วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีถวายกองบุญ อุปกรณ์เครื่องกันหนาว

กาลทาน
เรื่อง : โชติว

พิธีถวายกองบุญ
อุปกรณ์เครื่องกันหนาว

วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , พิธีถวายกองบุญ อุปกรณ์เครื่องกันหนาว

      ยามเหมันตฤดูมาเยือน เหมือนเป็นโอกาสดีของพุทธศาสนิกชนที่จะถวายเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความหนาวเหน็บ ยังความอบอุ่นแด่พระภิกษุและสามเณร อันจะเกื้อกูลในการประพฤติปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญศาสนกิจ

  ด้วยเหตุนี้ วัดพระธรรมกายจึงจัดพิธีถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่คณะพระภิกษุ-สามเณรอย่างตลอดต่อเนื่องทุกปี สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ พิธีจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , พิธีถวายกองบุญ อุปกรณ์เครื่องกันหนาว

   พิธีเริ่มขึ้นในภาคสาย ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล เป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร และนำ     สาธุชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร จากนั้นทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ตามด้วยพิธีกล่าวคำ ถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร พิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาว พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว จากนั้นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พรก่อนที่ทุกท่านจะน้อมนำเครื่องกันหนาวถวายแด่คณะสงฆ์เป็นลำดับต่อไป


วารสาร , อยู่ในบุญ , มกราคม , อานิสงส์แห่งบุญ , นิตยสาร , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , พิธีถวายกองบุญ อุปกรณ์เครื่องกันหนาว

     บรรยากาศในงานเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติ พุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมงานต่างมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้า ซึ่งส่งผ่านมาจากใจที่ผ่องใส ปีติในบุญ เพราะเห็นว่าการถวายเครื่องกันหนาวอันประกอบด้วยถุงนอน, ผ้าห่ม, เสื่อ, อังสะ กันหนาว, หมวก และถุงเท้าแด่คณะสงฆ์ในเหมันตฤดูซึ่งมีอากาศหนาวเย็นนั้น เป็นการช่วยรักษาสุขภาพ รักษาสรีรยนต์ของคณะพระภิกษุ-สามเณรผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนาย่อมมีอานิสงส์มากมาย ซึ่งจะส่งผลให้ทานบดีผู้ถวายมีสุขภาพแข็งแรง มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของผู้พบเห็น มีเครื่องนุ่งห่มที่ประณีต ครั้นประพฤติปฏิบัติธรรมก็ย่อมเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล