วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ทบทวนบุญ
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ
เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

“...ไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลก...”

วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

     ตลอดระยะเวลาเกือบ ๕๐ ปีที่ผ่านมา พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทเสียสละอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อสืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก และด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้ดำริ “โครงการกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ” ขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นกองทุนสนับสนุนการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเหล่าพระธรรมทูต ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและต่างประเทศ


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

     ในปีนี้ภาพแห่งความปลื้มปีติได้เกิดขึ้นอีกครั้งในพิธีถวายกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

     หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมในช่วงบ่ายเพื่อกลั่นกาย วาจา และใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้ว เหล่าสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุการกับพุทธบุตรในพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

      พิธีเริ่มด้วยพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล กล่าวรายงานเพื่อกราบขอบพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ที่เมตตาดำริให้มีกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

     จากนั้น คณะสงฆ์จากตัวแทนภาคพื้นภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคพื้นอเมริกา ภาคพื้นยุโรปและตะวันออกกลาง ภาคพื้นเอเชียและแอฟริกาใต้ ภาคพื้นโอเชียเนียและศูนย์อบรมภายในประเทศ เข้ารับมอบกองทุนตามลำดับแล้วถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

          ในโอกาสนี้ ท่านประธานสงฆ์ ได้แก่พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เมตตาให้โอวาทว่า

   “การที่ทุกท่านได้ไปทำหน้าที่เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก แนะนำการปฏิบัติเพื่อให้มวลมนุษย์เข้าถึงวิชชาธรรมกาย นับเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ เหมือนดวงตะวันที่ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ ท่านทั้งหลายย่อมพบกับสิ่งที่แปลกใหม่ สภาพพื้นที่ อากาศ อาหาร ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีความสะดวกสบาย ทุกท่านก็ยังสู้และอดทนจนกระทั่งเอาชนะสิ่งดังกล่าวมาได้อย่างน่าชื่นชมกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดินี้เป็นไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลกอันเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทุก ๆ ท่าน ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อจะฟื้นฟูศีลธรรมโลกและนำพามวลมนุษยชาติทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมกายโดยทั่วกัน”


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

      เสร็จพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิแล้วเป็นพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรแก่หมู่คณะที่มียอดรวมสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรได้สูงสุด เพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา ซึ่งรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ศูนย์สาขาภายในประเทศ ได้แก่ วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่ และรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ศูนย์สาขาต่างประเทศ ได้แก่ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

       ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะพระเถรานุเถระ เจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์สาขาทั้งภายในและต่างประเทศทุกรูป ตลอดจนคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ต่างทุ่มเทเสียสละในการทำหน้าที่ชาวพุทธเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดินี้จึงเป็นดังนิมิตหมายแห่งความเป็นสิริมงคล ที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการสร้างความดีไปทั่วโลก

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล