วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ การเดินทางไปสู่ปรโลก

DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.๙

การเดินทางไปสู่ปรโลก

วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย ,  การเดินทางไปสู่ปรโลก , DOU , พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.๙

     คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจว่า เมื่อคนใกล้ตาย โดยทั่วไปจะมีลักษณะอารมณ์ ๓อย่างเกิดขึ้น ปรากฏเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตที่จะชักนำให้ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ

     ๑. กรรมารมณ์ เป็นอารมณ์ของกรรมที่ตนเคยกระทำไว้มาปรากฏให้เห็นในขณะจิตที่กำลังใกล้ตาย เช่น ถ้าใครเคยฆ่าวัวเพื่อขายเนื้อเป็นประจำ ภาพที่ตนเองเคยฆ่าจะมาปรากฏ เคยทะเลาะเบาะแว้ง ด่าพ่อว่าแม่ หรือดื่มเหล้าเป็นปกติ ลักขโมยของเป็นปกติ ภาพเหล่านี้จะมาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนกับที่ตนเคยทำไว้ไม่ผิดเพี้ยน แล้วจิตก็ยึดเอาภาพเหล่านั้นเป็นอารมณ์ กรรมารมณ์นี้จะมีผลต่อจิตที่จะทำให้ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ

     ๒. กรรมนิมิตารมณ์ หากกรรมารมณ์ ไม่ปรากฏให้คนที่ใกล้จะตายเห็น ก็จะมีกรรมนิมิตารมณ์ปรากฏให้เห็น ได้แก่ อุปกรณ์ที่ตนใช้กระทำดีหรือชั่วในอดีตมาปรากฏให้เห็นเพราะตามธรรมดาในการประกอบกรรมทุกชนิด ส่วนมากจะมีอุปกรณ์เครื่องมือ เช่น ฆ่าวัว ก็ต้องมีมีด ค้อน ฯลฯ เป็นเครื่องมือ หรือทำบุญก็มีไทยธรรม มีเครื่องใช้ไม้สอยในการประกอบบุญ เช่น ขันใส่ข้าว ทัพพีตักอาหารใส่บาตร ฯลฯ อุปกรณ์เหล่านี้จะมาปรากฏเป็นกรรมนิมิตในขณะจิตใกล้จะดับ ซึ่งภาพที่เห็นจะแจ่มชัดเพียงใดนั้น สุดแต่ใครจะทำดีชั่วด้วยสิ่งใดบ่อยมากเพียงใด เมื่อจิตยึดหน่วงไว้เป็นอารมณ์ ภาพเหล่านั้นจะมีผลต่อความหมองหรือใสของใจ

       ๓. คตินิมิตารมณ์ หากกรรมนิมิตารมณ์ไม่ปรากฏ คตินิมิตารมณ์จะปรากฏให้เห็นเด่นชัด ได้แก่ นิมิตต่าง ๆ ที่จะบ่งบอกถึงภพภูมิที่ตนจะต้องไปเกิด บางทีก็เป็นภาพที่ตนไม่เคยเห็นมาปรากฏ แต่บางทีก็เป็นภาพที่เคยเห็นครั้งที่เป็นมนุษย์มาปรากฏ เช่น ภาพสัตว์หรือมนุษย์ เป็นต้น

      โดยส่วนใหญ่เราไม่อาจจะรู้ถึงชีวิตหลังความตาย ว่าตายแล้วไปไหน ยกเว้นคนที่เห็นคตินิมิตารมณ์ชัดเจน เช่น เห็นภาพที่มืดดำมีไฟลุกโชนเป็นสีดำ มีนายนิรยบาลรูปร่างน่ากลัวที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ถือเครื่องทัณฑ์ทรมานต่าง ๆ แบบนี้พอจะคาดคะเนได้ว่า คติของผู้เห็นต้องไปสู่นรก ส่วนจะขุมไหนก็แล้วแต่กรรมของผู้กระทำ เมื่อคตินิมิตารมณ์ปรากฏเช่นนั้น ผู้ที่ใกล้ตายจะเกิดความสะดุ้งกลัว ตัวสั่น ร้องเสียงดังเอะอะโวยวาย มือไขว่คว้าอากาศ ปัดป้องไปมา ทำท่าเหมือนกับหวาดกลัวอะไรบางอย่างที่น่ากลัวมาก

      บางคนคตินิมิตารมณ์เป็นภาพสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความสวยงาม มีผู้คนที่สวยงามสวมชุดที่สวยงาม มีเครื่องประดับอันวิจิตรอลังการ มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเบิกบานอย่างมีความสุข มีเสียงดนตรีไพเราะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เมื่อภาพเหล่านี้มาปรากฏ คนที่ใกล้ตายก็จะยินดีเพลิดเพลินกับภาพเหล่านั้นทำให้เกิดความโสมนัส ใบหน้าจะดูผ่องใส มีรอยยิ้มละไม ตายไปด้วยอาการสงบ ซึ่งแสดงว่าไปเกิดในภพภูมิที่ดี

      บางคนมีคตินิมิตมาปรากฏหลายอย่างเพราะทำบุญปนบาป วัดก็เข้า เหล้าก็กิน ทำชั่วสลับดีตามประสาชาวบ้านทั่วไป เมื่อใกล้ตายคตินิมิตจะปรากฏให้เห็นหลายอย่าง ทั้งฝ่ายสุคติและทุคติ เมื่อเป็นเช่นนี้คตินิมิตที่ปรากฏหลังสุดจะมีกำลังมากกว่า จิตผู้ตายจะหน่วงเป็นอารมณ์ แล้วกายละเอียดก็หลุดไปสู่คตินิมิตสุดท้ายที่ปรากฏ

      อารมณ์ทั้ง ๓ อย่างนี้ จะเกิดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกผู้ทุกคน ไม่ยกเว้นว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดียรัจฉาน อารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นในขณะจิตที่เร็วมาก ยกเว้นบางคนที่ไม่รู้ตัวเองว่าตาย จึงกลายเป็นสัมภเวสีที่ล่องลอยไปมาหาที่เกิด แต่ถ้านึกถึงบุญที่ตนเคยทำได้ บุญก็จะนำไปสู่สุคติ หากบาปอกุศลตามมาทัน จะถูกยมทูตพาตัวไปให้พญายมราชตัดสินคดีความต่อไป

      เมื่ออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จิตจะออกจากร่าง จะมีอาการหายใจหอบแรง ๆ ที่เรียกว่า ๓ เฮือก ปรากฏให้เห็นบางท่านอาจจะมีอาการเฮือกให้เห็นเด่นชัดบางท่านก็เห็นแบบแผ่วเบา บางท่านก็ไม่เห็นก็แล้วแต่อารมณ์ในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไรอาการ ๓ เฮือก ที่ปรากฏนี้ เป็นอาการของจิตที่จะหลุดออกจากขั้วต่อกาย และจิตกำลังเดินทางตามฐานทั้ง ๗ หลุดออกจากกายหยาบเป็นอันว่า การตายนั้นสมบูรณ์แล้ว ปฏิสนธิจิตก็เกิดเป็นกายใหม่ทันที


จิตหมองหรือใส รหัสผ่านเดินทางสู่ปรโลก

      กฎแห่งกรรมมีผลต่อการเดินทางไปสู่ปรโลก ทุกการกระทำของคนเราไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ ล้วนมีผลต่อความคิด คำพูด และการกระทำทั้งสิ้น เพราะการกระทำนั้นจะถูกบันทึกไว้ด้วยเครื่องบันทึกที่ดีที่สุดในโลก มีความจุที่ไม่มีประมาณ คือใจของเรานั้นเอง เมื่อใกล้จะหลับตาลาโลกภาพแห่งการกระทำทั้งหมดจะกรอกลับมาฉายเป็นภาพให้เราเห็นเป็นกรรมนิมิตารมณ์ดังที่กล่าวมาแล้ว ภาพแห่งการกระทำเหล่านั้นมีเราเป็นผู้เห็นอยู่เพียงคนเดียว คนที่มาเยี่ยมรอบเตียงผู้ป่วยเป็นเพียงผู้ให้กำลังใจเท่านั้น

     ถ้าหากภาพที่มาฉายให้เห็นเป็นภาพแห่งความดีงามที่ได้สั่งสมเอาไว้ครั้งที่ยังแข็งแรงจะทำให้ใจผ่องใสและเป็นเหมือนรหัสผ่านไปสู่สุคติภูมิ ตรงกันข้าม ถ้าภาพที่มาฉายให้เห็นเป็นภาพของการกระทำบาปอกุศล จะมีผลให้ใจเศร้าหมอง เป็นเหตุให้นำไปสู่ทุคติภูมิดังพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ใน วัตถูปมสูตร ว่า

จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา
เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นอันหวังได้

จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา
เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้


เมื่อละโลกใจหมองต้องไปอบาย

     สำหรับผู้ที่ทำบาปตลอดชีวิต ก่อนตายนึกถึงภาพดี ๆ ไม่ออกเลย พอกายหลุดออกจากร่าง ก็จะถูกดูดไปภพภูมิที่เหมาะสมแก่กรรมที่ชอบทำตอนเป็นมนุษย์ ตัวอย่างเช่นผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ ตายไปขณะจิตเศร้าหมองคตินิมิตดำมืด กายละเอียดก็จะถูกดูดไปสู่มหานรกขุม ๕ ที่มีเปลวไฟนรกดำสนิท มีความร้อนแรงกว่าบนโลกมนุษย์หลายล้านเท่าสัตว์นรกเปลือยกาย ถูกนายนิรยบาลที่ตัวใหญ่มาก มีผิวดำสนิท จับขึงพืด แล้วกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงเข้าไปในปาก น้ำกรดนั้นจะกัดกินละลายสัตว์นรกจนขาดใจตาย พอตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ และจะถูกจับกรอกอย่างนี้ยาวนานเป็นหลายล้าน ๆ ๆ ปี


เมื่อละโลกใจไม่หมองไม่ใสไปยมโลก

    สำหรับผู้ที่ละโลกแล้วใจไม่หมองไม่ใสคือ ก่อนตายภาพแห่งความชั่วหรือความดียังไม่มีฝ่ายใดที่ส่งผลชัดเจนกว่ากัน เมื่อตายแล้วกายละเอียดก็ออกจากกายหยาบ วนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์ เนื่องจากตนไม่เคยศึกษาเรื่องความจริงของชีวิตหลังความตาย จึงทำอะไรไม่ถูก ก็วนเวียนไปเยี่ยมญาติตามที่ต่าง ๆ แต่ไม่สามารถสื่อสารกันได้ วนเวียนจนครบ ๗ วัน ที่ต้อง ๗ วัน เพราะเป็นระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้นึกถึงบุญให้ได้

       เมื่อครบ ๗ วัน ถ้านึกถึงบุญไม่ออกเพราะว่าใจสับสนหรือไม่ค่อยทำบุญ ผู้ตายก็จะกลับไปที่เดิมที่ตนเองเสียชีวิต เมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่จากยมโลกที่เราเรียกว่า “ยมทูต” มีลักษณะผมหยิก ตัวดำ ตาโปน นุ่งผ้าหยักรั้งสีแดงจะมารับตัวไปโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ล่ามโซ่ตรวน หรือใช้อาวุธคุมไปเฉย ๆ แล้วแต่ความถือตัวของผู้ตาย หากเป็นพวกนายทหารมียศมาก ไม่เชื่อฟัง ก็จะต้องใส่โซ่ตรวนล่ามไปยมโลก หากดิ้นรนขัดขืน ก็จะถูกทุบตี ทำร้ายอย่างไม่ปรานี


เมื่อละโลกใจใสก็ไปสวรรค์

     สำหรับผู้ที่สั่งสมคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แม้อยู่บนเตียงผู้ป่วยอาการหนัก แต่ไม่หนักใจ เพราะใจคุ้นกับความดีที่ตนได้ทำไว้ จะตรึกระลึกนึกถึงบุญได้ ภาพแห่งความดีงามจะทำให้ใจผ่องใส ละโลกไปด้วยอาการสงบ เมื่อตื่นขึ้นมากายละเอียดก็จะเปลี่ยนเป็นกายทิพย์ อาจจะไปเกิดกลางวิมานในสุคติภูมิหรือมีราชรถมารอรับกลับสุคติภูมิก็แล้วแต่กำลังบุญที่สั่งสมไว้

       สรุปว่า ปรโลกเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องไป เราไม่ควรสรุปว่า สิ่งที่เรามองไม่เห็น แปลว่าสิ่งนั้นไม่มี ทางที่ดีควรเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้ก่อน หรือแม้บางท่านจะไม่เชื่อจริง ๆ ก็ขอให้เผื่อเหนียวไว้ก่อน แต่สำหรับผู้ที่มีสัมมาทิฐิ ก็ควรจะเชื่อผู้รู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดา ชีวิตก็จะปลอดภัยและมีชัย ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานในที่สุด


...ปรโลกเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องไป
เราไม่ควรสรุปว่า สิ่งที่เรามองไม่เห็น
แปลว่า สิ่งนั้นไม่มี...

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๐ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล