วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๖๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

ฉบับที่ ๑๖๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
ในสมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจ้าพระองค์มีพระชนมายุหนึ่งแสนปี มนุษย์ในยุคนั้นมีร่างกายใหญ่โต สมบูรณ์แข็งแรง...อ่านต่อ
ย้อนไปเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ พระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) หรือคุณครูไม่ใหญ่...อ่านต่อ
วันที่ ๒๒ เมษายน นอกจากเป็นวันที่นานาชาติพร้อมใจกันถือว่าเป็นวันคุ้มครองโลกแล้วยังเป็นวาระฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๗๒ ปี...อ่านต่อ
ภารกิจเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นดินแดนที่เปี่ยมด้วยสันติภาพเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ภารกิจหนึ่งของมวลมนุษยชาติ...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายดำเนินโครงการอบรมธรรมทายาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ผลจากความพยายามและความตั้งใจพัฒนา...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายดำเนินโครงการอบรมธรรมทายาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ผลจากความพยายามและความตั้งใจพัฒนา...อ่านต่อ
ผู้เขียนและคณะได้เรียบเรียงบทความที่สรุปโดยย่อ “เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงฉบับนี้...อ่านต่อ
ย้อนไปนานนับพันปี บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนา...อ่านต่อ
ภาพเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ธรรมทายาท รุ่นที่ ๕ (ใส่ชุดขาว) ช่วยกันสร้างถนนคอนกรีตบริเวณประตู ๓ หน้าโรงจอดรถและอาคารโรงปั่นไฟ...อ่านต่อ
เป็นธรรมดาที่บิดามารดาปรารถนาได้ลูกดี ๆ ลูกที่ดีกว่าบิดามารดาเรียก อภิชาตบุตร...อ่านต่อ
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา นี้เรียกว่า อิทธิบาท ๔ เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จทั้งมวลแปลอย่างจำได้ง่ายว่า ปักใจ บากบั่น วิจารณ์ ทดลอง...อ่านต่อ
อาหารที่บิณฑบาตได้มา ไม่ว่าจะเป็นของคนจนหรือคนรวย ประณีตหรือไม่ประณีต ท่านให้ฉันโดยไม่เลือก แต่อย่างไรก็ตาม...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเตือนชาวโลกไว้ว่า พวกเธอเกิดมาพร้อมกับอวิชชา คือ ความไม่รู้จักตัวเอง...อ่านต่อ
“อนุโมทนา” คือ การที่เราแสดงความรู้สึกเห็นชอบ ชื่นชม ซาบซึ้ง ในการทำความดีของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน...อ่านต่อ
การรักษาใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสอนไว้ว่า “สิริมงคลทั้งหลายเริ่มขึ้นที่จิตใจก่อน”...อ่านต่อ
เรื่องราวการสร้างบารมีของลูกอุบาสิกาเขตในท่านนี้ หรือพระภิกษุรูปที่เป็น Idol หรือต้นแบบของหัวหน้าชั้นในหลาย ๆพุทธันดรก่อน ๆ...อ่านต่อ
การด่าพระออกสื่อหรือโพสต์ว่าพระในโลกโซเชียลบ่อย ๆ เป็นการสร้างกระแสให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระส่วนใหญ่ไม่ดี...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล