วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 80 มิถุนายน ปี2552

ฉบับที่ 80 มิถุนายน ปี2552
สิ่งที่เราเคยประมาณการกันว่า คือ "ความสุข"Ž ที่มีอยู่ดาษดื่นในโลกใบนี้ ส่วนใหญ่ล้วนต้องซื้อหาหรือแลกมาด้วยทรัพย์สินเงินทอง ......อ่านต่อ
สมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เวลาพูดถึงยาเสพติด คนทั่วไปมักจะนึกถึง ยาบ้า ฝิ่น เฮโรอีน หรือยาเสพติดที่ร้ายแรงทั้งหลาย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ได้มีการกล่าวถึงกันค่อนข้างมากแล้ว และโดยทั่วไปเราก็เห็นโทษเห็นภัยกันอย่างชัดเจน เหลือแต่เพียงว่าจะทำอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้ระบาด ไม่ให้แพร่หลายออกไป หรือจำกัดขอบเขตให้เหลือน้อยที่สุด ......อ่านต่อ
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนมองโกเลีย ในปัจจุบันราวช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ และเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยพระเจ้าอัลตันข่าน ที่ทรงประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ ชาติของจักรวรรดิมองโกลในปี พ.ศ. ๒๑๒๐ แต่ทว่า พระพุทธศาสนาในมองโกเลียที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาหลายร้อยปี ......อ่านต่อ
ปัจจุบันแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มี ผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก แต่ถึงกระนั้น ชาวมุสลิมก็ได้ให้การยอมรับพระพุทธศาสนาว่าเป็น รากฐานของอารยธรรมอันเก่าแก่ของตน โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง จากเหตุการณ์สำคัญในปี พ.ศ. ๒๓๕๗ ที่ได้มีการค้นพบเจดีย์บรมพุทโธ ที่ถูกทิ้งร้างอยู่กลางป่าลึก ......อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาสภาธรรมกายสากล ฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้กลายเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมของความสว่างไสว ของคุณครูผู้ให้แสงสว่างจำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน จากทุก ภูมิภาคทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ ๓ ......อ่านต่อ
มีคนจำนวนมากที่ไม่กล้าฝึกสมาธิ เพราะกลัวว่าจะทำให้เสียสติ เราควรจะอธิบายให้เขาเข้าใจ อย่างไรดี ......อ่านต่อ
พระสูตร กูฏทันตสูตรนี้ ถือว่าเป็นการปฏิรูปแนวความคิดในการบริหารบ้านเมือง ที่กล้าหาญที่สุดและใหม่ที่สุดในยุคนั้น เท่ากับ ว่าเป็นการลบล้างตำรา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีเดิม ซึ่งกำหนดโดยพราหมณ์ปุโรหิต ซึ่งถือว่าเป็นราชบัณฑิต ผู้รอบรู้ นักวิชาการ และที่ปรึกษาผู้นำของประเทศ ที่มีบทบาท สูงสุด ......อ่านต่อ
โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย นอกจากจะเป็นการธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธบุตรผู้เป็นศาสนทายาททั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้ยืนหยัดเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคง ......อ่านต่อ
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ถวายโล่พุทธคุณูปการ ระดับกาญจนเกียรติคุณ แด่พระภาวนาวิริยคุณ โดยท่านประธานสภาผู้แทนราฎร มอบหมายให้ รองประธานสภาฯ คนที่ ๒ พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย เดินทางมามอบถวายโล่รางวัลนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ......อ่านต่อ
ประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนามายาวนานนับพันปี จนอาจกล่าวได้ ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา ที่อยู่คู่ชนชาติไทยมาทุกยุคสมัย ตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ และพระพุทธศาสนานี้เองที่ช่วยหล่อหลอมจิตใจของคนไทยให้มี ความโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ รู้จักให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัย และมีบุคลิกภาพที่ยิ้มแย้มแจ่มใสจนได้รับการกล่าวขานจากชาวโลก ว่าเป็น " สยามเมืองยิ้ม" ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ ดินแดนแห่งความสุขที่ใคร ๆ ก็อยากจะเข้ามาสัมผัส ......อ่านต่อ
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกต่างร่วมกันสร้างกุศลเพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ก็ได้มีกิจกรรมบำเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดทั้งวัน ......อ่านต่อ
ความไม่ประมาท คือ การมีสติกำกับตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะคิด พูด ทำสี่งใด ก็ไม่ยอมถลำลงไปในทางเสื่อม และไม่ยอม พลาดโอกาสในการทำความดี ตระหนักมั่นถึงความดีที่ต้องทำ และบาปกรรมที่ต้องเว้น ความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่ สำคัญยิ่ง กุศลธรรมทั้งหมดล้วนประมวลลงที่ความไม่ประมาท เหมือนรอยเท้าทั้งหลายประชุมรวมลงในรอยเท้าช้าง ......อ่านต่อ
แอนนิต้า นุส หนึ่งในสมาชิกเยาวชนพีซ เรฟโวลูชั่น จากประเทศแอฟริกาใต้ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล