วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๒๒ เมษาตักบาตรพระแสนกว่าน้อมบูชาหลวงพ่อหล่อรูปเหมือนคุณยาย

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

“ ๒๒ เมษาตักบาตรพระแสนกว่า
น้อมบูชาหลวงพ่อ หล่อรูปเหมือนคุณยาย ”

ทบทวนบุญ เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล  “ ๒๒ เมษาตักบาตรพระแสนกว่า น้อมบูชาหลวงพ่อ หล่อรูปเหมือนคุณยาย ”

       วันที่ ๒๒ เมษายน นอกจากเป็นวันที่นานาชาติพร้อมใจกันถือว่าเป็นวันคุ้มครองโลกแล้ว วันที่ ๒๒ เมษายนปีนี้ ยังเป็นวาระฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๗๒ ปี ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอีกด้วย ดังนั้นกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายและศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจึงร่วมกันทำสมาธิภาวนาแผ่ความสงบสุขไปยังมวลมนุษยชาติทั้งหลาย และจัดให้มีพิธีหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย เพื่อให้มนุษย์และเทวดากราบไหว้ และเพื่อความเป็นสิริมงคล สมดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุด”
 

ทบทวนบุญ เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล  “ ๒๒ เมษาตักบาตรพระแสนกว่า น้อมบูชาหลวงพ่อ หล่อรูปเหมือนคุณยาย ”

“ฝ่าพงรกเศษแก้วแหลมคมเพื่ออุดมการณ์”

     นับตั้งแต่พระเทพญาณมหามุนีบังเกิดขึ้นบนโลกเมื่อ ๗๒ ปีที่ผ่านมา ท่านได้ยังความสุขความสงบ และความสว่างไสว ก่อให้เกิดคุณูปการอันยิ่งใหญ่ทั้งทางโลกและทางธรรมแม้ท่านจะทราบมาก่อนเมื่อครั้งเริ่มตั้งมโนปณิธาน “จะขออุทิศชีวิตนี้พลีเพื่อพระศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอบ เพื่อยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์” ว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการดุจดั่งเดินฝ่าพงหนามและเศษแก้วอันแหลมคม แต่ท่านก็ยังคงมุ่งหน้าต่อไป เพราะโอกาสในการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ ของมนุษย์ไม่นานนัก จึงต้องสั่งสมบุญบารมีให้มากที่สุด ดังนั้นโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่คณะวัดพระธรรมกายและคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกจึงยังคงดำเนินต่อไปและยิ่งขยายกว้างขวางมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เช่น การบรรพชาสามเณรล้านรูป เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โครงการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์นับหมื่นนับแสนรูป โครงการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จนปรากฏผลงานเป็นอเนกประการ โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลีถือว่าวัดพระธรรมกายเป็นสำนักที่ได้รับการยกย่องจากการคณะสงฆ์ว่ามีผู้สอบบาลีได้มากเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย
 

ทบทวนบุญ เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล  “ ๒๒ เมษาตักบาตรพระแสนกว่า น้อมบูชาหลวงพ่อ หล่อรูปเหมือนคุณยาย ”

“๒๒ เมษา ใจสั่งมาร่วมกตัญญูบูชาหลวงพ่อ”

     วันที่ ๒๒ เมษายน ที่ผ่านมา เหล่าสาธุชนศิษยานุศิษย์ และกัลยาณมิตร ต่างเดินทางไปพร้อมเพรียงกัน ณ วัดพระธรรมกาย เพราะในตอนเช้าตรู่มีพิธีตักบาตรพระภิกษุ-สามเณรนับแสนรูป ที่มาเป็นเนื้อนาบุญแก่สาธุชนทั้งหลายและมาร่วมแสดงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นที่เคารพรักอย่างสูง ซึ่งในโอกาสนี้ยังมีพระเถรานุเถระจากประเทศต่าง ๆ เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เช่น สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เตป วงษ์ แห่งกัมพูชาซึ่งเมตตามาเป็นประธานในพิธีตักบาตรครั้งนี้และสมเด็จพระสังฆนายกสุทธานันทะ มหาเถโร แห่งบังคลาเทศ เป็นต้น
 

ทบทวนบุญ เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล  “ ๒๒ เมษาตักบาตรพระแสนกว่า น้อมบูชาหลวงพ่อ หล่อรูปเหมือนคุณยาย ”

      งานตักบาตรครั้งนี้ ยังมีแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ ท่านอนันดา ปราสาดโปคาเรล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการบินพลเรือน ประเทศเนปาล ท่านคากา นาท อดิการิ เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย และผู้แทนถาวรองค์กร ESCAP เป็นต้น
 

ทบทวนบุญ เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล  “ ๒๒ เมษาตักบาตรพระแสนกว่า น้อมบูชาหลวงพ่อ หล่อรูปเหมือนคุณยาย ”

     พิธีกรรมในภาคเช้าเป็นการเจริญสมาธิภาวนา ยังความสว่างไสวและสงบร่มเย็นเพื่อคุ้มครองโลกให้เข้าถึงสันติสุขอันไพบูลย์ นอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีกล่าวคำถวายทองคำหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  ส่วนภาคบ่าย หลังจากพร้อมใจกันเจริญสมาธิภาวนาแล้ว เป็นการประกอบพิธีหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ ณ มณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์

    หลังจากนั้น พระภิกษุ-สามเณรพร้อมใจกันเจริญพุทธมนต์บทชัยมงคลคาถาและบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร โดยมีสาธุชนที่อยู่ในมหาสมาคมนี้ร่วมสวดด้วยความพร้อมเพรียงกัน
 

ทบทวนบุญ เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล  “ ๒๒ เมษาตักบาตรพระแสนกว่า น้อมบูชาหลวงพ่อ หล่อรูปเหมือนคุณยาย ”

“รวมศรัทธาหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ”

     พลังศรัทธาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ยากจะประเมินราคาได้ แม้มีเงินมีทองแต่หากไม่มีศรัทธาก็ยากจะทำให้เกิดขึ้นได้ แต่สิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้ว ณ วัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายนที่ผ่านมาก็คือ มีมหาชนผู้มีศรัทธาจากทั้งในและต่างประเทศมาพร้อมเพรียงกันร่วมหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ศิษย์เอกพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 

ทบทวนบุญ เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล  “ ๒๒ เมษาตักบาตรพระแสนกว่า น้อมบูชาหลวงพ่อ หล่อรูปเหมือนคุณยาย ”

ทบทวนบุญ เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล  “ ๒๒ เมษาตักบาตรพระแสนกว่า น้อมบูชาหลวงพ่อ หล่อรูปเหมือนคุณยาย ”

       เพื่อนำรูปหล่อทองคำนี้ขึ้นประดิษฐาน ณ อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ ให้มนุษย์และเทวดากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมนำคุณธรรมตลอดจนแบบอย่างอันดีงามมาสู่ตนต่อไป
 

ทบทวนบุญ เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล  “ ๒๒ เมษาตักบาตรพระแสนกว่า น้อมบูชาหลวงพ่อ หล่อรูปเหมือนคุณยาย ”

“ทั่วโลกประกาศเกียรติคุณ”

     การฉลองอายุวัฒนมงคล ๗๒ ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ปีนี้ มีคณะสงฆ์ผู้แทนรัฐบาล องค์กร สถาบัน ตลอดจนมูลนิธิต่าง ๆ จากทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก พร้อมใจกันยกย่องพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่สร้างคุณูปการแก่ชาวโลก โดยการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๙๗ รางวัล จาก ๔๐ ประเทศ
 

ทบทวนบุญ เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล  “ ๒๒ เมษาตักบาตรพระแสนกว่า น้อมบูชาหลวงพ่อ หล่อรูปเหมือนคุณยาย ”

“ปลื้มใจ อิ่มใจ เพิ่มพลังใจ”

     วันที่ ๒๒ เมษายนปีนี้ ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทำให้เหล่าศิษยานุศิษย์และคณะกัลยาณมิตรทั้งหลายมาร่วมแสดงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พร้อมทั้งมาทบทวนให้ตระหนักถึงความม่งุ มั่นของท่านที่ท่มุ เทอุทิศตนเพื่อการเผยแผ่และสืบทอดความประเสริฐสูงส่งแห่งพระพุทธศาสนาแก่มนุษยชาติทั้งหลายเพราะสิ่งที่ปรากฏเป็นวัดพระธรรมกายและการขับเคลื่อนงานพระศาสนาต่าง ๆ ล้วนเกิดจากแรงศรัทธาในตัวพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นหลัก
 

ทบทวนบุญ เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล  “ ๒๒ เมษาตักบาตรพระแสนกว่า น้อมบูชาหลวงพ่อ หล่อรูปเหมือนคุณยาย ”

     นอกจากนี้ ยังได้มาร่วมหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์ฯ ผู้มากด้วยคุณูปการที่มีต่อสังคมทั้งทางพุทธจักรและอาณาจักรจึงขออนุโมทนาสาธุการผู้มีบุญทุกท่าน ทั้งที่ได้ไปร่วมงานและมีส่วนในบุญใหญ่ครั้งนี้ ขอผลานิสงส์ที่เกิดขึ้นส่งผลดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมใจกันเดินตามรอยมหาปูชนียาจารย์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่พระพุทธศาสนาและชาวโลกทั้งหลายดังที่ได้กระทำมาจากอดีตถึงปัจจุบันและมุ่งมั่นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต...
 

ทบทวนบุญ เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล  “ ๒๒ เมษาตักบาตรพระแสนกว่า น้อมบูชาหลวงพ่อ หล่อรูปเหมือนคุณยาย ”

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล