วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ร่วมใจกตัญญู บวชบูชาธรรม หลวงพ่อทัตตชีโว

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

ร่วมใจกตัญญู บวชบูชาธรรม
หลวงพ่อทัตตชีโว

วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , ร่วมใจกตัญญู บวชบูชาธรรม พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์

        หลวงพ่อทัตตชีโว คือ พระมหาเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รักธรรมะเป็นชีวิตจิตใจ เป็นปูชนียภิกขุผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างเป็นทิฎฐานุคติแห่งสงฆ์ เป็นพระแท้ที่ควรแก่การบูชา เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสรรพวิชา มีปกติวิสัยแห่งความเป็นครู และมีจิตกอปรด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ทุ่มเทอุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนามาโดยตลอดทั้งงานบริหาร การก่อสร้าง การเทศนาสั่งสอนอบรมผู้คน รวมทั้งงานเขียนหนังสือธรรมะอันทรงคุณค่า


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , ร่วมใจกตัญญู บวชบูชาธรรม พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์

   ตลอดเวลาหลายทศวรรษ พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ความเมตตาอบรมและถ่ายทอดความรู้ในทางพระพุทธศาสนาแก่ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จนอาจถือได้ว่า ท่านเป็นครูของครู นอกจากนี้ท่านยังสั่งสอนอบรมนักเรียนนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานห้างร้านบริษัทต่าง ๆ ตลอดจนผู้คนทั้งหลาย ด้วยความทุ่มเทเสียสละที่กอปรด้วยจิตเมตตาอันสูงส่ง โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยผลงานของท่านก่อให้เกิดคุณค่าแก่ชีวิตของชาวโลกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , ร่วมใจกตัญญู บวชบูชาธรรม พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์

        ดังนั้น ในวาระวันคล้ายวันเกิดของท่าน วันที่ ๒๑ ธันวาคม ศกนี้ ซึ่งหลวงพ่อ มีอายุครบ ๗๖ ปี เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตกตัญญู จำนวน ๗๖ ท่าน จึงพร้อมใจกันแสดงมุทิตาสักการะแด่หลวงพ่อด้วยการบรรพชาอุปสมบทบูชาธรรมท่าน และร่วมอธิษฐานจิตอาราธนาให้หลวงพ่อมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สามารถดำเนินภารกิจงานพระพุทธศาสนา ยังความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลกทั้งหลายให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , ร่วมใจกตัญญู บวชบูชาธรรม พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์

      โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๗๖ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บรรพชาอุปสมบท วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , ร่วมใจกตัญญู บวชบูชาธรรม พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์

       ธรรมทายาทผู้สมัครเข้ามาบวชต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะใช้เวลาในช่วงนี้ให้คุ้มค่าที่สุด ดังนั้นแต่ละท่านจึงไม่เพียงบวชภายนอกด้วยการห่มครองผ้าไตรเท่านั้น แต่ภายในจิตใจยังถูกห่มด้วยธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นทั้งพระภายนอกและพระภายใน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อหลวงพ่อและตอบแทนพระคุณบิดามารดา อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะอุทิศบุญกุศลนี้ให้แก่หมู่ญาติอันเป็นที่รักทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วอีกด้วย และที่สำคัญบุญนี้ยังสามารถติดตามตัวผู้บวชไปข้ามภพข้ามชาติ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการกับทั้งผู้บวชและผู้มีส่วนในการบวชทุกท่านทุกฝ่าย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล