วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ทานบารมี จุดเริ่มต้นแห่งความดีทั้งปวง

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

ทานบารมี
จุดเริ่มต้นแห่งความดีทั้งปวง

อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา , ตักบาตร

    คำว่า “บุญ” คำเดียวมีความหมายต่อชีวิตจิตใจคนเราอย่างมาก สิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลทุกอย่างที่ตั้งความปรารถนาไว้ จะกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยอาศัยบุญเป็นหลักการเดินทางในสังสารวัฏอันยาวไกลจำเป็นต้องอาศัยบุญเป็นเสบียง

    ชีวิตบนโลกมนุษย์แสนสั้น แต่ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนานอย่างเทียบกันไม่ได้ อุปมา ๑ วัน ๑ คืนในสวรรค์ชั้นที่ ๑ จาตุมหาราชิกา เท่ากับ ๕๐ ปีบนโลกมนุษย์ แต่ระยะเวลา ๑ วันในยมโลกขุมตื้นที่สุด โทษเบาที่สุด ยาวนานเท่ากับ ๙ ล้านปีในโลกมนุษย์ ดังนั้นเมื่อเรา  ยังเป็นเจ้าของลมหายใจในวันนี้ ขอจงอย่าได้ประมาทหลงมัวเมาในชีวิต รีบทำทานเป็นพื้นฐานแห่งความดีเสียแต่วันนี้ เช่น การทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรยามเช้าทุกวันหมั่นสั่งสมบุญเป็นอุปนิสัยในการทำความดีถือว่ามีอริยทรัพย์มหาศาลติดตัวตลอดเวลา 
 

อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา , ตักบาตร

ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

     เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ครั้งที่ ๑๒ บริเวณถนนเจริญเมือง แยกตลาดสันป่าข่อย-แยกสถานีรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

   ในโอกาสนี้ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชแห่งมหานิกายประเทศกัมพูชา และท่านพระครูบาสามโชติกะ เจ้าอาวาสวัดราชฐานหัวข่วง เจ้าคณะภาคตะวันออก แห่งรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมตตามาร่วมพิธีตักบาตรด้วย

อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา , ตักบาตร

พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
ประธานฝ่ายสงฆ์

 

อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา , ตักบาตร

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

   เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ชมรมระยองร่มเย็นร่วมกับคณะสงฆ์ เครือข่ายชาวพุทธในจังหวัดระยองจัดตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป ณ ถนนสุขุมวิท บริเวณเยื้องห้างโลตัส จังหวัดระยอง โดยมีพระเดชพระคุณพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานสงฆ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

     การตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อส่งกำลังใจและนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด คุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้

อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา , ตักบาตร

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา , ตักบาตร

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

     เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ธุดงคสถานล้านนาร่วมกับสมาคมบัณฑิตล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป บริเวณศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีพระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทรายเป็นประธานสงฆ์ นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

    ในโอกาสนี้ยังมีพิธีมอบกองทุนช่วยเหลือพระภิกษุ-สามเณร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และกองทุนสนับสนุนโครงการตะวันบนดอย เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่สูงมีการศึกษาที่ดีและได้ศึกษาธรรมะ เพื่อนำความรู้ไปช่วยพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดให้เจริญรุ่งเรือง

อยู่ในบุญ , วารสารอยู่ในบุญ , แม็กกาซีน , หนังสือธรรมะ , วัดพระธรรมกาย , คำสอนวัดพระธรรมกาย , อานิสงส์แห่งบุญ , ทบทวนบุญ , พระพุทธศาสนา , ตักบาตร

นายอดุลย์ ฮวกนิล
นายอำเภอสันทราย
ประธานฝ่ายฆราวาส


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๗ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล