วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : อยากได้ลูกดี

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

 

 

อยากได้ลูกดี

อติชาตํ อนุชาตํ ปุตฺตมิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา
อวชาตํ น อิจฺฉนฺติ โย โหติ กุลคนฺธโน
บัณฑิตย่อมปรารถนาบุตรที่เป็นอภิชาตหรืออนุชาต
ย่อมไม่ปรารถนาอวชาตบุตรซึ่งเป็นผู้ทำ ลายตระกูล
 

                                                                           (๒๕/๒๕๒)

 

เป็นธรรมดาที่บิดามารดาปรารถนาได้ลูกดี ๆ
ลูกที่ดีกว่าบิดามารดาเรียก อภิชาตบุตร
ลูกที่เสมอบิดามารดาเรียก อนุชาตบุตร
ลูกที่แย่กว่าบิดามารดาเรียก อวชาตบุตร
การจะได้ลูกดีแค่ไหนอยู่ที่บุญเก่าและบุญปัจจุบัน
ตัวบิดามารดาประพฤติดี สั่งสมบุญมาดี
ก็จะดึงดูดลูกดี ๆ มาเกิดด้วย
เมื่อบิดามารดาดูแลดี อบรมดี ฝึกฝนดี สั่งสอนดี
คุณธรรมในใจลูกก็งอกเงย จะได้ลูกดี ๆ อย่างไม่ยากเข็ญ
อย่างไรก็ดี ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกเราแล้ว
จะดีจะร้ายเพียงใดก็ตาม เราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุด
อบรมกล่อมเกลี้ยง พัฒนาให้ดีที่สุด
มอบความรักความเมตตาอย่างสุดหัวใจ
แม้ชาตินี้อาจไม่ได้ดั่งใจนัก ชาติต่อ ๆ ไปก็จะดีขึ้นเอง
ก่อนได้ลูกดี เราต้องดีก่อน
ก่อนมีลูกดี เราต้องมีดีก่อน
ก่อนจะสอนลูกให้ได้ดี เราต้องสอนตัวเองให้ดีก่อน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล