วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตู้ปันสุข จากชุมชนชาววัดพระธรรมกาย

ตู้ปันสุข
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

ตู้ปันสุข จากชุมชนชาววัดพระธรรมกาย

       สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทุกภาคส่วนอย่างรุนแรง สร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าอย่างไรก็ตาม แม้จะมีวิกฤตขนาดไหน แต่น้ำใจของคนไทยยิ่งใหญ่กว่าดังที่เราต่างก็ทราบกันดีว่ามีหลายฝ่ายพากันออกมาให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมชาติในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนชาววัดพระธรรมกายของเรา ที่ร่วมกันจัดตั้งตู้ปันสุขขึ้นในบริเวณชุมชนคลองสาม ใกล้วัดพระธรรมกาย เพื่อให้ชาววัดและชาวบ้านมีความสะดวกทั้งในการมาบริจาคและรับบริจาคอาหาร ของใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งถือเป็นการเติมกำลังใจและความสุขให้แก่กันในคราวยากลำบาก จนกว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร