วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๖๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

ฉบับที่ ๑๖๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๙
การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นอุดมมงคลสําหรับชีวิต เป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่...อ่านต่อ
วันแห่งการเชิดชูเกียรติพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนา...อ่านต่อ
ก่อนจะสรุปว่า “การสร้างวัดใหญ่” ผิดหรือถูก ก็อยากให้ลองเปิดพระไตรปิฎกศึกษาประวัติการสร้างที่ประทับของพระบรมศาสดา...อ่านต่อ
ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง ที่การบวชพระช่วงเข้าพรรษาในแต่ละวัดทั่วประเทศมีจำนวนน้อย หลายวัดมีเพียงเพื่อให้ครบ ๕ รูป...อ่านต่อ
คำว่า “บุญ” คำเดียวมีความหมายต่อชีวิตจิตใจคนเราอย่างมาก สิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลทุกอย่างที่ตั้งความปรารถนาไว้...อ่านต่อ
“น่าน” จังหวัดเล็ก ๆ ทางภาคเหนือของไทย ทรงคุณค่าเนื่องด้วยเป็นแหล่งคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมจำนวนมาก...อ่านต่อ
บนถนนอันขรุขระในประเทศมาลาวีประเทศเล็ก ๆ ทางตอนกลางของทวีปแอฟริกา...อ่านต่อ
เมื่อเข้าวัดและได้เรียนรู้คำสอนของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) แล้ว เราจึงได้คำตอบที่เป็นจุดเปลี่ยนของทั้งชีวิต...อ่านต่อ
แม้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีภัยโหมกระหน่ำ แต่ท่านก็ยังคงยืนหยัดส่งความช่วยเหลือพุทธบุตรและพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทั้งในภาคใต้...อ่านต่อ
เมื่อวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ “องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม” ร่วมกับ “เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก”...อ่านต่อ
บรรยากาศวันงานทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ด้านหลังคือ "ศาลาจาตุมหาราชิกา"...อ่านต่อ
กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร จัณฑาลและคนงานชั้นต่ำทั้งปวง สงบเสงี่ยมแล้วฝึกตนแล้ว ก็ปรินิพพานเหมือนกันหมด...อ่านต่อ
เป็นเรื่องของการรู้จักกาลเทศะในการตักเตือนคนหรือเทศนาสั่งสอนใครให้เขารับได้ไม่ใช่นึกอยากจะพูดธรรมะก็พูดเรื่อยไป...อ่านต่อ
ชีวิตประกอบด้วยกายและใจ กายต้องสืบต่อด้วยอาหารอยู่ทุกวัน ใจก็สืบต่อด้วยการหล่อเลี้ยงด้วยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันเช่นกัน...อ่านต่อ
เถรวาท เป็นพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมตั้งแต่สมัยพุทธกาล ถ้ามองในแง่หนึ่งอาจจะเป็นลักษณะอนุรักษ์นิยม...อ่านต่อ
ในธัมมจักกัปปวัตนสูตรอันเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวถึง มัชฌิมาปฏิปทา...อ่านต่อ
"สัมมาอะระหัง" เป็นช่องทางแห่งการเติมบุญที่ง่ายและเกิดผลดีต่อชีวิตอย่างรวดเร็วที่สุด...อ่านต่อ
คุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับและเบาหวาน เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๔-๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชฌกูฏจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมนำสู่จิตใจที่ดีงามแก่นักศึกษา...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สาธารณรัฐคาลมีเกีย ซึ่งเป็นรัฐพุทธรัฐเดียวในทวีปยุโรป จัดงานจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา...อ่านต่อ
จากสถานการณ์ที่เกิดความไม่ปกติกับวัดพระธรรมกายด้วยเรื่องต่าง ๆ มากมาย ทำให้ลูกศิษย์วัดแห่เข้าวัดมาอยู่ธุดงค์ระยะยาว...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล