วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวบุญในประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ

ข่าวบุญในประเทศ , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

โครงการพัฒนาคุณธรรมนำสู่จิตใจที่ดีงามศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
     เมื่อวันที่ ๔-๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชฌกูฏจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมนำสู่จิตใจที่ดีงามแก่นักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองจันทบุรี จำนวนกว่า ๑๗๐ คนเนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ในช่วงระหว่างการอบรมนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยการฝึกฝนคุณธรรมด้านวินัย เคารพ อดทน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย การสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และฟังธรรมจากพระอาจารย์

 

ข่าวบุญในประเทศ , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

พิธีสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ กรุงเทพมหานคร
     เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดพระธรรมกายเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี มหาเถร) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามฯ ณศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร โดยมีพระวิเทศภาวนาจารย์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะพระภิกษุ และอุบาสก-อุบาสิกาวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายในพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้


ข่าวบุญในประเทศ , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

พิธีตักบาตรย้อนวันวาน วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
     เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการอบรมหล่อหลอมพระนวกะ รุ่นที่ ๒ และ ๓ จัดพิธีตักบาตรย้อนวันวาน ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย โดยมีพระครูใบฎีกาประดิษฐ์ อริญฺชโย พระอาจารย์ประจำภาคนครหลวง ๖ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระนวกะ จำนวน ๑๐๐ รูป เป็นเนื้อนาบุญ พิธีเริ่มด้วยการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ตามด้วยประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท จากนั้นคณะสงฆ์แปรแถวรับบาตรจากพุทธศาสนิกชน


ข่าวบุญในประเทศ , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

งานวันมหารำลึก ครั้งที่ ๒๗ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
    เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดพระธรรมกาย จัดงานวันมหารำลึก เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่สมาชิกในองค์กรที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากล กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณมหารำลึกแก่ผู้ที่มีความทุ่มเทในงานพระพุทธศาสนา จำนวน ๗๘ ท่าน พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานสมาชิกศาสนูปถัมภ์ ๑ จำนวน ๔๒ ทุน โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเป็นประธานสงฆ์


ข่าวบุญในประเทศ , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

พิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
    เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดสองพี่น้อง จัดพิธีฉลองสมโภชพระอารามหลวง โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางไปเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับการยกวัดสองพี่น้องขึ้นเป็นพระอารามหลวงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดสองพี่น้อง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป


ข่าวบุญในประเทศ , อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา

มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดน่าน
     เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พระเดชพระคุณพระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน มอบถุงยังชีพ (บรรจุยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำ) ที่ได้รับจากมูลนิธิธรรมกาย จำนวน ๑๗๐ ถุง แก่ผู้ประสบภัยบ้านดอนมูลเพื่อช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ หอประชุมบ้านดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีพระภิกษุจากวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และพระครูพิทักษ์เจติยานันท์ เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวง ไปเป็นผู้มอบร่วมกัน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล