วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ แม้หลวงพ่อมีภัย ยังยืนหยัดช่วยภาคใต้ตลอดมา

ช่วยภาคใต้
เรื่อง : จันทร์ซีโร่

แม้หลวงพ่อมีภัย
ยังยืนหยัดช่วยภาคใต้ตลอดมา

พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

   ยังจำได้เสมอ “...เราจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทย ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลก ร่วมใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย แล้วแผ่อานุภาพแห่งบุญนี้ไปยังผืนแผ่นดินภาคใต้ ให้สันติสุขอันไพบูลย์จงเกิดขึ้นที่นั่น...”

พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

    ประโยคดังกล่าว เราได้ยินทุกวันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมม-ชโย) ประกาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ที่มีผู้ชมทั่วโลกรับชมรับฟังและร่วมกันปฏิบัติตามคำเชิญชวนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ซึ่งประโยคดังกล่าว นอกจากแสดงให้เห็นความห่วงใย เอื้ออาทรและความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อและความปรารถนาดีของคณะศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรจากทั่วโลกแล้ว ยังเต็มไปด้วยความมุ่งหวังตั้งใจที่จะให้บริเวณ ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา กลับคืนสู่ดิ่นแดนแห่งรอยยิ้ม ที่เปี่ยมไปด้วยความรักความสุข ความสงบ ความสามัคคี และความมีมิตรไมตรีอันดีต่อกัน

พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา


แม้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีภัยโหมกระหน่ำ แต่ท่านก็ยังคง
ยืนหยัดส่งความช่วยเหลือพุทธบุตรและพี่น้องประชาชน

ที่ประสบภัยทั้งในภาคใต้และภาคอื่น ๆ ตลอดมา
 

พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

รุดไปช่วยทันใด เมื่อภัยมาถึง
     แม้จะมีภัยใด ๆ เกิดขึ้นกับพุทธบุตรและพี่น้องในภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ น้ำท่วม พายุกระหน่ำ สึนามิ หรือภัยจากความไม่สงบจากการก่อการร้ายใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มีเมตตาส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ดังเช่น เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ที่ผ่านมา ทันทีที่ได้รับจดหมายขอความอนุเคราะห์จากพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดนราธิวาส พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มอบหมายให้คณะพระภิกษุ ตลอดจนเจ้าหน้าที่อุบาสก-อุบาสิกา นำข้าวสารอาหารแห้งจำนวน ๑ คันรถสิบล้อ มุ่งไปยังจังหวัดนราธิวาสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องที่กำลังประสบภัย โดยมิเห็นแก่ความยากลำบากและการเสี่ยงภัยเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

     พิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ณ ศูนย์อบรมบ้านร่มเย็น โดยมีพระอาจารย์สุชยา มุนิเสฏฺโฐ เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พุทธบุตรจำนวน ๒๒ วัด และมอบแก่ทหาร ตำรวจ ตลอดจนโรงเรียนและพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบภัยซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๙๓ รวมเวลาที่ให้การช่วยเหลือจนถึงขณะนี้เป็นระยะเวลากว่า ๑๒ ปี
 

พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

แม้ตนเองมีภัย ยังคงห่วงใยไม่ทอดทิ้ง
 การส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและเหล่ากัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายยังคงกระทำอย่างต่อเนื่อง แม้ขณะนี้จะมีภัยจากความไม่เข้าใจที่โหมกระหน่ำดังปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ หรือแม้จะมีการต่อต้านและห้ามการจัดตักบาตรเพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งส่งไปให้ความช่วยเหลือยังพื้นที่ต่าง ๆ แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะยังคงยืนหยัดส่งความช่วยเหลือทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนยังมีความห่วงใย และร่วมกันสวดมนต์รวมดวงใจอันบริสุทธิ์ส่งกระแสพลานุภาพแห่งการสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยไปขจัดปัดเป่าผองภัยอันตรายตลอดจนความไม่สงบทั้งหลายให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วพลัน

      สิ่งที่ได้ทำมาตลอดต่อเนื่องกว่า ๑๒ ปี ย่อมเป็นสิ่งพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่า... เราไม่สู้ ไม่หนี แต่ทำดีเรื่อยไป


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล