาททุกรูป ได้เดินธุดงค์ธรรมชัยจนบรรลุเส้นชัย ถึงจุดหมายในการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์แล้ว เราได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญนี้ได้ อย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลา ๒๔ วัน กับระยะทาง ๓๘๑ กิโลเมตรทุกย่างก้าวที่ลูกพระธรรมทายาทเดินไปเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญบารมี และยังศรัทธาให้เกิดแก่มหาชนอีกนับไม่ถ้วน ผู้ที่ยังไม่ศรัทธาเมื่อได้เห็นลูกพระธุดงค์ ๑,๑๒๗ รูป เดินธุดงค์ กันได้อย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ด้วยอากัปกิริยาที่สงบสำรวมสง่างาม สมกับเป็นผู้ที่ฝึกตนมาอย่างดีแล้ว สมกับเป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จนน้ำตาแห่งมหาปีติท่วมท้น ผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสยิ่ง ๆ ขึ้นไป

          ดังนั้น ลูกพระธรรมทายาทที่รักทั้งหลายจึงได้ชื่อว่า เป็นต้นบุญต้นแบบแห่งพระธรรมทายาท ผู้เป็นทายาททางธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมา-สัมพุทธเจ้า และเป็นบุคคลสำคัญในตำนานแห่งการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ อีกทั้งลูกยังเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ ที่เป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลของญาติโยม และยังช่วย เปิดหนทางสวรรค์ให้กับผู้มีบุญสองข้างทางที่มาคอยต้อนรับอีกด้วยหลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติและภาคภูมิในตัวของลูกพระธรรมทายาททุก ๆ รูป ที่ได้ทำฝัน ในการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ให้เป็นจริงขึ้นมา หลวงพ่อเฝ้าเพียรรอคอยวันนี้มา ๒๐ กว่าปีแล้ว และวันนี้ก็สำเร็จได้อย่างงดงาม ด้วยความตั้งใจมั่นของลูก ๆ พระธรรม-ทายาทรุ่นสถาปนาฯ รวมทั้งญาติโยมที่มาช่วยกันสถาปนาด้วย เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์ ชีวิตอันงดงามของตัวเราและของพระพุทธศาสนา เราได้ย่ำธรรมเภรีกลองแห่งธรรม ประกาศพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่สายตาของชาวโลกแล้วนับไม่ถ้วนทั้งสองข้างทาง และที่ผ่านทาง DMC

          ลูกพระธรรมทายาททุกรูป คือ บุคคลสำคัญของโลกและจักรวาล ที่เป็นที่พึ่งพิงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย อีกทั้งเป็นบุคคลสำคัญของหลวงพ่อที่มีคุณค่าที่จะได้มาร่วมงานสืบสานพระพุทธศาสนา สานต่อมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เรายังมีภารกิจการกอบกู้พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยามนี้รอคอยอยู่ งานนี้จะขาดลูกพระธรรมทายาทรูปใดรูปหนึ่งก็คงไม่ได้ เพราะเป็นงานใหญ่ อีกทั้งเป็นบุญใหญ่ที่เราจะต้องร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระเดช-พระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ไปประดิษฐานยังสถานที่ทำวิชชาและที่เผยแผ่วิชชาธรรมกาย ของท่านที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

          ดังนั้น หลวงพ่อจึงอยากให้ลูกพระธรรมทายาทที่รักทั้งหลาย อยู่สร้างบารมีด้วยกันก่อน มาศึกษาวิชชาธรรมกายกันต่อ เพราะลูกทุกรูปจะต้องช่วยกันทำหน้าที่กอบกู้พระพุทธศาสนา ขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก โดยเฉพาะช่วงใกล้ ๆ นี้ ก็จะต้องเป็นพระพี่เลี้ยงของ น้อง ๆ ธรรมทายาทอีกนับหมื่นนับแสนรูปที่จะตามมาอีกในภายหลัง เพื่อที่เราจะได้เป็นบุคคลสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในการอัญเชิญพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร ได้สร้างศาสนทายาท ได้ช่วยกันเผยแผ่คำสอนอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ให้วิชชาธรรมกายขยายไปทั่วโลก

          ลูกทุก ๆ รูป คือ บุคคลสำคัญ คือ ลมหายใจของพระพุทธศาสนา ที่จะทำให้ศาสนา สืบทอดต่อไปอีกในอนาคต เรามาร่วมอุดมการณ์สานฝันของมวลมนุษยชาติให้เป็นจริง เพื่อสร้างสันติสุขที่แท้จริงภายในให้เกิดขึ้นในยุคของเราให้ได้ ให้มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้ทุก ๆ คน

          แม้ภารกิจในการเดินธุดงค์จะเสร็จสิ้นในวันนี้แล้วก็ตาม แต่ภารกิจส่วนตัวในการที่เราจะต้องฝึกฝนศึกษาเรียนรู้วิชชาธรรมกายต้องเดินหน้ากันต่อไป โดยยึดหลัก ฝึกให้หนัก ทำให้ถูกหลักวิชชา ให้ใจหยุดนิ่ง ๆ นุ่ม ๆ นาน ๆ ด้วยอารมณ์ที่สบาย ๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอในทุกอิริยาบถ

          ลูกจะต้องบวชกันให้ได้หลาย ๆ ชั้น ต้องทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกาย ภายใน ให้เห็นองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่างสว่างกลางกายตลอดเวลาทั้งลืมตาและหลับตา ทำได้อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นหน่อเนื้อพุทธางกูร สายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นทักขิไณยบุคคล เป็นเนื้อนาบุญของโลกและเป็นอายุของพระศาสนา

          ขอให้ลูกทุกรูปทุกคนจงมีแต่ความสุขความสุขความเจริญ คิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนา ให้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกาย มีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมาย ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 112 กุมภาพันธ์ ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร