วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรทั่วไทย ภารกิจอันเร่งด่วนของพุทธบริษัท ๔

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป
เรื่อง : อุบลเขียว

 


 

ตักบาตรทั่วไทย
ภารกิจอันเร่งด่วนของพุทธบริษัท ๔

            หยาดฝนเม็ดใสๆ ที่โปรยปรายลงมาช่วงวสันตฤดู ช่วยทำให้ผืนดินที่เคยแตกระแหง กลับชุ่มชื่น ประสานคืนเป็นผืนแผ่นเดียวกันอีกครั้ง เมื่อฝนซา ฟ้าใส เราจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ของไอดิน อบอวลไปทั่วบริเวณเรือกสวนไร่นา ที่ไม่ว่ามองไปทางไหน จะเห็นพืชพันธุ์ไม้รอบข้างพร้อมใจกันผลิดอกออกใบอ่อนเขียวไสวทุกแห่งหน

 


 

            แม้หน้าฝนปีนี้จะมีลมมรสุมในหลายพื้นที่ ฝนตกตลอดต่อเนื่องกันหลายวัน แต่ภารกิจที่สำคัญของชาวพุทธยังต้องดำเนินต่อไป ในการอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ท่ามกลางลมมรสุมที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่เหล่าพุทธบริษัท ๔ ทุกคนกำลังเผชิญอยู่เช่นกัน นั่นคือ ลมมรสุมแห่งวิกฤตศรัทธาในช่วงที่พระพุทธศาสนากำลังมีภัย โดยเฉพาะสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๔ จังหวัด ภาคใต้ ที่ยังคงได้รับความลำบากเดือดร้อนติดต่อกันเป็นปีที่ ๕ แล้ว

            โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย นอกจากจะเป็นการธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธบุตรผู้เป็นศาสนทายาททั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้ยืนหยัดเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคง

            จึงถือเป็นภารกิจเร่งด่วน และเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธทุกคน ที่จะได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ดำเนินกิจกรรมตักบาตรที่จะนำพาผู้คนทั้งหลายให้กลับคืนสู่ครรลองคลองธรรม แล้วสังคมจะได้กลับคืนสู่ความสงบ ร่มเย็น ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นแบบอย่างที่ดี และมุ่งธำรงรักษา สืบสานพุทธประเพณีอันดีงามเหล่านี้ไว้ให้เคียงคู่ชาติไทยตลอดไปซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีพิธีตักบาตร พระนับพันรูปในหลายภูมิภาคของประเทศ ได้แก่

 


 

พิธีตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป
จังหวัดปราจีนบุรี

            เมื่อวันที่ ๒พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ฝ่ายมหานิกาย และพระราชปราจีนมุนี เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว ฝ่ายธรรมยุต เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ณ ถนนแก้วพิจิตร ตลาดประสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

            การตักบาตรพระจำนวนมากขนาดนี้ ถือเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดปราจีนบุรี

            กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ชมรมกัลยาณมิตรปราจีนบุรี สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคม บัณฑิตรัตน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี องค์กรภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน พ่อค้า ประชาชนชาวปราจีนบุรี องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก กลุ่ม V-Peace วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 
 

พิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป
จังหวัดอำนาจเจริญ 

            เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ชาวจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมใจกันตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ณ สวนสาธารณะมิ่งมงคล สี่แยก หอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้รับความเมตตาจากพระราชปรีชาญาณมุนี (มหานิกาย) และพระวิชัยมุนี (ธรรมยุต) เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ มาเป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

            การจัดงานในครั้งนี้ เป็นครั้งประวัติศาสตร์ ที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ทำบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

            งานบุญในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง สถานีตำรวจภูธรอำนาจเจริญ สำนักงาน พระพุทธศาสนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การศึกษานอกโรงเรียนอำนาจเจริญ เด็กดี V-Star จากโรงเรียนพนาศึกษา ชมรมฟื้นฟูศีลธรรมอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ ร้านสุวพรเฟอร์นิติ้ง โรงสีเกษตรอำนาจเจริญ กลุ่ม V-Peace ร้านอวยชัยแทรคเตอร์ ร้านอวยชัยอำนาจเจริญ องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

      ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนในการจัดงานครั้งนี้ ภาพมหาปีติในพิธีตักบาตรพระหลายพันรูปทั่วทุกภูมิภาคที่ผ่านมา ก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวของเหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั่วประเทศ อย่าง ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนเกิดคำถามในใจตามมาว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เหล่าพุทธบุตรทั้งหลายจะได้มาปรึกษาหารือกันว่า ทำอย่างไรให้ชาวโลกได้ทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเป็นแนวทางหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับชั้น และเราชาวพุทธจะร่วมมือร่วมใจกันวางแผนอย่างไร ที่จะทำ ให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายกว้างไกลไปอีกนานนับพันปี เพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้มีแบบอย่างที่ดีในชีวิตตลอดไป

กำหนดการ โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป
๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒

 


บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 80 มิถุนายน ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล