วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และพิธีลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และพิธีลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง
ถวายพระพรชัยมงคล

 

วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และพิธีลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง ถวายพระพรชัยมงคล

   ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกเจริญชัยมงคลคาถา และลั่นฆ้องกลอง ระฆัง ตามโบราณราชประเพณี เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาติไทย รวมทั้งให้ตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยเครื่องสักการะ เช่น พุ่มดอกไม้ เทียนแพ และกรวยดอกไม้ภายในสถานที่ที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และพิธีลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง ถวายพระพรชัยมงคล

    ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดไทยทั่วโลกรวมทั้งวัดพระธรรมกายจึงพร้อมใจกันจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและพิธีลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง เพื่อถวายพระพรชัยมงคล


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และพิธีลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง ถวายพระพรชัยมงคล

   สำหรับวัดพระธรรมกายจัดพิธีขึ้นบริเวณมหารัตนวิหารคด เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ โดยมีพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศ (ภูเบศ ฌานาภิญฺ โญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนับพันรูปเจริญชัยมงคลคาถาและมีอุบาสก ๔ ท่าน เป็นผู้ลั่นฆ้อง กลอง ระฆังถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามโบราณราชประเพณี


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และพิธีลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง ถวายพระพรชัยมงคล

     พิธีอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนเดินทางไปร่วมแสดงความจงรักภักดี


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และพิธีลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง ถวายพระพรชัยมงคล

    หลังจากพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และพิธีลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง เสร็จสิ้นแล้ว คณะสงฆ์และสาธุชนต่างพร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ปฐมบทแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อถวายพระพรชัยในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล