วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันรวมพลังครูผู้ให้แสงสว่างผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

บทความพิเศษ
เรื่อง : วรรณสิริ

 


 

วันรวมพลังครูผู้ให้แสงสว่างผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

งานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) ครั้งที่ ๓

 

            เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาสภาธรรมกายสากล ฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้กลายเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมของความสว่างไสว ของคุณครูผู้ให้แสงสว่างจำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน จากทุก ภูมิภาคทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ ๓ เพื่อร่วมประชุมศึกษาคำสอน และวิธีการที่ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมกับรับสื่อการสอนศีลธรรมของพระราชภาวนาวิสุทธิ์

            ผลจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นของเหล่าเด็กดี V-Star ส่งผลให้ปีนี้ มีโรงเรียนเป็นจำนวนมากที่สมัคร เข้าร่วม โครงการ V-Star แล้วขอเพิ่มทีมมากขึ้น (๑ ทีม มี ๔๕ คน) บางแห่งขอสมัครเข้าร่วมโครงการเหมาหมดยก โรงเรียน กลายเป็นโรงเรียนผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่สว่างสุด ๆ กลายเป็นโรงเรียนดาวแห่งความดีเจิดจรัสแสงแข่งกับแสงตะวันยามเที่ยง และอีกหลายโรงเรียน ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนศูนย์เครือข่ายที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และเป็นศูนย์กลางในการขยายแสงสว่าง แห่งความดีสร้างเครือข่ายคนดีในพื้นที่อีกทั้ง จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานในการพัฒนาศีลธรรมระดับประเทศต่อไป อีกด้วย

        นอกจากนี้ในหลายพื้นที่มาร่วมงานปฐมนิเทศกันทั้งโรงเรียน ซึ่งมีทั้งผู้อำนวยการคุณครูผู้สอนมากันหมดรวมถึงเด็กดี V-Star ก็ขอมาด้วยเพื่อมารับข้อมูลพร้อมๆกับคุณครูและมาช่วยคุณครูนำสื่อการสอนศีลธรรม ซึ่งเป็นของขวัญล้ำค่ากลับไปโรงเรียนด้วย

             สิ่งที่น่าประทับใจ คือ ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูหลาย ๆ ท่านที่แม้ว่าจะ ย้ายโรงเรียนไปตามวาระราชการ แต่สิ่งที่ติดตามตัวท่านไปด้วย คือ บุญกุศล ที่เกิดจากโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่ท่านได้นำไปสานต่อที่โรงเรียนใหม่ และเขตพื้นที่การศึกษาใหม่

              และแล้วช่วงเวลาที่คุณครูทุกท่านรอคอยก็มาถึง คือ ช่วงการรับมอบสื่อการสอนศีลธรรมของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ ที่คุณครูหลาย ๆ ท่าน ได้หลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปีติใจ ว่ากำลังจะได้นำสื่อที่ได้รับนี้ไป สอนศีลธรรม ไปขยายแสงสว่างแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลาย ๆ โรงเรียนเหมารถ ๖ ล้อมารับกล่องสื่อ เพราะสมัครกันทั้ง โรงเรียนอีกหลาย ๆ โรงเรียนเหมารถสองแถวมาพร้อมกับเด็กดี V-Star ที่มาช่วยคุณครูขนสื่อการสอนศีลธรรมคุณครูและเด็กดี V- Star ช่วยกันรับกล่องสื่อการสอนศีลธรรมกันอย่างหวงแหน เสมือนหนึ่งเป็นของมีค่าที่สุดที่จะได้นำกลับไปให้กับทุกคนที่ โรงเรียน และบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสื่อการสอนศีลธรรมที่ทันสมัยที่สุด เรียนรู้ได้ง่าย

  

ครูและเด็กดี V-Star ในงานปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ( V-Star) ครั้งที่ ๓

ก้าวสู่สุดยอดผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

            สำหรับ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกในครั้งที่ ๓ ในปีที่ ๒ นี้ทีมงานชมรมพุทธศาสตร์สากลฯได้พัฒนาสื่อการสอนศีลธรรมโดยได้รับความ เมตตาจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่เมตตา ให้สื่อการสอนศีลธรรมที่ใช้สอนศีลธรรมในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ผ่านทางช่อง DMC มาจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในระดับต่างๆโดยแบ่งออกเป็น ๔ หลักสูตร คือ เริ่มจากการปูพื้นฐานในระดับผู้เริ่มต้น(Beginner) จากนั้นจะมีบททดสอบการก้าวสู่การเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกอีก ๓ ระดับคือระดับพื้นฐาน (Basic) ระดับปานกลาง (Intermediate) และระดับก้าวหน้า (Advance) ตามช่วงชั้นที่เด็กดีV-Star กำลังศึกษาอยู่ดังนี้

           ๑. หลักสูตร Beginner สำหรับเด็กดี V-Star ทุกคน
           ๒. หลักสูตร Basic สำหรับเด็กระดับ ป. ๔ -ป. ๖
           ๓. หลักสูตร Intermediate สำหรับเด็กระดับ ม. ๑ -ม. ๓
           ๔. หลักสูตร Advance
           สำหรับเด็กระดับ ม. ๔ -ม. ๖และอาชีวศึกษา

            เมื่อเด็กดี V-Star ได้ผ่านบทฝึกแต่ละระดับก็จะได้รับสัญลักษณ์ V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกแห่งความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ความต่างของเนื้อหาในแต่ละหลักสูตรนั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับวัย และการเรียนรู้ของเด็กซึ่งในแต่ละ หลักสูตร จะมีบทฝึกกิจกรรมฝึกให้เด็ก ๆ เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกอย่างแท้จริง ตั้งแต่การเป็นผู้นำในบ้านในโรงเรียนสังคม และประเทศชาติสู่เส้นทางการ เป็นผู้นำเยาวชนนานาชาติ

           


 

        สื่อการสอนศีลธรรมของพระราชภาวนาวิสุทธิ์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ V-Star ๑ ทีมจะมีจำนวน ๔๕ คนจะ ได้รับสื่อ ๑ กล่องแต่ละโรงเรียน จะได้รับสื่อสำหรับเป็นคู่มือของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สื่อการสอนแต่ละ ชิ้นมีสีสดใสดึงดูดตาดึงดูดใจ กับกิจกรรมกระตุกความคิดกระตุ้นความดีของเหล่าเด็กดี V-Star นอกจากนี้ ยังมีคู่มือของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่จะร่วมกันสนับสนุนการทำความดีของเด็กดี V-Star ด้วยสมุดบันทึก เพราะรักและเข้าใจที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกๆมากขึ้นเด็กดี V-Star ทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการก็ จะได้รับเข็มV-Star Beginner สีเขียวสดใสเหมาะแก่วัยเริ่มต้นการเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกของเด็กทันที เมื่อเข้าร่วมโครงการความประทับใจของคุณครูผู้ให้แสงสว่าง คุณสัจธรวัฒนมงคลผอ. สำนักพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษสป. กล่าวว่า “ผมว่ากระทรวงศึกษาฯโชคดีนะครับที่มีองค์กรที่มองเห็นกระบวน การหนึ่งในการพัฒนาความคิด เพื่อสอนให้ได้วิธีคิดเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจำวันและเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการเผยแพร่หลักศีลธรรมให้กับครูพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กอย่างโครงการ V-Star” คุณครูอาดุนช้างแก้วมณี โรงเรียนศรียานุสรณ์จ.จันทบุรีกล่าวว่าสื่อ


        “ ณ เวลานี้วันนี้ก็ถือว่าสื่อการสอนของหลวงพ่อเป็นสื่อที่ดีเยี่ยมที่สุดแล้วครับเพราะสังคมเปลี่ยนไป และสื่อการสอนศีลธรรมก็ปรับให้สอดคล้องกับในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ ด้วยอย่างน้อยผู้ที่ได้ประโยชน์ ก่อนก็คือตัวครูที่ได้เรียนรู้ก่อนเป็นคนแรก แล้วครูก็นำไปสอนเด็กพอทำตามคู่มือก็เริ่มสนุกสนานชอบเพราะ มีเพลงด้วยซึ่งเด็กๆจะชอบมากชอบทุกสื่อเป็นประโยชน์มากๆกับทุกโรงเรียนครับ”

             คุณครูศุภารณ์ช่วงโชติ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกทม. กล่าวว่า

            “รู้สึกว่าเป็นสื่อที่ดีค่ะเข้าถึงตัววัยรุ่นได้ดีเป็นสื่อที่ทันสมัยช่วยให้เด็กๆ รักที่จะเรียนวิชานี้มากขึ้น มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเปิดเรื่องแสงแห่งศรัทธาให้เด็กดูพอดูจบก็มีเด็กคนหนึ่งเข้ามากอด แล้วก็บอกว่า “อาจารย์คะอาจารย์เหมือนกับครูในเรื่องนี้เลยหนูอยู่ที่นี่ตั้งแต่ม.๑ , ม.๕ หนูเห็นอาจารย์ทำงาน คุณธรรมตลอด” รู้สึกว่าเราทำงานไปไม่เสียเปล่าค่ะสิ่งที่เราสร้างไว้มันก็ออกดอกออกผลก็ปลื้มนะคะปลื้มๆ”


            คุณครูสุชาตินุ่มมากรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวจ.นครสวรรค์กล่าวว่า  

            “โรงเรียนของเราอยู่ไกลแต่เราก็อยากจะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศีลธรรมเป็นคนดีของสังคมจึงเข้าร่วมโครงการ นี้เป็นครั้งแรกและผมก็มาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกในชีวิต สถานที่กว้างขวางใหญ่โตมากแต่กลับรู้สึกอบอุ่นมีคนดูแล ต้อนรับไม่เหงาเลยได้เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวิสุทธิ์ แล้วอิ่มเอิบใจครับท่านช่างเป็นผู้ให้จริงๆครับท่าน ได้ให้ทุกสิ่ง ทุกอย่างรวมใจรวมคนดีรวมสิ่งดี ๆ มาเพื่อกระจายไปให้คนที่ขาดแคลนหายากนะครับที่จะมีใครทำความดีโดย หวังเพียงเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีเพราะมันคือการสร้างโลกครับ” คุณครูอรพินเพ็ชรหมื่นไวยครูผู้ประสานงาน โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star หัวหน้างานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเมืองคงจ.นครราชสีมา ผู้ที่เริ่มต้นชีวิตการเป็นครูด้วยการสอนวิชาพระพุทธศาสนา จากแต่เดิมที่ใครๆบอกว่าเป็นวิชาเข้าถึงได้ยากและสอนยาก มากแต่ในวันนี้ชีวิตของคุณครูเปลี่ยนไป “ตั้งแต่ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกV-Star ได้รับสื่อการสอนจากคุณ ครูไม่ใหญ่และได้ขึ้นปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่ ได้ฟังธรรมะจากคุณครูไม่ใหญ่และ หลวงพ่อทัตตชีโวทำให้ธรรมะที่ว่ายาก ๆ กลายเป็นเรื่องง่าย และสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลึกซึ้งตอน นี้รู้แล้วค่ะว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นอาชีพของพระบรมโพธิสัตว์ที่ให้แสงสว่างกับลูกศิษย์ทุกครั้งที่ได้สอนวิชา พระพุทธศาสนาจะนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อ และก็ทำหน้าที่ทุกๆนาทีที่ผ่านไปในแต่ละวันนั้นอย่างมีความสุขทุกๆ วันเด็กดี V-Star ก็จะมาเล่าวีรกรรมความดีให้ฟังด้วยสีหน้าแววตาที่ยิ้มแย้มสดใสเช่นครูคะวันนี้หนูกล้ากราบเท้า พ่อแม่แล้วนะคะ, ครูคะหนูกราบแม่ก่อนมาโรงเรียนค่ะ, ครูครับเดี๋ยวนี้ผมไม่หนีโรงเรียนแล้วนะครับ จากเด็กที่เคยหนีโรงเรียนดื่มเหล้าสูบบุหรี่ก็มาสารภาพกับคุณครูว่าเลิก หมดแล้วและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ ชัดผลการเรียนก็ดีขึ้นจนเป็นที่แปลกประหลาดใจมากกับคุณครูและเพื่อนๆในโรงเรียน ตั้งแต่ทำโครงการ V-Star เราได้รับคำชมจากชุมชน เช่น เวลาเด็ก ๆ ซื้อของใน ร้านค้าก็ไม่มีของหาย ทอนเงินเกินเด็กก็เอาไป คืน ไม่มีเด็กเกเร อันธพาล เพราะคงไม่มีชุมชน ไหนที่อยากเห็นลูกหลานเป็นคนไม่ดีเป็นเด็ก เกเร โดดเรียน ขี้ขโมย ติดยาเสพติด และครั้งนี้โรงเรียนเมืองคงจะเข้าร่วมโครงการ V-Star ทั้ง โรงเรียนค่ะ”

แนวคิดหลักเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
            โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่๓ มีแนวคิดหลักที่พัฒนาจาก ๒ โครงการที่ผ่านมา เป็นอย่างมาก โดยเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาเด็กดีV-Star ให้เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกอย่างแท้จริง

๑. พัฒนาตนเอง
            จาก ๒ โครงการที่ผ่านมา โครงการฯ ได้พัฒนาเด็กดี V-Star ให้สามารถดูแลตนเองได้ โดยเฉพาะในเรื่องกิจวัตร ประจำวัน ตั้งแต่ตื่น นอนจนเข้านอน หรือวิถีชีวิต โดยการยึดหลัก อริยมรรคมีองค์ ๘ สามารถสรุปเป็นไตรสิกขา (ศีล สมาธิปัญญา)
หรือ วินัย เคารพ อดทนผ่าน ๕ ห้องสร้างนิสัยในชีวิตประจำวัน โดยความร่วมมือ ของบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน พัฒนาให้เด็กดี
V-Star ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

 


ภาพแผนผังประกอบแนวคิดหลักเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก


๒. กระบวนการศึกษาตามหลักวุฒิธรรม
            แต่ในโครงการ ๓ นี้จะมุ่งการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกอย่างแท้จริง นอกจากการทำกิจวัตร ประจำวันแล้ว ผู้เรียนยังต้องพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรม สร้างสรรค์สังคม เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หรือ Activity Based Learning โดยผู้เรียนจะได้ปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วนำ มาคิดวิเคราะห์สรุปเป็นความรู้ และได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากครูผู้ปกครอง ชุมชนวัด ให้ทำอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นนิสัยนั่นเอง ไม่ใช่แค่รู้และเข้าใจ แต่ต้องนำไป ปฏิบัติได้ และต้องปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัย นี่คือหัวใจของโครงการ


ภาพแผนผังประกอบแนวคิดหลักเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก


๓. เด็กเป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูศีลธรรมของชุมชนและคน รอบข้าง
            กิจกรรมในโครงการ ๓ ล้วนเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ที่ปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกเกี่ยวกับ โลกและชีวิต (สัมมาทิฐิ) โดยการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน

การเรียนรู้ (Child Centre) เช่น ให้ผู้เรียนไปสอบถามข้อมูล ขอความรู้เรียนรู้หรือทำกิจกรรมกับบุคคลต่างๆ ในชุมชน และสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน ครูปราชญ์ชาวบ้าน พระภิกษุฯลฯ ซึ่งผู้เรียน จะได้เรียนรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ที่กระทำต่อกันกับบุคคลรอบข้าง (วิชาหน้าที่พลเมือง)
            ซึ่งในการไปดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ผู้เรียนจะได้ฝึกคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความรักชาติศาสน์กษัตริย ?...ตลอดจนการมีจิตสาธารณะ และได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ควบคู่กัน เช่น การสื่อสาร การคิดวิเคราะห ์การแก้ไข ปัญหา การใช้ชีวิต ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีด้วย

 


๔. กระบวนการแก้ไข/พัฒนานิสัยอย่างยั่งยืน

            โดยกระบวนการพัฒนานิสัย หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโครงการ มิได้พัฒนาหรือแก้ไขเพียง พฤติกรรมภายนอกที่เห็นเท่านั้น แต่ยังแก้ไปถึงระดับวิถีชีวิต ระบบความคิด และจิตใต้สำนึกด้วย นั่นคือ การ แก้ไขที่ทันตาเห็น และยั่งยืนที่สุดนั่นเอง

 


 

ภาพภูเขาน้ำแข็งเปรียบเทียบการพัฒนานิสัยอย่างยั่งยืน


            หากจะเปรียบเทียบกับภูเขาน้ำแข็งในทะเล จะพบว่า การที่เราเห็นก้อนน้ำแข็งโผล่พ้นทะเลเพียงเล็กน้อย แต่แท้ที่จริงแล้วมีสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลมากมายนัก เช่นเดียวกับพฤติกรรมที่เราเห็นเพียงเล็กน้อย แต่จริง ๆ แล้วมีเบื้อง หลังมากมายนัก ไม่ว่าจะเป็นจิตใต้สำนึก ระบบความคิด และวิถีชีวิตประจำวันนั่นเอง ซึ่งโครงการฟื้นฟูศีลธรรม โลกได้แก้ไขทั้งระบบ ด้วยการปรับวิถีชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน สร้างความเข้าใจถูกเกี่ยวกับโลกและชีวิต ผ่านกิจกรรม สื่อการสอน และกระแสสังคม รวมถึงการพัฒนาจิตใต้สำนึกด้วยกระบวนการพัฒนาจิต (สมาธิ) ที่ง่าย ๆ สบาย ๆ เหมาะกับวัยของผู้เรียน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 80 มิถุนายน ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล