วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีทอดผ้าป่าไทย-เมียนมา ร่วมบุญต้นสมบัติจักรพรรดิ ๑๙๙ วัด และศูนย์สาขาทั่วโลก

รายงานพิเศษ
เรื่อง : โชติว

พิธีทอดผ้าป่าไทย-เมียนมา
ร่วมบุญต้นสมบัติจักรพรรดิ ๑๙๙ วัด และศูนย์สาขาทั่วโลก

วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , พิธีทอดผ้าป่าไทย-เมียนมา ร่วมบุญต้นสมบัติจักรพรรดิ ๑๙๙ วัด และศูนย์สาขาทั่วโลก , พม่า

     ขึ้นชื่อว่า “วันอาทิตย์” ย่อมเป็นวันหยุดพักผ่อนจากหน้าที่การงานอันเมื่อยล้ามาตลอดทั้งสัปดาห์ของคนส่วนใหญ่ ขณะที่ผู้คนทั่วไปใช้เวลาไปกับการพักผ่อนหย่อนใจด้วยกิจกรรมต่าง ๆ นานา แต่ชาวเมียนมาผู้มีหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา กลับยอมสละวันหยุดอันมีค่านี้ไปสั่งสมบุญใหญ่ครั้งสำคัญในพิธีทอดผ้าป่าไทย-เมียนมา ร่วมบุญต้นสมบัติจักรพรรดิ ๑๙๙ วัด และศูนย์สาขาทั่วโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี


วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , พิธีทอดผ้าป่าไทย-เมียนมา ร่วมบุญต้นสมบัติจักรพรรดิ ๑๙๙ วัด และศูนย์สาขาทั่วโลก , พม่า

      ในช่วงบ่าย พี่น้องชาวเมียนมาจำนวนกว่าพันคนจากตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไปรวมตัวกันที่มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย ก่อนที่จะพร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรเป็นภาษาเมียนมา ด้วยเสียงก้องกังวานไปทั่วทั้งบริเวณ เพื่อน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์


วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , พิธีทอดผ้าป่าไทย-เมียนมา ร่วมบุญต้นสมบัติจักรพรรดิ ๑๙๙ วัด และศูนย์สาขาทั่วโลก , พม่า

      จากนั้น มีการตั้งขบวนเดินแปรแถวจากมหารัตนวิหารคดเข้าสู่บริเวณลานธรรม เพื่ออัญเชิญผ้าไตรเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

        ภาพขบวนธงอันเป็นสัญลักษณ์แทนชาติ(ไทย-เมียนมา) ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่ปลิวไสว ตามด้วยขบวนพานดอกไม้ ต้นผ้าป่าและขบวนชาวเมียนมาที่แต่งกายเรียบร้อยด้วยชุดประจำชาติเดินประคองผ้าไตร ช่างงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าดูชม เมื่อเวียนประทักษิณครบรอบแล้ว ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์แม้ขณะนั้นมีความร้อนจากดวงอาทิตย์สาดส่องลงมา แต่ด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาทำให้ทุกคนยังมีรอยยิ้มที่สดใสเบิกบาน

      และแล้วช่วงเวลาแห่งมหาปีติก็บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตร นำโดยกัลยาณมิตรเจียมจิต เจริญสุข ประธานผ้าป่าไทย-เมียนมา เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี

      ก่อนที่จะทำพิธีทอดผ้าป่า มีการอาราธนาศีล รับฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรมตามไฟล์เสียงนำนั่งของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นภาษาเมียนมา


วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , พิธีทอดผ้าป่าไทย-เมียนมา ร่วมบุญต้นสมบัติจักรพรรดิ ๑๙๙ วัด และศูนย์สาขาทั่วโลก , พม่า

      เมื่อกาย วาจา ใจ ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะรองรับบุญใหญ่ พี่น้องชาวเมียนมาทุกคนร่วมกันกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยใจที่นอบน้อมในพระรัตนตรัย แล้วจึงร่วมกันทอดผ้าป่า โดยมีพระอาจารย์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต เป็นประธานสงฆ์

       จากนั้น ทุกคนรับภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสักการบูชาและเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญ แล้วถ่ายภาพร่วมกันด้วยใจที่เบิกบาน

      พิธีทอดผ้าป่าไทย-เมียนมาในโอกาสนี้นอกจากแสดงให้เห็นถึงความเคารพในพระรัตนตรัย และความรักในพระพุทธศาสนาแล้ว ยังแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวไทยและเมียนมา ที่ร่วมใจกันธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานสืบไป...ปีติเพียวแด

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๐ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล