วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ

วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย ,  ข่าวบุญในประเทศ

มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดเพชรบุรี

     เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี นำโดยพระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ ประธานศูนย์ฯ นำถุงยังชีพไปมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี กว่า ๔,๐๐๐ ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในโอกาสนี้ พระครูวัชรสุวรรณาทรเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม และพระครูวาทีวรวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เมตตาไปแจกถุงยังชีพด้วย


วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย ,  ข่าวบุญในประเทศ

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการเยี่ยมชม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

     เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะสงฆ์จากจังหวัดสมุทรปราการ กว่า ๑๖๐ รูป เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยมีพระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนถวายการต้อนรับ โดยช่วงเช้าคณะสงฆ์ไปกราบพระประธานในอุโบสถและร่วมพิธีพิมพ์พระของขวัญช่วงบ่ายชมสื่อประวัติวัดพระธรรมกาย ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “สถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน” และร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรบริเวณหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์


วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย ,  ข่าวบุญในประเทศ

พระภิกษุและประชาชนชาวกัมพูชาเยี่ยมชม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

      เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พระภิกษุและประชาชนชาวกัมพูชาจากเมืองพนมเปญ จำนวน ๑๔๐ ท่าน เดินทางไปเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย และได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สวดมนต์ทำนองสรภัญญะฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ชมสื่อแนะนำประวัติวัดพระธรรมกาย และประชุมเตรียมงานบุญจุดประทีปโคมลานและปล่อยโคมลอยในงานลอยกระทงที่ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้พระภิกษุจากกัมพูชายังเดินทางไปกราบสักการะรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อีกด้วย


วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย ,  ข่าวบุญในประเทศ

อบรมผู้ประสานงานศูนย์สอบ โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

     เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรมผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๕ ณ สภาธรรมกายสากล โดยมีพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และมีนิสิตนักศึกษากว่า ๒,๐๐๐ คน จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
รวมทั้งวิทยาลัยต่าง ๆ รวม ๗๖ สถาบัน เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้เพื่อให้การสอบมีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย ,  ข่าวบุญในประเทศ

สัมมนาโรงเรียนต้นแบบรักษาศีล ๕ จังหวัดนครนายก

      เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาโรงเรียนต้นแบบรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น ด้วย ๗ กิจวัตรความดี ณฟอร์เลิฟ โฮม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ภายในงานมีพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบโล่เกียรติยศประกาศนียบัตร แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนรักษาศีล ๕ การสัมมนาครั้งนี้มีนายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี


วารสาร , อยู่ในบุญธันวาคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย ,  ข่าวบุญในประเทศ

สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

     เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กว่า ๑,๙๐๐ คน และประชาชนทั่วไป เข้าสอบธรรมศึกษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย รวมทั้งสิ้น ๔,๑๒๖ คน โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง วัดมงคลพุการาม เป็นประธานเปิดการสอบ ก่อนสอบทุกคนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรและเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๐ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล